Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Прилагане на СИДДО с Франция при фактура от френски доставчик за авторски и лицензионни възнаграждения

Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане са двустранни или многостранни международни договори, които се сключват с цел насърчаване на икономическите връзки между държавите и избягване на двойното данъчно облагане върху доходите и имуществото, без да създават възможности за заобикаляне или отклонение от данъчно облагане.

 
Но как да ги приложите в практиката си така, че да избегнете допускането на грешки, особено в специфичните случаи с клиенти? Представяме Ви едно от експертните решения на реален казус във връзка с прилагане на СИДДО с Франция при фактура от френски доставчик за авторски и лицензионни възнаграждения – публикувано в брой 14 на печатното списание „10 с ДДС“ от месец април, където ще намерите още готови експертни решения на казуси относно:
 
❐ Облагане с корпоративен данък в Германия на отдаване под наем на ДМА и възстановяване на немски ДДС
❐ Начисляване на ДДС във фактури за обучителни семинари
❐ Регистрация по ЗДДС при предоставяне на услуги към американска фирма
❐ Протокол по чл. 117 за продажба на кафе към Амазон в Германия през немски ДДС номер на българска фирма
❐ Изплащане на хонорари към лице, работещо в Швейцария
❐ Прилагане на СИДДО с Франция при фактура от френски доставчик за авторски и лицензионни възнаграждения
❐ Облагане на доходи на лице от Тайланд, предоставящо услуги на българска фирма
❐ Опрощаване на наем - последици относно ЗДДС и ЗКПО, счетоводно отразяване
 
Вижте списанието тук >>
 
А най-новия брой за месец юли на списание „10 с ДДС“ с десетки експертни решения във връзка с промените в ЗДДС, облагане на дистанционни продажби и регистрация по OSS ще намерите тук >>
 
 
 
 
Въпрос: ООД има получена разходна фактура от френски доставчик за авторски и лицензионни възнаграждения в размер на 3000 евро. Сумата по фактура е под 500 000 лв. и двете дружества не са свързани. Какви документи е необходимо да се изискат от френското дружество, за да може да се приложи СИДДО между България и Франция? Въпросните документи по точно определен образец ли са? Ако се изискат и френското дружество предостави исканите документи съгласно СИДДО между България и Франция, българското дружество трябва ли да удържи данък или не? Ако трябва да удържи данък, каква ставка ще бъде приложима и в коя декларация и как се отразява? Съгласно СИДДО между България и Франция, чл. 10, ако се приложи СИДДО, трябва да се обложи с 5% сумата по фактурата и да се внесе данък в България в размер на 150 евро, а на доставчика да се платят 2850 евро, или могат да се избегнат тези 5% и да не се удържа никакъв данък в България, да се плати цялата сума от 3000 евро на френското дружество? Ако трябва да се удържи данъкът в размер на 5%, този данък декларира ли се в декларации по чл. 55 и накрая на годината в декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК? Как следва да се попълни декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК?
 
Отговор на въпроса даде експерт Елена Илиева:

 
Както правилно сте се ориентирали, съгласно чл. 10, ал. 2 от СИДДО между България и Франция авторски и лицензионни възнаграждения, които произхождат от едната договаряща държава (в случая България) и са изплатени на местно лице на другата договаряща държава (в случая Франция), могат да се облагат в държавата на източника на дохода, като данъкът при източника не може да надвишава 5 на сто от брутната сума на възнагражденията. Изразът „могат да се облагат" не дава право на избор на платеца на дохода дали да удържи данък при източника или не, а само позволява на данъчната юрисдикция, от която доходът произхожда, да го обложи със собствен данък. Съответно за данъчно задълженото лице – платец на доход, е налице задължение да приложи вътрешното данъчно законодателство и да удържи данък, като евентуално приложи намалената данъчна ставка, предвидена в СИДДО.
 
Накратко, в случая за Вас като платец на доход възниква задължение да удържите данък при източника от името и за сметка на получателя на дохода, а ако получателят на дохода желае да се възползва от преференциалната данъчна ставка, предвидена в СИДДО, следва да спази процедурата за удостоверяване на основанията, предвидена в членове от 135 до 142 от ДОПК.
 
Основанията за прилагане на СИДДО са посочени в чл. 136 от ДОПК, а именно, че получателят на дохода:
1. е местно лице на другата държава по смисъла на съответната СИДДО;
2. е притежател на дохода от източник в Република България;
3. не притежава място на стопанска дейност или определена база на територията на Република България, с които съответният доход е действително свързан;
4. са изпълнени особените изисквания за прилагане на СИДДО или отделни нейни разпоредби по отношение на определени в самата СИДДО лица, когато такива особени изисквания се съдържат в съответната СИДДО.
 
В конкретния случай за прилагане на преференциална ставка на данъка за авторски и лицензионни възнаграждения в СИДДО между България и Франция не са посочени особени изисквания и основанието по т. 5 няма да се доказва.
 
Щом ще се ползва особеният ред по чл. 142, ал. 1 от ДОПК, получателят на дохода следва да представи пред платеца следните документи:
- удостоверение, че е местно лице по смисъла на конкретната СИДДО за съответната  година/ години, през която/ които е реализиран доходът;
- декларация, че е действителен притежател на дохода и доходът не е реализиран чрез място на стопанска дейност/ определена база в България;
- доказателства относно представителната власт на лицето/ лицата, подписали горната декларация (най-често това е извлечение от търговския регистър на съответната държава).
 
Удостоверението за местно лице се издава от френската данъчна администрация. Декларацията от получателя на дохода, че е действителен притежател на дохода и доходът не е реализиран чрез място на стопанска дейност в България, може да бъде в свободен текст, а може да бъде използван и формулярът, който е част от искането за прилагане на СИДДО (стр. 4), което се подава пред ТД на НАП при прилагане на общия ред за удостоверяване на основанията.
 
Данъкът при източника се декларира с декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е начислен доходът, и се заплаща в същия срок. В срок до 31 март на следващата година се подава декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК.
 
В случая данъкът при източника не може да бъде избегнат. Ако платецът на дохода пожелае да не удържи данъка и да го поеме за своя сметка, този счетоводен разход е непризнат за данъчни цели на основание чл. 26, т. 8 от ЗКПО и със сумата се преобразува счетоводният финансов резултат в увеличение в ГДД по чл. 92 от ЗКПО.
 

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

3 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

enjoype 10 Юни. 2024
cheapest cialis Leopoldo, USA 2022 06 19 08 27 41
NtIPAnRTF 13 Ян. 2024
Christine and John McVie s marriage had broken down irreparably, to the point where they couldn t talk to each other, Lindsey Buckingham and Stevie Nicks had a tempestuous relationship, and even the marriage of the band s rock, Mick Fleetwood, was disintegrating buy real cialis online Not intended for it caught using clomiphene citrate for urgent health, a more to boost low testosterone, immediately
Amespopsy 12 Юни. 2023
Met 543 lies along the edge of the groove and forms van der Waals contacts with the side chains of Leu 354, Val 355, and Ile 358 Figure 3B and Figure 3D buy cialis without prescription
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679