Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

МФ гласи 16 промени в данъчното законодателство: ДОПК, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗАДС и други

С цел да се увеличат приходите в хазната и да се намалят разходите, Министерството на финансите предлага няколко промени в данъчното законодателство:

Промяна номер 1: Предварително да се декларират данни за превоз на стоки с висок фискален риск, извършвани с транспортни средства над 3,5 тона. С въвеждането на тази промяна в ДОПК, ще се повиши превенцията на данъчните измами и укриването и невнасянето на данък върху добавената стойност, корпоративен данък и данък върху доходите на физическите лица. Декларирането на данните ще се прави от получателя/купувача/придобиващия стоката в тристранна операция или крайният получател при няколко последователни доставки. Декларирането на данните, както и потвърждението за получаването и изпращането на стоката ще става по електронен път.

По всички Ваши въпроси за предстоящите промени – преди и след въвеждането им: Какво гласят конкретно те? Ка да ги приложите? Конкретни отговори за реални ситуации в практиката Ви – как да постъпите правилно спрямо законодателството – ЗДДС, ЗДДФЛ, ДОПК, ЗКПО и др. – Можете да си осигурите цели 8 или 16 консултации с данъчни експерти + печатни списания с безплатна доставка + 2 книги с над 1700 страници общо за всички актуални данъчни закони и практическото им приложение. Как? – Научете повече тук >>Промяна номер 2: Министерството на финансите предлага да бъде въведен режим за уведомяване на приходните агенции за предстоящи плащания от бюджета към физически и юридически лица. Плащанията ще са по сключени договори на стойност над 10 000 лв., както и за предявени изпълнителни листове на стойност над 1 000лв. По този начин ще бъдат проверявани физически лица, които получават плащанията и в случай на непогасени задължения, ще им бъдат наложени обезпечителни мерки. Мярката ще има и дисциплиниращ ефект за получателите на средства от държавния бюджет.
 
Промяна номер 3: Промени ще има и относно погасяването по давност на лихвите върху публични вземания, за които е погасена, изцяло или частично, сумата по главницата преди изтичане на срока на давността за нея. Засега лихвата в тези случаи е главно задължение и за нея тече срок на давност. С предложената промяна обаче ще се постигне справедливост и равнопоставеност между субектите при прилагане на института за погасяване по давност на публичните вземания, независимо от наличието/липсата на плащане за главното вземане.
 
Промяна номер 4: Задължително да бъдат публикувани данни за длъжници с непогасени публични задължения с обща стойност над 10 000 лв. Изключение ще правят задълженията, които са по не влезли в сила актове или обезпечени и отсрочени. Няма да се публикуват данни за лица, за които по закон не се допуска принудително изпълнение.

Промяна номер 5: Да се уеднаквят обезпеченията за физическите и юридическите лица. Предлага се спрямо всички лица обезпеченията да се извършват по данъчна оценка за недвижими имоти, съответно по застрахователна стойност за моторни превозни средства или други движими вещи.
 
Промяна номер 6: Да се промени уредбата за продажба на движими културни ценности с цел осигуряване на процесуална възможност за продажба на движими културни ценности, регистрирани по Закона за културното наследство, когато същите са частна собственост, в случая на длъжници с публични вземания, с оглед тяхното погасяване.
 
Промяна номер 7: Нотариусите да могат да извършват проверка по електронен път в НАП при сделки дали страните имат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Те ще имат осигурена цялата информация за всички задължения на лицето, а не само тези за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски, както е в настоящия текст на разпоредбата.
 
Промяна номер 8: Сред всички предложения за промяна, МФ предлага да бъде изменен и ГПК относно процедурата по събиране на глоби за неизпълнение на задължението за предаване на дете. Да бъде премахнато  ненужното изпращане на постановлението до НАП и последващото му връщане от агенцията до съдебния изпълнител, за да може да се облекчи дейността на агенцията, която в момента, при изпълнение на описаната процедура, няма никакво участие в нея извън механичното препращане на постановлението.
 
Промяна номер 9: Промени в Закона за кредитните институции и Закона за пазарите на финансови инструменти: Предлага се  публичните изпълнители, заедно с органите по приходите, да имат достъп до защитена информация, съответно банкова и търговска тайна. Такова правомощие ще предостави възможност на публичния изпълнител в НАП да разполага с информация за фактите и обстоятелствата, засягащи
 
Промяна номер 10: Промени в ЗКПО: Да се въведе задължително плащане на солидарна вноска за свръхпечалбите, генерирани в периода от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г. Вноската ще се отнася до всички лица, които подлежат на облагане с корпоративен данък, както и за лицата, които се облагат с алтернативен на корпоративния данък и едноличните търговци и приравнените на тях за данъчни цели лица, които осъществяват стопанска дейност за генерираните от тях свръхпечалби. Основата за определяне на солидарната вноска предлагат да бъде разликата между данъчната печалба за периода от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г. и 50 на сто от средната стойност, увеличена с 20 на сто, на данъчните печалби за 2018, 2019, 2020 и 2021 години.
 
