Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

ДМА-ЗКПО

Здравейте, имам сл. въпрос:
Фирма има закупен и въведен в експ. ДМА на 27.12.2012г, аморт. дан. и счет. започва да се начислява от 01.01.2013г.
1. В инвентарната книга за 2012 сме го включили.
2. В САП и ДАП от 2013г. ли трябва да се заведе?
Тъй като аморт. ще започне от 01.01.2013 в ГДД чл.92 ЗКПО 2012, справка 2 аморт. активи в кл. 4 /дан. аморт. стойност/ трябва ли да се включва или ще се посочи в сл. година?
Благодаря
Добавена в   ЗКПО ДМА

3 отговори


на 22 Март. 2013
САП-НСФОМСП:
Предприятията разработват и утвърждават амортизационен план за всеки амортизируем актив или за групи еднородни по вид и еднакви по стойност амортизируеми активи. Планът съдържа следния минимален брой реквизити: дата на придобиване; дата на въвеждане в експлоатация; полезен срок на годност; отчетна стойност; остатъчна стойност; амортизационна сума; метод на амортизация; амортизационна норма; годишна амортизационна квота; резерв от последващи оценки; дата на извеждане от употреба; година на промяна на метода за амортизация или на полезния срок на годност.Информацията, необходима за попълване на амортизационния план, се получава от аналитичните сметки за съответния амортизируем актив. Въз основа на индивидуалните амортизационни планове за всеки амортизируем актив се съставя обобщен амортизационен план ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД за всички амортизируеми дълготрайни материални и нематериални активи със следното съдържание: номер по ред; номер на групата (класа); наименование; инвентарен номер на актива; отчетна стойност на актива; годишна амортизационна квота - общо и по месеци; начислена до момента амортизация и балансова стойност.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 22 Март. 2013
Съгласно чл. 50 от ЗКПО,данъчни дълготрайни материални активи са сумите, които отговарят на изискванията за АМОРТИЗУЕМИ дълготрайни материални активи съгласно Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, чиято стойност е равна или превишава по-ниската стойност от:
1. стойностния праг на същественост за дълготрайния материален актив, определен в счетоводната политика на данъчно задълженото лице;
2.седемстотин лева.
Следователно, в Справка 2 - АМОРТИЗУЕМИ активи от Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2012 г., посочвате сумата на ДМА/ данъчната амортизируема стойност-колона 4/, която отговаря на условията по чл.50 от ЗКПО. Така също, в случая, актива ще отговаря на счетоводния запис, съотв.балансова стойност в ГФО, през отчетната 2012г. и равнението с данъчната стойност /колона 6/
Указването че „Колони 4, 5 и 6 се попълват въз основа на информация от данъчния амортизационен план, отразяваща стойностите на активите към 31.12.2012г”ми изглежда недостатъчно прецизирано и не означава че щом няма съставен ДАП за периода – няма отразяване на актива
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 22 Март. 2013
Съгласно чл. 50 от ЗКПО,данъчни дълготрайни материални активи са сумите, които отговарят на изискванията за АМОРТИЗУЕМИ дълготрайни материални активи съгласно Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, чиято стойност е равна или превишава по-ниската стойност от:
1. стойностния праг на същественост за дълготрайния материален актив, определен в счетоводната политика на данъчно задълженото лице;
2.седемстотин лева.
Следователно, в Справка 2 - АМОРТИЗУЕМИ активи от Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2012 г., посочвате сумата на ДМА/ данъчната амортизируема стойност-колона 4/, която отговаря на условията по чл.50 от ЗКПО. Така също, в случая, актива ще отговаря на счетоводния запис, съотв.балансова стойност в ГФО, през отчетната 2012г. и равнението с данъчната стойност /колона 6/
Указването че „Колони 4, 5 и 6 се попълват въз основа на информация от данъчния амортизационен план, отразяваща стойностите на активите към 31.12.2012г”ми изглежда недостатъчно прецизирано и не означава че щом няма съставен ДАП за периода – няма отразяване на актива
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679