Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Данъчно третиране по реда на ЗДДС и ППЗДДС при частичен данъчен кредит при инцидентни доставки на финансови услуги

Въпрос: Дружества, които представляваме и са част от една група, през 2022 г. са извършили продажба на финансови инструменти (дялове във договорни фондове), които са декларирани в ДДС дневника за продажби като освободени доставки на основание чл. 46, ал. 1 от ЗДДС.
Основната дейност на дружествата не е свързана със сделки с финансови инструменти.
През 2022 г. едното дружество е извършило повече от една продажба на дялове в договорни фондове, а останалите дружества са извършили една продажба.
В счетоводния баланс на едното дружество към 31.12.2022 г. има финансови инструменти по справедлива стойност, а в баланса на останалите дружества към 31.12.2022 г. няма налични финансови инструменти.
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяме следния въпрос:
При определянето на коефициента по чл. 73, ал. 2 от ЗДДС следва ли да се включи оборотът от продажбата на дялове в договорни фондове или би могло оборотът от тези продажби да не се включва (да не участва в коефициента)  на основание чл. 64, ал. 1 т. 4 от ППЗДДС, т.е. да се считат за сделки с инцидентен характер?

 Отговор на въпроса даде експерт Николай Такиев:
 
Експертното решение е публикувано на www.portalpravo.bg, където ще намерите още десетки експертни решения за счетоводство, данъци, ДДС, ТРЗ и осигуряване, ТЗ + експертни анализи и цени закони и техните наредби. Вижте повече за това как да си осигурите достъп до Портала тук >>
 
Съгласно чл. 46, ал. 1, т. 5 от ЗДДС сделките с ценни книжа, каквито безспорно са продадените дялове в договорни фондове, са освободени от ДДС доставки.

Следователно извършената от Вас продажба на ценни книжа е освободена доставка на финансова услуга, ако същата е с място на изпълнение на територията на страната.

Мястото на изпълнение при доставка на услуги, в това число и финансовите услуги, се определя в зависимост от статута на получателя по реда на чл. 21 от ЗДДС.

Тъй като от запитването не става ясно какъв е статутът на получателя на услугата, с цел пълнота на настоящото становище, бихме искали да разгледаме двата възможни варианта:

1. Когато получател на услугата е данъчно задължено лице, установено в страната или данъчно незадължено лице, то мястото на изпълнение при доставка на финансова услуга ще бъде на територията на страната и съответно същата следва да се представи в дневника на продажби като освободена доставка (кл. 24 от дневник продажби).

2. В случай, че получател на финансовата услуга е данъчно задължено лице, установено извън страната, то съгласно чл. 21, ал. 2 мястото на изпълнение ще бъде на територията на държавата на получателя и съответно доставката следва да бъде представена в дневника на продажби като доставка с място на изпълнение извън страната (кл. 22 или кл. 23 от дневник продажби).

Независимо коя от двете хипотези ще бъде приложима в конкретния случай, за доставчика безспорно ще възникнат доставки, за които няма да е налице право на приспадане на данъчен кредит, съгласно общите правила на закона, разписани в чл. 68 -  чл. 72 от ЗДДС.

В конкретната фактическа обстановка от запитването става ясно, че дружествата извършват облагаеми доставки в своята основна дейност и наред с това са извършили доставки, за които не е налице право на данъчен кредит (освободени доставки на финансови услуги).

В този случай съгласно чл. 73, ал. 1 от ЗДДС дружеството има право да приспадне частичен данъчен кредит по отношение на данъка за онези стоки или услуги, които се използват, както за извършване на облагаеми доставки, така и за доставки и дейности, за които не е налице право на данъчен кредит.

За определяне размера на частичния данъчен кредит в закона е предвиден специален ред - чл. 73, ал. 2 от ЗДДС.

Размерът на частичния данъчен кредит се преизчислява в последния данъчен период на текущата календарна година на базата на показателите, посочени в чл. 73, ал. 3 и ал. 4 от ЗДДС за текущата календарна година.

Разликата в резултат на преизчислението се включва като корекция (увеличение или намаление) в размера на данъчния кредит в справка-декларацията за последния данъчен период.

Същевременно в чл. 64, ал. 1 и 2 от ППЗДДС са посочени случаи на доставки, които не се включват в оборотите по чл. 73, ал. 3 и 4 от закона.

Във връзка с предходното, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 4 ППЗДДС, за целите на изчисляване на коефициента на частичен данъчен кредит в оборота по чл. 73, ал. 3 и ал. 4  от закона не се включват доставките на финансови услуги, които са с инцидентен характер.

Следователно в знаменателя на коефициента не трябва да се включват доставките на финансови услуги, които са с инцидентен характер.

Тъй като понятието „инцидентен характер“ не е дефинирано нито в ЗДДС, нито в ППЗДДС, в своята данъчна практика приходната агенция изцяло се съобразява със практиката на СЕС, тъй като разпоредбата на чл. 64 от ППЗДДС е съобразена и уеднаквена с разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО на Съвета на ЕС.

В своята съдебна практика СЕС постановява, че изключването на финансовите услуги от коефициента на частичен данъчен кредит е необходимо, за да не се измени неговото действително значение.

Според СЕС, когато подобни услуги са с инцидентен (съпътстващ) характер, следва да се счита, че те не отразяват професионалната дейност на данъчно задълженото лице и поради тази причина се изключват от знаменателя на коефициента.

В мотивите си СЕС приема, че в случая става въпрос за доставки от второстепенно значение или с извънреден характер (съпътстващи доставки) спрямо общия оборот, реализиран от предприятието и тези доставки не съответстват на обичайната (основната) дейност на данъчно задълженото лице.

Следва да се има предвид, че тези сделки трябва да се изключват от знаменателя на коефициента, само когато не свързани с обичайната стопанска дейност на данъчно задълженото лице.

В някои от своите мотиви СЕС приема, че дори размерът на приходите от финансови сделки да надвишава тези от основната дейност на предприятието, това не означава непременно, че същите не могат да се квалифицират като „съпътстващи сделки“ и да се изключат от знаменателя на коефициента.

Дадена икономическа дейност трябва се квалифицира като „съпътстваща“, при положение че тя не представлява пряко, постоянно и необходимо продължение на облагаемата дейност на предприятието и не предполага значително да се използват стоки или услуги за нейното извършване, за които лицето е ползвало данъчен кредит.

Изхождайки от горното, считаме че в конкретната фактическа обстановка дружествата могат да приложат разпоредбата на чл. 64, ал. 1, т. 4 от ППЗДДС и да дефинират извършените финансови сделки като „инцидентни“, тъй като доставките са от второстепенно значение и не съответстват на обичайната (основната) дейност на дружествата.

В допълнение на горното, считаме, че дейността по извършване на финансови сделки от Дружествата не предполага значително използване на стоки или услуги, за които същите са ползвали данъчен кредит.

Отделно то това, сама по себе си, дейността по извършване на финансови сделки по никакъв начин не е пряко свързана с основната дейност на дружествата, нито се явява постоянно или необходимо продължение на тази основна дейност.

По-скоро в случая считаме, че става дума за дейност по управление и инвестиране на свободни парични средства на дружествата с цел получаване на доходност и превенция срещу тяхното обезценяване.
 
 
Източник: www.portalpravo.bg

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679