Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Корекция на счетоводни грешки и грешки при преобразуването на счетоводния финансов резултат

Счетоводната професия е изпълнена с всекидневни предизвикателства, свързани с доброто познаване на множество данъчни и счетоводни нормативни актове, както и редица правила, зададени от националните и международните счетоводни стандарти.

Настоящата статия е свързана с начините за корекция на допуснати счетоводни грешки, както и грешки, свързани с преобразуването на счетоводния финансов резултат за данъчни цели по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
 
Анализът е част от електронното ръководство „Корекция на счетоводни грешки по реда на ЗКПО“. Вземете изданието тук >>
 
Счетоводните грешки могат да се определят като пропуски или неточности, свързани с представянето на имущественото състояние на предприятието във финансовите му отчети. Тези грешки могат да се разделят в две групи: технически грешки и систематични грешки.
  • Техническите счетоводни грешки са свързани с математически или аритметични неточности в представянето на стопанските операции. Тези грешки са присъщи за счетоводната отчетност, тъй като в счетоводството е прието имуществото на предприятието да се представя стойностно.
  • Систематичните счетоводни грешки са свързани с пропуски или неточности в счетоводното и данъчното третиране на различните стопански операции, сделки или процеси, които са присъщи на стопанската дейност в едно предприятие. Тези грешки са свързани най-вече с неправилно прилагане или тълкуване на законодателството и счетоводните стандарти.
 
  1. Корекция на счетоводни грешки и грешки, свързани с преобразуването на счетоводния финансов резултат по реда на ЗКПО
Редът и начините, по които едно данъчно задължено лице може да коригира открита счетоводна грешка са регламентирани в глава дванадесета „Счетоводни грешки“, чл. 75 - чл. 81 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
В закона няма определена точна дефиниция на това какво представляват счетоводните грешки, но изхождайки от цялостните разпоредби и духа на закона можем да изведем тезата, че счетоводни са грешките довели до неправилното определяне на данъчния финансов резултат и размера на дължимия данък.
Такива грешки например могат да бъдат свързани с размера (стойността) на отчетените приходи или разходи, липса на отчетени приходи или разходи, както и грешки в отчитането или неотчитането на всички други суми, които имат отношение към стойността на данъчния финансов резултат, респективно размера на дължимия корпоративен данък.
  1. Начин за отстраняване на счетоводни грешки – чл. 75 ал. 1 и ал. 2 от ЗКПО
Основното правило е, че когато едно лице открие допусната счетоводна грешка от минала година, следва да се предприемат действия по отстраняването на допуснатата грешка като се извърши корекция на данъчния финансов резултат за тази минала година, така че все едно грешката не е била допусната.
Важно е да отбележим, че при извършване на корекцията, лицето следва да приложи както разпоредбите на действащото законодателство, така и данъчната ставка, които са били приложими за съответната минала година, в която грешката е допусната.
  1. Ред за отстраняване на счетоводни грешки – чл. 75 ал. 3 от ЗКПО
Редът, който данъчно задължените лица следва да спазват при отстраняване на счетоводните грешки зависи преди всичко от момента на откриване на грешката и годината, за която тя се отнася.
А) Счетоводни грешки, които са открити през текущата година и са касаещи предходната – чл. 75 ал. 3 изречение първо
Когато данъчно задължено лице открие допусната грешка, която е свързана с предходната данъчна година и грешката е открита до изтичане на законоустановения срок за подаване на годишна данъчна декларация (към 2021 година това е 30 юни), то лицето има право да подаде неограничен брой пъти коригираща данъчна декларация. Важно условие тук е грешката да бъде открита преди да е изтекъл законоустановения срок за подаване на декларацията.
Когато едно данъчно задължено лице открие допусната грешка, която е свързана с предходната данъчна година и грешката е открита след изтичането на законоустановения срок, но до 30 септември на текущата година, то законът дава право на това лице да подаде еднократно коригираща годишна данъчна декларация, чрез която да извърши корекция на своя данъчен финансов резултат. Важно условие тук е лицето да подаде коригиращата декларация еднократно и то в срок не по-късно то 30 септември на текущата година.
Следователно във втората хипотеза, можем да обособим три критерия, които следва да са кумулативно изпълнени, за да е налице правото за подаване на коригираща декларация:
  1. Грешката да е открита след изтичане на законоустановения срок за подаване на данъчна декларация, но до 30 септември на текущата година.
  2. Грешката да е свързана с предходната данъчна година.
  3. Данъчно задълженото лице да не е подавало вече коригираща данъчна декларация след изтичането на законоустановения срок.
Б) Счетоводни грешки, които са открити през текущата година и касаещи минали години, различни от предходната – чл. 75 ал. 3 изречение второ
Когато данъчно задължено лице открие допусната грешка, която касае минали години, различни от предходната година, то следва да входира писмено уведомление до Национална агенция за приходите, която от своя страна в 30-дневен срок от получаване на уведомлението следва да предприеме действия по промяна на данъчния финансов резултат за съответния минал данъчен период….
 
Целия анализ прочетете в е-ръководството тук >>
 

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679