Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Данъчно третиране на апорт на дълготрайни активи по ЗДДС и ЗКПО

Експертният анализ е публикуван в специализираното издания 3 в 1 /счетовдоно отчитане, данъчно облагане и правна уредба/ при промяна на дружествата, а именно: „Преобразуване и ликвидация на търговското дружество“. Съдържанието на книгата и възможност за поръчка, можете да видите тук >>

 
1. Данъчно третиране на апорт по ЗДДС
 
Непаричната вноска в новообразувано или в съществуващо дружество не е доставка, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 3 от ЗДДС (апорт). Това означава, че лицето, което прави непаричната вноска, няма за¬дължение да начислява ДДС, дори да е регистрирано лице, а предмета на прехвърлянето с апорта да е облагаема доставка.
 
В тези случаи лицето, което получава стоката или услуга, е правоприемник на всички права и задължения по ЗДДС, вкл. и на правото на данъчен кредит и на задължението за корекции на ползван данъчен кредит, съгласно ал. 2 на чл. 10 (за корекцията - чл. 80, ал. 1, т. 1, буква „б” от закона).
 
По правило регистрираните по ЗДДС лица, които извършват непарични вноски, трябва да имат право на данъчен кредит за апорта. Може, обаче, да се приеме, че те нямат това право, тъй като не изпълняват условието по чл. 69, ал. 1, т.е. стоката и услугата да е за облагаема доставка. Още повече, че липсва изричен текст в закона за право на данъчен кредит на лицето, което извършва апорта по реда на чл. 10, ал. 13. Имайки предвид това и разпоредбата на чл. 60, ал. 2 от ППЗДДС, когато регистрирано лице придобие вещ, която смята да апортира в търговско дружество, не следва да ползва начисления ДДС като данъчен кредит, а това трябва да става от правопри¬емника по апорта. По въпроса има Решение № 6437 от 13.05.2013 г. на ВАС в този смисъл, което се позовава на т. 59 от решение на СЕС от 29.10.2009 г.
 
Трябва обаче да се има предвид, че ако при придобиване на стоката лицето не знае, че по-късно ще я апортира, то може да ползва данъчен кредит, но при апорта трябва да направи корекция на ползвания данъчен кредит по реда на чл. 79 от ЗДДС.
 
Приемащият апорта има право, съгласно чл. 20, ал. 2, на данъчен кредит, когато апортиращият не е ползвал такъв при придобиване на актива - не е бил регистрирано лице, доставката е била за освободени дейности или е било ясно, че активът ще бъде апортиран. В тези случаи правото на данъчен кредит е налице, ако са изпълнени едновременно условията по чл. 60, ал. 2 от ППЗДДС.
 
Пример: Физическо лице е придобило сграда без да ползва данъчен кредит към момента на придобиването, тъй като не е регистрирано лице. Правоприемникът на сградата, която е апортирана от физическото лице, има право на данъчен кредит при условията на чл. 10, ал. 2 от ЗДДС и чл. 60, ал. 2 от ППЗДДС, както и за специфичните случаи по чл. 60, ал. 1 от ППЗДДС. Правото на данъчен кредит се ползва, ако правоприемникът отговаря на условията по чл. 60, ал. 4 от ППЗДДС. Същият съставя опис по Приложение № 7 съгласно изисква¬нията на чл. 60, ал. 5 от ППЗДДС.
 
Лице, което придобие стоки като непарична вноска от регистрирано по ЗДДС лице, подлежи, съгласно чл. 132, ал. 1 от ЗДДС, на задължителна регистрация, независимо от стойността на придобития апорт, т.е. независимо дали превишава или не 50000 лв. Тази специална регистрация настъпва и без да е връчен акт за регистрация на правоприемника, т.е. по силата на закона. За дата на регистрацията се счита датата на вписване в търговския регистър на обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 3 от ЗДДС. Или лице, което е получило непарична вноска и не е подало документи за регистрация, се счита за регистрирано и дължи данък от датата на вписване в търговския регистър.
 
2. Данъчно третиране на апорт по ЗКПО
 
След счетоводното отчитане на приетите активи по апорта правоприемникът съставя индивидуални амортизационни планове за дълготрайните амортизируеми активи, по реда на СС 4 и ги включва в амортизационния план на предприятието.
 
Съставя се протокола съгласно чл. 58 от ЗКПО и активите се включват в данъчния амортизационен план, като се прилагат разпоредбите на чл. 55 и чл. 56 от ЗКПО.
 
Предприятието - апортьор прилага в годишната данъчна декларация разпоредбите на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от ЗКПО за отписаните като непарична вноска активи. Лицето отписва преоценъчния резерв, ако има такъв, без данъчно третиране, съгласно § 9, 10 и 11 от ПЗР на ЗКПО. Ако непаричната вноска е неамортизируем актив, се прилага разпоредбата на чл. 45 от ЗКПО.
 
Когато едноличен търговец /ЕТ/ апортира актив на фирмата в ЕООД като собственик, следва да прилага реда, посочен в указанията на НАП, дадени за случая.

Източник: 
„Преобразуване и ликвидация на търговското дружество“.

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679