Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Данъчни преференции на земеделските стопани по ЗДДФЛ, ЗКПО и ЗДДС

В данъчното ни законодателство са предвидени множество  данъчни преференции на земеделските производители. На първо място обаче трябва да се разгледа режима им  на данъчно облагане, в зависимост от правната форма под която извършват своята земеделска дейност.        

Експертният анализ е от ръководството „Правен режим на регистрация, подпомагане и данъчно облагане на земеделските производители.“ Вижте повече за него тук >>


Специално за счетоводителите на ЗП: Експертн Султана Българенска ще води семинар на тема „Особености на счетоводното отчитане в отрасъл „Земеделие" за отчетната 2022-ра“ – на 29.09.2022 г. в Слънчев бряг. Научете повече тук >>


Така например ако едно физическо лице,  което не е  търговец по смисъла на Търговския закон, но е регистриран земеделски стопанин и извършва дейност  за производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност; или реализира доходи от  производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство (включително от продажба на произведена декоративна растителност), от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове), от ловно стопанство и от рибно стопанство;   то неговите доходи следва да се облагат по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ.
 
Становище относно прилагането на чл. 29 от ЗДДФЛ от физически лица, които са регистрирани като еднолични търговци по реда на Търговския закон (ТЗ), е изразено в писмо на НАП с изх. №24-00-7/11.04.2008 г., което е актуално и към настоящия момент. Според указаното в писмото, най-общо като критерии за преценка дали регистрирано като ЕТ физическо лице следва да образува данъчна основа по реда на глава пета, раздел ІІ от ЗДДФЛ за доходи от сделки, които е предприело без да обявява извършването им в търговско качество, биха могли да се посочат:
  1. Едноличният търговец е действащо предприятие, т.е. през данъчната година лицето извършва сделки като доставчик или получател в качеството си на ЕТ.
  2. Извършваните съгласно т. 1 търговски сделки съвпадат по предмет или обслужват извършвани сделки от друга стопанска дейност.
 
В случай че през съответната година едноличният търговец не е действащо предприятие или е действащо предприятие, но извършва друга дейност и доходите му като земеделски стопанин икономически и счетоводно могат да се разграничат от дейността на търговското предприятие, за доходите от селскостопанската дейност е възможно да се прилагат разпоредбите на чл. 29, 29а и 30 от ЗДДФЛ, доколкото дейността на лицето по предмет и обем не изисква да се организира и води по търговски начин. При наличието на такава хипотеза, на основание чл. 29, ал. 1 от ЗДДФЛ, облагаемият доход на физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, се определя като придобитият доход се намалява с:
- 60 на сто за доходите от производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност;
- 40 на сто за доходите от производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство (включително от продажба на произведена декоративна растителност).
На основание чл. 29а, ал. 1 от ЗДДФЛ, в редакцията на закона, действаща от 01.01.2014 г., тези лица могат да изберат доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от същия закон, т.е. по ред, идентичен с регламентирания за ЕТ. В съответствие с разпоредбата на чл. 29а, ал. 5 от ЗДДФЛ изборът се упражнява чрез подаване на декларация по образец до 31 декември на предходната година. Съгласно чл. 29а, ал. 3 от ЗДДФЛ избраният ред на облагане с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от закона се прилага за срок, не по-кратък от 5 последователни данъчни години. Според посочените от Вас данни, в конкретния случай декларацията е подадена в края на 2018 г. и заявения в нея избор има значение за облагането на лицето от 01.01.2019 г.
 
Съгласно чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ данъкът върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се преотстъпва в размер до 60 на сто на лица, регистрирани като земеделски стопани, за годишната данъчна основа от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция при условията на ЗКПО за преотстъпване на корпоративен данък, под формата на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ на земеделски стопани.
На основание чл. 48, ал. 7 от ЗДДФЛ преотстъпването на данък по чл. 48, ал. 6, представляващо държавна помощ за земеделски стопани, не се прилага по отношение на:
1. лице, което е предприятие в затруднено положение;
2. лице, което е голямо предприятие;
3. физическо лице, извършващо стопанска дейност по чл. 29а;
4. лице, което не е изпълнило решение на Европейската комисия за възстановяване на получена неправомерна и несъвместима държавна помощ и не е възстановило изцяло помощта;
5. инвестиции в напояване.
Видно от цитираната разпоредба, преотстъпването на данък по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ не може да се прилага от физически лица – регистрирани като земеделски стопани, които на основание чл. 29а от ЗДДФЛ са избрали да се облагат като еднолични търговци.
Едноличните търговци – земеделски стопани, които не попадат в изключенията по чл. 48, ал. 7 от ЗДДФЛ….
 
Целия анализ можете да прочетете в електронното ръководство „Правен режим на регистрация, подпомагане и данъчно облагане на земеделските производители.“ Вземете го тук >>

 

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679