Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

ЗКПО

Здравейте,
Изплатени дивиденти през трето тримесечие на 2016 г. на част от печалбата за 2016 г.,какво следва и възможно ли е?
Предварително благодаря!
Добавена в   ЗКПО дивиденти

1 отговор


на 22 Ноем. 2016
По принцип е възможно изплащането на дивиденти за период от настояща отчетна година. Друг е въпроса дали тази стъпка е добре премерена от гледна точка на реалната оценка на собствениците за състоянието на предприятието в края на годишния отчетен период, когато може да се окаже, че печалбата е недостатъчна или никаква.
За ООД, разпоредбите съгласно Търговският закон, чл. 133. (1) гласят, че съдружниците не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата съразмерно на дяловете, ако друго не е уговорено. (2) Не може да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците.
За акционерните дружества е в сила чл. 247а от същия закон, който гласи, че:
(1) Дивиденти и лихви по чл. 190, ал. 2 се изплащат само ако според проверения и приет съгласно раздел ХI финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) По смисъла на ал. 1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му. (3) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав. (4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 1 - 3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки. (5) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му, освен ако в устава е предвиден по-дълъг срок.

В ТЗ не е засегнато конкретно изплащането на дивиденти за настоящ отчетен период, както и няма предвидени глоби за такива случаи. В разпоредбите на същия закон не са предвидени и санкции за гласувалите решенията за изплащане на дивиденти.
Рискът идва от случаите в които предприятието е натрупало задължения към кредитори, контрагенти или персонала. В такъв случай, те могат да предявят претенции по съдебен ред. Ако обаче, предприятието няма задължения, не би трябвало да има съдебни претенции към него.
Във всички случаи трябва да сте се съобразили с разпоредбите на § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Законът за корпоративното подоходно облагане , които касаят понятието „дивидент” за данъчни цели, както и с разпоредбите на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на ЗКПО, които касаят скритото разпределение на печалбата.
Ако въпреки всичко се окаже, че дивидентите са изплатени неправомерно, същите би трябвало да се осчетоводят по дебита на см- ка 122 Неразпределена печалба от минали години, като това ще доведе до отрицателно салдо на самата сметка и съответно до отрицателна сума в баланса. Със сумите на начислените и изплатени неправомерно дивиденти не трябва да се намалява данъчната основа на предприятието за текущата или следващите години, защото това ще бъде отчетено като скрито разпределение на печалба и ще доведе до всички последици от това, включително и признаването им като данъчни приходи на дружеството.

Гласувайте отговор 0 Оценявам този отговор 0 Не съм доволен от този отговор
Отговори
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679