Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Различни варианти на наеми

Нещо загубих ориентация в отчитане и деклариране на наемите и моля за помощ.
1. Наемател ЕТ плаща наем на домоуправителя - в режим на обща етажна собственост. Данъка е удържан от наемателя ЕТ, НЕ е съставяна сметка за изплатени суми, НЕ е приспадан 10 % НПР. Данъка е внесен за 1, 2 и 3 тримесечие, подадена е декларация по чл.55 от за 1,2 и 3 тримесечие. Оттук нататък се затрудних. /За други доходи, на които данъка се удържа от платеца е ясно - четвърто тримесечие се оставя за изравняване от получателя на дохода в годишната му данъчна декларация/ Обаче при плащане на наем в режим на етажна собственост какво следва за четвърто тримесечие - удържа ли се данъка, внася ли се, подава ли декларация по чл.55 ? Вече не си спомням в кое указание и в кое становище прочетох, че собствениците на етажната собственост НЕ подават годишна декларация за този наем, и че платеца на наема - наемателя - не попълва декларация по чл.73. Тогава - не мога да направя връзката - кой кога и как ще декларира задължението за този наем и кой и кога ще го внесе ?
2. Наемодател ЕООД, издава фактура за получен доход от наем . Наемател - физическо лице регистрирано като упражняващо свободна професия. Физическото лице в този случай има ли някакво задължение да декларира с декл по чл.55 плащането на този наем ? ФЛ облага доходите си след приспадане на НПР , т.е. не следи разходите си по документи.
Очаквам отговор. И благодаря !
Добавена в   ЗДДФЛ

2 отговори


на 23 Ян. 2014
По втория въпрос - ФЛ няма задължение да отчита разходите си, затова и нищо не подава за тях. Счита се, че НПР покриват направените от него разходи за дейността му.

По първия въпрос Ви прилагам едно писмо на НАП, в което има отговор на питането Ви.

" ОТНОСНО: Облагане на доходи от наеми в режим на етажна собственостС Ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …./04.09.2013г. в Дирекция ОДОП са поставени следните въпроси:
1. За последното тримесечие на 2013г. кой следва да удържа и внася авансов данък – наемодателите или наемателите?
2. Четирима от наемателите са физически лица – УС на ……….. ли следва да удържа и внася авансов данък?
3. Собствениците /наемодатели/ следва ли да подават данъчни декларации за 2013г.?
4. Собствениците с решения за удостоверяване на степен на увреждане имат ли право на признат разход?
Съобразявайки относимото данъчно законодателство и компетентност на НАП, както и вече дадени отговори с наши писма изх. № 94-00-147/04.12.2012г. и 96-00-174/25.04.2013г. изразявам следното становище:
Първи въпрос:
Съгласно разпоредбите на чл. 38, ал. 12 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, с окончателен данък се облагат доходите от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, начислени от предприятията и самоосигуряващи се лица.
В съответствие с чл. 46, ал. 1 и чл. 65, ал. 1 от ЗДДФЛ /изм. в сила от 01.01.2013 г./, окончателният данък е в размер 10 на сто и се удържа и внася от предприятието или от самоосигуряващото се лице - платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляването на дохода. Тази разпоредба важи за всички тримесечия на календарната 2013г., включително и за последното четвърто тримесечие на 2013г. В съответствие с изискването на закона, данъкът за последното тримесечие на 2013г., следва да бъде платен в срок до 31.01.2014г. от наемателите /предприятие или от самоосигуряващото се лице/, които са платци на дохода от наем.
На основание измененията в чл. 55 от ЗДДФЛ в сила от 01.01.2013 г., предприятията и самоосигуряващите се лица, платци на доходи, удържали окончателен данък за начислени доходи в полза на местни физически лица, декларират тези обстоятелства с данъчна декларация по образец (обр. 4001).
Съгласно чл. 56 и чл. 57 от ЗДДФЛ декларацията се подава в сроковете за внасяне на данъка в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите където подлежи на внасяне дължимият данък.
Втори въпрос:
Съгласно чл. 9 от Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/ формите на управление на етажната собственост са общо събрание или сдружение на собствениците. Видно от разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, управителният съвет и етажната собственост не са страна /субект/ в административния процес, респективно не са и задължените лица, съответно в текстовете на ЗУЕС и Правилника за управлението, реда и надзора в етажната собственост, те също не са посочени като такива.
В този смисъл, при възмездно предоставяне за ползване на помещения, пространства или части от тях, които са в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, получатели на дохода са отделните собственици.
Когато наемателите са самоосигуряващи се лица /физически лица, които са длъжни да внасят осигурителни вноски изцяло за своя сметка/ по смисъла на чл. 5, ал. 2 във връзка с чл. 6, ал. 7 и чл. 4, ал. 3, т. 1, т. 2 и т. 4 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ се прилагат разпоредбата на чл. 38, ал. 12 от ЗДДФЛ /облагане с окончетелен данък/. В този случай УС на ……… не следва да удържа и внася данък.
Когато наемателите са физически лица, които не са самоосигуряващи се лица всеки собственик /наемодател/ е данъчно задължен за доходите, получени от отдаване под наем на недвижимо имущество, съразмерно на идеалната му част, поради което следва да подава годишна данъчна декларация по реда на чл. 50, ал. 1 ЗДДФЛ за разпределения му доход от получения наем, а не управителният съвет, респективно управителят, от името на всички членове на етажната собственост. Наемодателите физически лица следва да прилагат разпоредбите на чл. 44, ал. 1 и ал. 2; чл. 55, ал. 2; чл. 56; чл. 67, ал. 1; чл. 68, ал. 1 от ЗДДФЛ за получения от доход за отдадени от тях недвижими имоти на физически лица, които не са самоосигуряващи се.
Уточняване на качеството на физически лица наематели би следвало да става между страните с оглед правилното определяне на данъчно задължените лица, размерът на данъка, подаване на декларации и други действия, изискуеми от закона.
Трети въпрос:
На основание чл. 52, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ не са задължени да подават годишна данъчна декларация лицата, които са получили само доходи, облагаеми с окончателен данък по чл. 38 от същия закон. Предвид тази разпоредба на закона собствениците /наемодатели/ за получените суми от наеми в режим на етажна собственост с форма на управление Общо събрание са освободени от подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
Четвърти въпрос:
Както бе посочено по-горе на основание чл. 38, ал.12 от ЗДДФЛ, с окончателен данък се облагат доходите от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, начислени/изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица. В тази връзка и предвид разпоредбите на чл. 46, ал. 1 и чл. 65, ал. 1 от ЗДДФЛ, окончателният данък се определя на база брутната сума на начисления/изплатения доход, като в закона не е предвидено изключение за лицата с намалена степен на работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган т.е. не могат да ползват признати разходи. Механизмът за ползване на 10 на сто разходи е приложим при определяне на облагаемият доход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество по реда на чл. 31, ал. 1 от ЗДДФЛ, но не и по чл. 38, ал. 12 от същия закон, когато доходите от наем се облагат с окончателен данък.
"
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 24 Ян. 2014
Благодаря !
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679