Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Данъчно третиране на подарък от работодателя

Здравейте,
Моля Ви за съдействие, като отговорите на следния въпрос:
Фирмата ни е регистрирана по ДДС. Със заповед на управителя на фирмата са взети следните решения:
1.За рождения си ден всеки служител да получи подарък ваучер на стойност 40.00лв, който да използва само в магазините на фирмата.
2.При сключване на граждански брак, при раждане на дете и при смърт на родител, дете, съпруг, брат или сестра, служителят получава безвъзмездна помощ от 300.00лв.

Какво е данъчното третиране на посочените решения?

Предварително Ви благодаря за съдействието!
Добавена в   ЗКПО

1 отговор


на 24 Юни. 2014
НАП, Относно: Прилагане на ЗКПО и КСО във връзка с предоставяне на ваучери, различни от ваучери за храна


Във връзка с постъпило запитване вх. № ………28.09.2012г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”, Ви уведомяваме:
В запитването е посочено, че клон на чуждестранен търговец е регистриран по българското законодателство. Предмет на дейност е интернет поддръжка, маркетингови/търговски дейности. Взето е решение за предоставяне през 2012г. на социални придобивки на персонала под формата на купони за пазаруване на хранителни продукти /ваучери за храна/ от търговски вериги на стойност 60 лв. единият. Освен посочените ще се поръчат и предоставят ваучери за подаръци.
Пример 1. ваучер на стойност 200 лв. на служител за поощрение или признателност за извършената работа през определен период от време;
Пример 2. ваучер на стойност 200 лв. на служител по повод на рожден ден;
Пример 3. ваучери на всички работници за коледните или великденски празници.
Въпросите, които са поставени във връзка с посочената фактическа обстановка:
1. Как да се третират тези разходи и по кой член от ЗКПО или ЗДДФЛ?
2. Трябва ли да се обложат придобивките на персонала с всички осигуровки /без здравни/ и с данък?

Съобразявайки относимата правна уредба за 2012г., изразяваме следното становище:
Относно прилагане на разпоредбите на ЗКПО и ЗДДФЛ:
Съгласно чл. 294 от Кодекса на труда /КТ/ работодателят може самостоятелно или съвместно с други органи и организации да осигурява на работниците и служителите редица социални придобивки, като: търговско и битово обслужване, изграждане и поддържане на търговски обекти и бази за услуги; бази за дълготраен и краткотраен отдих, физическа култура, спорт и туризъм и задоволяване на други социално - битови и културни потребности. Последните могат да бъдат за придобиване на подаръци - различни предмети за лични нужди книги, украшения, и други подобни. Социално - битовото и културното обслужване на работниците и служителите се финансира със средства от работодателя и от други източници /чл. 292 от КТ/. На основание чл. 293, ал. 1 от КТ начинът на използването на средствата за социално-битовото и културното обслужване се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите.
В Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ няма специална норма, която да урежда облагането на разходи на предприятието свързани с предоставянето на ваучери за подаръци. В тази връзка облагането на тези разходи с данък следва да се разглежда като се вземат предвид общите разпоредби на корпоративния закон, а именно изследване на критериите за определянето им като социални разходи, предоставени в натура.
В допълнителните разпоредби /ДР/ на ЗКПО е дадено определение за „социални разходи, предоставени в натура" /§ 1, т. 34/. „Социални разходи, предоставени в натура" са отчетените като разходи социални придобивки по чл. 294 от Кодекса на труда и предоставени по реда и начина, определени от чл. 293 от Кодекса на труда или от ръководството на предприятието. Социалните придобивки трябва да са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол. Не е налице предоставяне на социални разходи в натура, когато между работодателя или възложителя и лицата по изречение второ са налице парични взаимоотношения под каквато и да е форма по отношение на получените социални придобивки.
На основание чл. 204, т. 2 във връзка с § 1, т. 34 от ДР на ЗКПО се извеждат следните критерии, които трябва да бъдат изпълнени кумулативно, за да може определени разходи да се квалифицират като социални и да се обложат с данък върху разходите, а именно:
- отчетени са като разходи.
- документално са обосновани;
- предоставени са в натура;
- предоставени са на работници и служители и на лица, наети по договори за управление и контрол;
- социални придобивки по чл. 294 от КТ;
- предоставени са по ред и начин, определени с чл.293 от КТ (предоставени са с решение на общото събрание на работниците и служителите) или от ръководството на предприятието;
- достъпни са за всички работници и служители и за лицата наети по договор за управление и контрол. Това означава, че всички работници и служители могат да се възползват от социалните придобивки, предоставени от работодателя;
При условие, че за изброените в запитването ваучери за подаръци са изпълнени посочените критерии, то те могат да бъдат определени като социален разход в натура. Осчетоводеният разход се облага с данък в размер на 10% /чл. 216 от ЗКПО/. Данъчната основа е опроделена с чл. 212 от ЗКПО – това са начислените социални разходи, представени в натура, намалени с приходи, свързани с тези разходи, за съответния месец. На основание чл. 206 от закона данъкът върху разходите е окончателен и счетоводният разход за данък е данъчно признат разход.


Повече можете да научите в Портал Счетоводство тук: http://www.portalschetovodstvo.bg/Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679