Предвижда се алтернатива за определяне на основата за солидарната вноска, за лицата, за които се използва данъчна печалба, която е 50 на сто от данъчната печалба за 2023 г. Като тази опция ще бъде по желание на данъчнозадължените лица. Предлага се солидарната вноска да бъде в размер на 33 на сто от основата и периодът за облагане да бъде от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г. Солидарната вноска ще се плаща авансово, като се предвижда определяне и внасяне на месечни авансови вноски от за месеците от юли до декември 2023 г. включително. Месечните авансови вноски ще се декларират еднократно в срок до 15 юли 2023 г., като подаването на декларацията се извършва само по електронен път. Внасянето на авансовите вноски ще бъде в срок до 15-о число на месеца, за който се отнасят, като за новоучредените дружества и новорегистрираните еднолични търговци не се предвижда задължение за авансово облагане. За невнесена в срок солидарна вноска, включително авансови вноски, ще се дължат лихви. За фирмите, които не декларират солидарна вноска или излъжат в данните, ще има имуществени санкции. Актовете ще се издават от НАП, а наказателните постановления ще се издават от изпълнителния директор на НАП или от оправомощено от него длъжностно лице.
 
От МФ предлагат мярката да влезе в сила още на 1-ви юли 2023 година.
 
Цел на предлаганата мярка: Да се гарантира обществения интерес чрез запазване на макроикономическата и фискална стабилност на страната и за овладяване на инфлацията, породена от външни и вътрешни политически и икономически фактори, както и предприемане на правилни и адекватни мерки за придържане към цифровите фискални правила и ограничения по Закона за публичните финанси.
 
Промяна номер 11: Промени в ЗДДФЛ: Да се въведат промени в облагането на продажбата на криптовалути. Да се въведе по-конкретна регламентация по отношение на физическите лица, а именно: да се приспадат 10% нормативно определени разходи при определянето на облагаемия доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, в т.ч. и виртуални валути, както и от търговия с чуждестранна валута. Това ще стимулира декларирането на доходите от съответната дейност.
 
Промяна номер 12: Промени в ДДС: Да се намали срокът за прилагане на временно намалените ДДС ставки за доставки на: ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена ил неприготвена храна, включително състояща се в доставка на храна за вкъщи (това не се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на бира, вино и спиртни напитки); обща туристическа услуга, както и екскурзиите, организирани от туристически оператори и туристически агенти със случаен автобусен превоз на пътници; услуга за използване на спортни съоръжения. Основната аргументация за предложението на МФ е, че не се отчита ефект за потребителите при намаляване на цените на стоките и услугите, поради неналичието на фиксирани цени.
 
Промяна номер 13: Промени я ЗАДС: Да се прилагат правилата за тютюневите изделия и на течностите за електронни цигари, несъдържащи никотин, както и тези, които заместват тютюна и съдържат никотин. От МФ съобщават, че няма да се изисква регистрирана цена за реализацията им на вътрешния пазар, но ще е задължително поставянето на бандерол върху потребителската опаковка на продуктите. За въвеждането на промените се предлага да има преходен период до 30-ти септември 2023 г.
 
Промяна номер 14: Да отпаднат промените за възстановяване на платения акциз за ел. енергия на лицензираните железопътни превозвачи и транспортните оператори, които осъществяват превоз на пътници чрез метро, трамваи или тролейбуси. Също така да отпадне и нулевия акциз върху моторните горива – за втечнен нефтен газ и природен газ, за произведената топлинна енергия за енергийните продукти, използвани за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия; както и за електрическата енергия, произведена от ВЕИ. Констатира се, че въвеждането на досегашните промени има сериозно негативно въздействие върху приходите от акцизи, което от своя страна оказва съществено влияние върху бюджетния дефицит и налага промени във фискалната политика на страната.
 
Промяна номер 15: Размерът на плащанията в брой от 10 000 лв. да стане 5 000 лв. Ограничението ще се прилага и при плащания в чуждестранна валута с левова равностойност – равна или над 5 000 лв. по курс на БНБ.
 
Промяна номер 16: Промени в Закона за хазарта: Да се забранят реклами за хазартни игри.
 
Източник: darik.bg

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679