Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Авансови вноски корп. данък

Здравейте. От м.5 до сега ООД-то имаше да приспада надвнесена сума за корп. данък....и от м.10 подлежим на внасяне на останалата част от дължимата декларирана сума. Като напомних това на управителката ни, тя веднага ме контрира, че още лятото е гласувано в НС и било публикувано решение да не се внасят тези вноски. ОБаче аз никъде не успях да открия подобни публикации. Аз ли нещо пропускам или наистина има нещо вярно в шефските изказвания?

6 отговори


на 07 Окт. 2012
Глава четиринадесета.
АВАНСОВИ ВНОСКИОбщи положения

Чл. 83. (1) (Предишен текст на чл. 83 - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Данъчно задължените лица правят месечни или тримесечни авансови вноски за корпоративния данък.
(2) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Авансови вноски не правят:
1. данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година не превишават 200 000 лв.;
2. новоучредените данъчно задължени лица за годината на учредяването им, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон.Месечни авансови вноски

Чл. 84. Месечните авансови вноски се правят от данъчно задължени лица, формирали данъчна печалба за предходната година.Тримесечни авансови вноски

Чл. 85. Тримесечните авансови вноски се правят от данъчно задължени лица, които нямат задължение да правят месечни авансови вноски.Определяне на месечните авансови вноски

Чл. 86. (1) (Предишен текст на чл. 86 - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Месечните авансови вноски се определят по следната формула:

АВМЕСЕЧНА = ((ДП x к)/12) x ДС, където:

АВМЕСЕЧНА е месечната авансова вноска;
ДП е декларираната данъчна печалба за годината преди предходната година (при определяне на месечните авансови вноски за периода от 1 януари до 31 март) или декларираната данъчна печалба за предходната година (при определяне на месечните авансови вноски за периода от 1 април до 31 декември);
к е коефициентът, отразяващ промените в икономическите условия за текущата година, утвърден със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година;
ДС е данъчната ставка на корпоративния данък.
(2) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато данъчната печалба за предходната година превишава данъчната печалба за годината преди предходната, месечната авансова вноска за април се определя, като месечната авансова вноска, изчислена по реда на ал. 1 за периода от 1 април до 31 декември, се увеличава със сумата, определена по следната формула:

А = 3 x (АВ2 - АВ1),

където:
А е сумата на увеличението;
АВ1 - месечната авансова вноска за периода от 1 януари до 31 март, изчислена по реда на ал. 1;
АВ2 - месечната авансова вноска за периода от 1 април до 31 декември, изчислена по реда на ал. 1.
По този ред се определя и месечната авансова вноска за април в случаите, когато данъчно задълженото лице:
1. е учредено през предходната година, или
2. е формирало данъчна загуба за годината преди предходната, или
3. не е формирало данъчен финансов резултат за годината преди предходната.
(3) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато данъчната печалба за годината преди предходната превишава данъчната печалба за предходната година, месечната авансова вноска за април се определя, като месечната авансова вноска, изчислена по реда на ал. 1 за периода от 1 април до 31 декември, се намалява със сумата, определена по следната формула:

Б = 3 x (АВ1 - АВ2),

където:
Б е сумата на намалението;
АВ1 - месечната авансова вноска за периода от 1 януари до 31 март, изчислена по реда на ал. 1;
АВ2 - месечната авансова вноска за периода от 1 април до 31 декември, изчислена по реда на ал. 1.
Когато сумата на намалението превишава месечната авансова вноска, изчислена по реда на ал. 1 за периода от 1 април до 31 декември, месечната авансова вноска за април е нула, а превишението се приспада от следващите месечни авансови вноски за текущата година при определяне на техния размер.Определяне на тримесечните авансови вноски

Чл. 87. Тримесечните авансови вноски се определят по следната формула:

АВТРИМЕСЕЧНА = ДП x ДС - АВВНЕСЕНИ,

където:
АВТРИМЕСЕЧНА е тримесечната авансова вноска;
ДП е данъчната печалба от началото на годината до края на тримесечието, за което се определя тримесечната авансова вноска;
ДС е данъчната ставка на корпоративния данък;
АВВНЕСЕНИ са внесените авансови вноски от началото на годината до края на тримесечието, за което се определя тримесечната авансова вноска.Декларация за намаляване на авансови вноски

Чл. 88. (1) Данъчно задължените лица могат да подават декларация по образец за намаляване на авансовите вноски, когато смятат, че те ще надвишат дължимия годишен корпоративен данък.
(2) Намалението на авансовите вноски се ползва след подаването на декларацията.Лихви при намаляване на авансовите вноски над допустимото

Чл. 89. (1) Когато данъчно задълженото лице е намалило авансовите си вноски по реда на чл. 88 и дължимият годишен корпоративен данък надвиши с над 10 на сто дължимите авансови вноски за съответната година, се дължи лихва.
(2) Сумата, върху която се дължи лихва по ал. 1, се определя като разлика между дължимия годишен корпоративен данък и дължимите авансови вноски за годината. Когато сумата от авансовите вноски за годината, определени по реда на чл. 86 или 87, е по-малка от дължимия годишен корпоративен данък, при определяне на разликата по изречение първо вместо годишния корпоративен данък се вземат тези авансови вноски.
(3) За изчисляване на лихвата по ал. 1 сумата по ал. 2 се разпределя за съответните месеци/тримесечия, през които е декларирана намалена авансова вноска съгласно чл. 88. Частта от сумата по ал. 2, разпределена за съответния месец/тримесечие, се определя по следната формула:

А = (Б - В) x (Г/(Д - Е)), където:

