Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Данъчно облагане на доходите и печалбите от селскостопанска дейност

Въпросите, свързани с реда на определяне на дължимите данъци, представляват интерес за
всяко едно данъчно задължено лице. В този смисъл не правят изключения и лицата,
занимаващи се със селскостопанска дейност. Независимо от факта, че в началото на всяка една
календарна година се отделя значително внимание на така нареченото годишно счетоводно
приключване, в настоящия материал ще акцентираме на различните възможности за облагане
на лицата, придобили доходи от селскостопанска дейност.
Нашата цел е да обърнем внимание на заетите в аграрния сектор на различните възможности,
които двата материални данъчни закона в лицето на Закона за корпоративното подоходно
облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
предвиждат при облагане на придобитите доходи и реализирани печалби от продажба на
селскостопанска продукция през изминалата година. Когато разглеждаме начина на облагане
на доходите и печалбите, реализирани от упражняването на селскостопанска дейност, ще
трябва много ясно да идентифицираме правната форма, посредством която съответният
фермер осъществява дейността си, тъй като тя до голяма степен ще предопределя реда и
начина на данъчното облагане, както и възможността да прави избор за данъчното облагане,
където това е допустимо.
 
Когато фермерът е възприел да осъществява селскостопанска дейност под формата на
юридическо лице посредством регистрирано в Търговския регистър търговско дружество:
събирателно дружество (СД); дружество с ограничена отговорност (ООД, вкл. и ЕООД);
командитно дружество (КД); командитно дружество с акции (КДА) или акционерно дружество
(АД, вкл. и ЕАД), то във всички случаи печалбите му от селскостопанската дейност ще бъдат
обложени с корпоративен данък по реда на ЗКПО. Това означава, че счетоводно отчетената му
печалба ще бъде преобразувана с механизмите на данъчните постоянни и временни разлики
по реда на ЗКПО, както и с другите суми, участващи при определянето на данъчния финансов
резултат, за да може в крайна сметка търговското дружество да формира данъчна печалба,
която ще бъде обложена с 10% данъчна ставка. Селскостопанският производител в посочената
хипотеза няма да има възможност за избор на начина на данъчно облагане, тъй като всички
местни юридически лица облагат печалбите си с корпоративен данък по реда на ЗКПО.
 
В случай че доходите от селскостопанска дейност се придобиват от фермер в качеството му на
физическо лице, то тогава същите подлежат на облагане по реда на ЗДДФЛ. От своя страна в
зависимост от статута на физическото лице, а в определени случаи и от вида на съответния
доход, законът въвежда различни принципи на данъчно облагане на фермерите и лицата,
занимаващи се със селскостопанска дейност. Най-общо можем да разграничим три типа
физически лица, за които законът въвежда различни специфики по отношение облагането на
доходите им от селскостопанска дейност, а именно:
I. Физически лица – регистрирани като Еднолични търговци (ЕТ);
 
II. Физически лица, които нямат регистрация като земеделски стопани и същевременно с това
не са търговци по смисъла на Търговския закон; и
III. Физически лица – регистрирани земеделски стопани, които не са търговци по смисъла на
Търговския закон 1 .
 
Преди да пристъпим към изясняването на реда на облагане на доходите от селскостопанска
дейност на гореизброените три категории физически лица, ще обърнем внимание на факта, че
редът на облагане на доходите им по реда на ЗДДФЛ по никакъв начин не е обвързан с тяхната
регистрация по реда на ЗДДС. Т.е. при прилагане на ЗДДФЛ в редакцията на закона, приложим
за дадената финансова година, относно облагането или възможността за избор на ред на
облагане на доходите на земеделските производители, фактът дали съответното физическо
лице е регистрирано или не е регистрирано по ЗДДС няма да окаже никакво влияние.


Пълната статия може да прочетете в нашата книга "Счетоводство и осигуряване за земеделски 
производители: закони и тълкуване. Издание 2019!". За повече информация отсносно книгата клинкнете тук>>>

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

2 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

affinojef 26 Май. 2024
cialis with dapoxetine 4339 102nd Congress 1991 1992 Boston Harbor Cleanup Funding Act Sponsor Markey, Edward J
ErrogeNes 25 Юни. 2023
Friedmann Angeli JP, Schneider M, Proneth B, Tyurina YY, Tyurin VA, Hammond VJ, Herbach N, Aichler M, Walch A, Eggenhofer E, et al best generic cialis Therese Taylor repeats this mantra when she s rising out of bed in the morning
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679