Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Личен автомобил за нуждите на ЕТ

Здравейте!!!
Имам следния казус: Собственик на ЕТ използва за нуждите на фирмата личния си автомобил... Въпроса ми е може ли разходите направени за гориво и поддръжка да минават за разход без да има никакви договорни взаимоотношения помежду им, тъй като фирмата е ЕТ и е едно и също физическо лице? Ако НЕ може.... може ли чрез някакъв договор за безвъзмездно предоставяне?
Благодаря!!!
Добавена в   ЗКПО

6 отговори


на 11 Февр. 2013
ЕТ е само разширена правосубектност на физическото лице за да може да отговаря на изискванията на Търговския закон, предвид правото за извършване на търговска дейност.
За данъчни цели „двете” физически лица се приемат за едно и също лице и затова е въведена регламентацията на чл.27 от ЗДДФЛ, разпореждаща включването при определени условия в имуществото на едноличния търговец на придобити от физическото лице-нетърговец движими и недвижими вещи.
По отношение на безвъзмездния договор се прилага разпоредбата на чл.77 от ЗДДФЛ, гласяща че при определяне на задълженията на лицата по този закон в случаите на сделки между свързани лица, на сделки, сключени при условия, чието изпълнение води до отклонение от данъчно облагане и прилагане на пазарни цени, трансфери, свързани с определена база, както и за лихви по финансов лизинг, се прилагат съответно разпоредбите за предотвратяване на отклонението от данъчно облагане от Закона за корпоративното подоходно облагане.
Според чл. 16, ал.2, т.2 от ЗКПО, за отклонение от данъчно облагане се смятат и договорите за заем за послужване или друго безвъзмездно предоставяне за ползване на материални или нематериални блага. Видно е че чрез „договора за безвъзмездно предоставяне” се постига отклонение от данъчно облагане по смисъла на данъчното законодателство.

Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 11 Февр. 2013
Най-практично е договора да е на такава стойност, за да не се налага да преобразувате данъчно.

Два варианта, които може да ви трябват:

1.Облегчено документиране, но плащане на данък в/у разхода

Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а прилагат разпоредбите за ОБЛАГАНЕ НА РАЗХОДИТЕ и за данъците, удържани при източника, на Закона за корпоративното подоходно облагане – чл.47 от ЗДДФЛ.

Чл. 10, ал.6 от ЗКПО гласи,че документална обоснованост за разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност, обложени с данък върху разходите, е налице и когато те са документирани само с фискална касова бележка от фискално устройство. Тези разходи, обложени с данък върху разходите, се признават за данъчни цели и когато не е издаден пътен лист.


2. Ползване на автомобила без включване в имуществото на ЕТ

Когато в заповедта за командировка е посочено командированият да пътува с лично моторно превозно средство, се изплащат пътни пари, равни на равностойността на изразходваното гориво по разходни норми, определени от производителя на моторното превозно средство, за най-икономичния режим на движение - чл. 13 от Наредбата за командировките в страната.
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 11 Февр. 2013
Разбира се, във вашия случай договора е неприложим.
Цит: ЗДДФЛ „Използване на лично имущество на физическото лице за дейност като едноличен търговец
Чл. 27. (1) Физическо лице - собственик на предприятието на едноличния търговец, може да включи в имуществото на едноличния търговец придобити от него движими и недвижими вещи, които:
1. не са в режим на съсобственост, или
2. са част от съпружеска имуществена общност.
(2) Вещите по ал. 1 се завеждат в счетоводството на едноличния търговец по документално доказаната им цена на придобиване.
(3) В случаите по ал. 1 физическото лице - собственик на едноличния търговец, съставя протокол, в който посочва вида на вещта и цената по ал. 2.
(4) В случаите по ал. 1, т. 2 другият съпруг декларира с нотариално заверена декларация съгласието си за включване на вещта в имуществото на едноличния търговец.
(5) Ако впоследствие вещта по ал. 1 бъде изключена от имуществото на едноличния търговец и премине към физическото лице - собственик, за данъчни цели се смята, че физическото лице - собственик на едноличния търговец, извършва продажба на тази вещ по пазарна цена, независимо от обстоятелствата по чл. 13. Облагаемият доход се определя като разлика между:
1. пазарната цена и данъчната стойност - за данъчни амортизируеми активи по Закона за корпоративното подоходно облагане;
2. пазарната цена и документално доказаната цена на придобиване - за всички други вещи.
(6) Данъчните временни разлики по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане, които са свързани с вещ по ал. 1, не се признават за данъчни цели към момента на продажбата по ал. 5 и през следващите години.
(7) Пазарната цена по ал. 5 се приема за цена на придобиване при последваща продажба или замяна на вещта от физическото лице - собственик, както и при последващо прилагане на ал. 2.”

Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 11 Февр. 2013
Благодаря за бързият отговор!!!
До колкото разбирам чл. 27 от ЗДДФЛ дава правото лично имущество да бъде включено в имуществото на ЕТ единственно със съставянето на протокол? Без да бъде правено прехвърляне в КАТ и договор за покупко-продажба? Автомобилът е на името на физическото лице и е придобит по време на брак, следователно е необходима и нотариално заверена декларация от съпругата?
Благодаря!!
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 12 Февр. 2013
Физическо лице - собственик на предприятието на едноличния търговец, може да включи в имуществото на едноличния търговец придобити от него движими и недвижими вещи, при условие че:
1. не са в режим на съсобственост, или
2. са част от съпружеска имуществена общност.
В тези случаи физическото лице - собственик на едноличния търговец, съставя ПРОТОКОЛ, в който посочва вида на вещта и документално доказаната и цена на придобиване.
Тъй като договор няма, може да се ползва протокола и/или някаква друга форма пред органите на КАТ, за регистрацията на автомобила като имущество на ЕТ.
Обаче, поради противоречива практика, не може да се даде еднозначен отговор дали такава регистрация е задължителна.
Добре е да ги запитате предварително, какво точно е необходимо и ако е възможно да си осигурите аргументация в писмена форма от тяхна страна.

Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
на 12 Февр. 2013
Благодаря!
Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679