А е частта от сумата, върху която се дължи лихва, разпределена за съответния месец/тримесечие, през който е декларирана намалена авансова вноска, съгласно чл. 88;
Б е авансовата вноска, определена по реда чл. 86 или 87 за съответния месец/тримесечие;
В е дължимата авансова вноска за съответния месец/тримесечие;
Г е общата сума, върху която се дължи лихва за просрочие, определена по реда на ал. 2;
Д е общата сума на авансовите вноски за годината, определени по реда на чл. 86 или 87;
Е е общата сума на авансовите вноски, дължими за годината.
(4) Дължима авансова вноска по смисъла на този член е:
1. авансовата вноска, определена по реда на чл. 86 или 87 - за авансовите вноски преди подаване на декларацията за намаляване на авансовите вноски по реда на чл. 88;
2. намалената авансова вноска, определена с декларацията за намаляване на авансовите вноски по реда на чл. 88 - за авансовите вноски след подаване на декларацията за намаляване на авансовите вноски по реда на чл. 88.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Лихвата по ал. 1 за съответната авансова вноска се определя съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания и се изчислява от датата, на която авансовата вноска е станала изискуема, до датата на внасяне на годишния корпоративен данък или датата на подаване на годишната данъчна декларация в случаите, когато данък за внасяне не се дължи, но не по-късно от 31 март на следващата година.Внасяне на авансовите вноски

Чл. 90. (1) Месечните авансови вноски се внасят до 15-о число на месеца, за който се отнасят.
(2) Тримесечните авансови вноски се внасят до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, за което се отнасят. За четвъртото тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска.Преотстъпване на авансови вноски

Чл. 91. На данъчно задължените лица, на които се преотстъпва корпоративен данък за текущата година, се преотстъпва и съответната част от дължимите авансови вноски, пропорционална на размера на преотстъпването.
Гласувайте отговор 2 Оценявам този отговор 1 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 07 Окт. 2012
Надвнесен данък

Чл. 94. (1) Надвнесеният корпоративен данък може да се приспада от следващи авансови и годишни вноски за същия данък, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която корпоративният данък е надвнесен.
(2) Когато след подаването на годишната данъчна декларация се установи, че данъчно задълженото лице без основание е приспаднало корпоративен данък, за невнесените авансови вноски се дължат лихви.


Гласувайте отговор 1 Оценявам този отговор 1 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 07 Окт. 2012
Аз поне не виждам такова изменение, което да Ви освободи от задължението за внасяне на авансови вноски за корпоративен данък.
Гласувайте отговор 2 Оценявам този отговор 1 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 07 Окт. 2012
Много ви благодаря за поместените коментари, макар че всичко това доста пъти съм го чела и НЕ попадаме сред критериите да сме освободени от задължение да внасяме авансови вноски. Погледнах в Гугъл и после в страницата на НАП, но там в актуалните неща никъде не се натъкнах на някаква промяна в авансовите вноски за корп. данък, което внася успокоение в будната ми съвест, иначе биха ме заклеймили, че не следя новостите в данъчното законодателство.
Още веднъж благодаря за отделеното време и внимание!
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 07 Окт. 2012
Всъщност преди малко отново се порових в Гугъл и попаднах на една статия от в-к "Капитал" от 12.08.2012 г, чието заглавие е "Обекчаване режимът на плащане на авансовите вноски по данък печалба" - ето и самият материал, но се окакза, че е още проекто решение и не е излязло още в законова форма:
Облекчаване на процедурите по плащане на корпоративен данък подготвя Министерство на финансите. Промяната в Закона за корпоративното подоходно облагане ще бъде гласувана през есента и трябва да влезе в сила от началото на 2013 г.

Измененията

Промяната ще остави повече оборотни средства във фирмите, защото разширява броя на компаниите, които не са длъжни да правят авансови вноски за данък печалба, а за други фирми вноските ще се правят на всяко тримесечие, вместо всеки месец, както е в момента.

Всяко дружество, чиито нетни приходи от продажби не надхвърлят 300 хил. лв., ще е освободено от задължението да прави авансови вноски за корпоративен данък, а в момента освободени от това задължение са само компаниите с нетни приходи под 200 хил. лв. Фирмите с продажби под 1 млн. лв. пък ще правят авансовите си вноски веднъж на всяко тримесечие, а не всеки месец, както е в момента.

Месечните авансови вноски се правят всеки месец от фирмите и са в размер на 1/12 от печалбата за предходната година. С подаването на финансовия отчет и годишната данъчна декларация през следващата година пък се прави изравняване и компаниите доплащат дължимия данък, ако печалбата е била по-голяма от тази за предходната година. Ако печалбата е спаднала, данъчната администрация възстановява предварително внесените данъци.

Дънъкът върху разходите

Друго облекчение е данъкът върху разходите да стане годишен и да се плаща еднократно в срок до 31 март на следващата година. При сега действащата разпоредба, този тип данък се внася всеки месец до 15-то число, следващ този, в който е начислен разходът.

С данък се облагат разходите за представителни цели, социалните разходи предоставени в натура (такива са помощите под форма на храни и други вещи), а също така и вноските за допълнително пенсионно осигуряване и застраховки "Живот", които работодатели правят в полза на свои служители над тези, които са длъжни да правят по закон.

Разходите за ваучери за храна над 60 лв. месечно за всяко лице, на което са предоставяни и плащанията за експлоатация на превозни средства на мениджърите, също се облагат с данък.

Промените, изготвени от Министерство на финансите обаче не включват нова регулация за облагане на хазартната дейност, което означава, че в министерството още не са решили какъв режим да прилагат спрямо онлайн залаганията и за тях ще се мисли до последния момент.
Гласувайте отговор 1 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 08 Окт. 2012
Да, това е така и всеки колега, който се следи промените в данъчното законодателство, вероятно е запознат с тези идеи на правителството.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679