Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Разяснение за регистрация на фотоволтаична централа по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)

Във връзка с извършването на регистрация на малки фотоволтаични централи по ЗАДС следва да се има предвид, че:
На задължителна регистрация по реда на чл. 57а, ал. 1, т. 3а от ЗАДС подлежат лица, които продават собствена електрическа енергия, произведена от енергия от възобновяеми източници от централа с обща инсталирана мощност до 5 MW, на потребители за битови и/или стопански нужди.
 
На задължителна регистрация по реда на чл. 57а, ал. 1, т. 3б от ЗАДС (изменена с ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) подлежат лица, които потребяват собствена електрическа енергия, произведена от енергия от възобновяеми източници за свои собствени нужди от централа с обща инсталирана мощност над 1 MW и до 5 MW, с изключение на лицата, които потребяват собствена електрическа енергия за битови нужди.
 
Законодателят в разпоредбата на чл. 4, т. 51 от ЗАДС е определил, че „битови нужди“ е потреблението на електрическа енергия от физическо лице за домакинството му, а „стопански нужди“ е всяко потребление на електрическа енергия, различно от потреблението за битови нужди, съгласно т. 52 от същия член на закона.
 
В чл. 57а, ал. 2 от ЗАДС са посочени кумулативно условията, на които трябва да отговаря лицето, за да получи регистрация, а именно регистрирано по ал. 1, т. 3б от същия член на закона може да бъде лице, което:
1. е търговец по смисъла на Търговския закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
3. се представлява от лица, които:
а) не са осъждани за престъпление от общ характер;
б) не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
1. няма публични задължения, събирани от митническите органи, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения;
2. не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон, с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключване на споразумение;
3. притежава лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон;
4. използва средства за измерване и контрол, отговарящи на изискванията на този закон, Закона за измерванията и на нормативните актове по прилагането им.
 
На основание чл. 57б, ал. 2 от ЗАДС за издаване на удостоверение за регистрация лицата по чл. 57а, ал. 1, 3а и 3б от закона подават искане за регистрация до директора на териториалната дирекция по местонахождение на обекта. Искането се подава по образец Приложение 7а от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС). Към искането се прилагат документите, посочени в чл. 57б, ал. 6 от закона.
 

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679