Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Данъчни регулации при формиране на данъчния финансов резултат и определяне на корпоративния данък

Данъчно задължените лица по ЗКПО начисляват, декларират и внасят корпоративен данък по реда и в сроковете, установени в част втора на закона. Данъкът се начислява върху положителния финансов резултат (данъчна печалба) след преобразуване на счето¬водния финансов резултат с: данъчните постоянни разлики, данъчните временни разлики и другите суми, предвидени в закона.

 
Статията е част от експертното издание от Евгени Рангелов – „Документиране и счетоводно отчитане на данъците – данъчен наръчник на счетоводителя“, където експерт Рангелов разглежда всички данъчни правила и закони, счетоводни отчети на различни видове данъци (данъци върху разходи, алтернативни данъци, местни данъци, патентен данък, туристически данък и др.), данъчни регулации, положения на ДОПК с публичните вземания, документиране, деклариране и счетоводно отчитане на данъците по ЗКПО – пълен анализ на всички теми, експертни съвети, приложими в практиката Ви!
 
Само сега изданието се предлага в комплект с експертното практическо ръководство „Книга на счетоводителя – разяснени ситуации от практиката“, където пък ще затвърдите теоретичните счетоводни и данъчни познания с над 100 готови експертни решения на казуси от практиката, възникнали през настоящата 2021-ва година!
 
Вземете двете издания в комплект на промоционална сега още сега тук >>

 
>> Данъчни постоянни разлики
 
Данъчните постоянни разлики са приходи или разходи, които не се признават за данъчни цели, като при формиране на данъчния финансов резултат:

- с непризнатия разход (загуба) се увеличава счетоводният финансов резултат при преобразуването му в годината на неговото отчитане и резултатът не се преобразува в следващи години;
- с непризнатия приход (печалба) се намалява счетоводният финансов резултат при неговото преобразуване в годината на сче¬товодното отчитане на прихода и не се преобразува финансовият резултат през следващите години.
 
В чл. 26 от ЗКПО са третирани 12 вида счетоводни разходи, които не се признават за данъчни цели:

а/ по т. 1 - разходи, несвързани с дейността, и т. 2 - разходи, които не са документирани, коментирахме в предходните страници във връзка с предотвратяването на отклонение от данъчното обла¬гане и документалната обоснованост. Изискванията на т. 1 и т. 2 са ясни и по тях има утвърдена практика;

б/  по т. 3 се посочва непризнатият ДДС, като типичен пример за това е ползването на активи на предприятието за лични нужди, въпреки че при придобиване на актива е ползван данъчен кредит. Корекцията в тези случаи по чл. 6, ал. 3, т. 1 от ЗДДС е непризнат разход за данъчни цели; подобни са случаите, при които е ползван данъчен кредит по фактура, в която липсват реквизити, и това е в нарушение на чл. 114, ал. 1 от ЗДДС;

в/ по т. 4 се посочва разход за ДДС, начислен от доставчик или орган по приходите, вкл. и при злоупотреби при условията на чл. 177 от ЗДДС. Като типичен случай можем да посочим сделка меж¬ду свързани лица, която не е сключена по пазарни цени, а обикно¬вено по занижени цени. Начисленият в по-малко ДДС следва да се доначисли, а счетоводният разход не се признава за данъчни цели и се посочва по тази статия. Ако начисленият в по-малко ДДС се събере от потребителя по доставката, няма да се прилага данъчната регулация по т. 4.

Почти при всички случаи разходите, посочени в чл. 26, се отчитат първоначално като текущи разходи по икономическите еле¬менти на сметките от група 60 Разходи по икономически елементи. При данъчната регулация не се коригира данъчната основа на раз¬ходите, а данъчният финансов резултат чрез увеличения/ намаления при преобразуването му, а оттам и корпоративния данък.
 
При неправилно отчетени счетоводни разходи от текущата година се съставя ЧЕРВЕНО СТОРНО за сметките от група 60. Ако се засягат минали отчетни периоди, се прилага корекцията по СС 8 и данъчното третиране по чл. 75, ал. 3 от ЗКПО.
 
Непризнати приходи за данъчни цели
 
С оглед да не се получи двойно данъчно облагане, законът с чл. 27 регламентира да не се признават за данъчни цели приходи, които са отчетени счетоводно в текущия период, но са във връзка с разходи, непризнати за данъчни цели в предходни периоди.
 
Този ред не се прилага за всички разходи, посочени в чл. 26, а само за разходите по т. т. 3, 4, 5, 6, 8 и 10; от чл. 26 и то само до направените увеличения на данъчния финансов резултат в пред¬ходни периоди.
 
Не се признават за данъчни цели и следните приходи:
- разпределени суми за дивиденти от местни юридически ли¬ца и чуждестранни юридически лица, които са местни лица за данъч¬ни цели на държава членка на ЕС или ЕИО;
- получени лихви върху недължимо внесени или събрани от органите по приходите публични задължения, както и за невъзстановен в срок ДДС.
 
За случаите по чл. 27 се съставят счетоводните статии:
Д-т с/ка 503 Разплащателна сметка в левове
К-т с/ка 721 Приходи от лихви
или К-т с/ка 722 Приходи от съучастия
или К-т с/ка 709 Други приходи от дейността
 
 
Източник: „Документиране и счетоводно отчитане на данъците – данъчен наръчник на счетоводителя“. Вижте го тук >>

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

1 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Chimigo 13 Юни. 2023
Keep track of the results, and share them with your doctor viagra before and after video
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679