Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Давностен срок за неподаден ГФО

30-ти септември 2022 г. е крайният срок, в който можете да подадете годишния финансов отчет на фирмата за изминалата 2021 г.

Как да представите информацията в раздели, групи и статии в ГФО

✦ Собствен капитал
✦ Инвентаризация на активите и пасивите
✦ Дълготрайни активи – ДМА и ДНМА
✦ Материални запаси
✦ Вземания
✦ Парични средства
✦ Разходи за бъдещи отчетни периоди
✦ Задължения (пасиви)
✦ Приходи за бъдещи периоди/ Финансирания
✦ Приходи и разходи
✦ Текущи и отсрочени данъци
 
По всички тези въпроси експерт Христо Досев дава конкретни насоки и практически съвети, стъпка по стъпка, в специализираното му електронно ръководство „Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО за 2021 г.“
. За да получите всички съвети в ръководството директно по имейл, поръчайте го от тук >>
 
 
А ето и един анализ от експерт Досев относно давността за неподаден ГФО

 
Съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1 от ЗСч предприятията – търговци по смисъла на Търговския закон, имат задължението чрез заявяване за вписване да представят своя ГФО за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ в срок до 30 септември на следващата година. Тоест публикуването на ГФО за финансовата 2020 година е следвало да стане в срок до 30 септември 2021 година. В случай че този срок не е спазен, лицата подлежат на санкция по реда на чл. 74 от ЗСч.
 
Ал. 1 на чл. 74 от ЗСч предвижда, че на предприятие, което е задължено и не публикува финансов отчет в сроковете по чл. 38, се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лева.
 
Обръщаме внимание на факта, че публикуването на ГФО по реда на чл. 38 от ЗСч в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ представлява действие по заявяване за вписване и представяне за обявяване на актове, които се отнасят до търговците и клоновете на чуждестранни търговци, за които е предвидено със закон, че подлежат на обявяване. В тази връзка трябва да кажем, че според чл. 40, ал. 1 от Закона за търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, лице (в случая се визира лицето, имащо задължение да заяви и предостави акта за обявяване, тоест управителя, прокуриста, изпълнителният член на съвета на директорите, ликвидатора, синдика и др.п. на съответното предприятие – търговец), което не представи акт за обявяване по реда на чл. 5 от Закона за търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ в определения от закона срок, тоест в сроковете по чл. 38 от ЗСч., се наказва с глоба от 500 до 1000 лева.
 
Следва да се има предвид, че глобата по чл. 40, ал. 1 се налага ежемесечно, докато лицето извърши изискваните от него действия, тоест докато заяви за обявяване ГФО на предприятието (чл. 40, ал. 3). По този начин предвидената санкция в Закона за търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ освен фискален ефект има за цел да изиска ГФО на търговеца да се обяви в търговски регистър.
 
В допълнение е важно да подчертаем, че съгласно чл. 34, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), не се образува административно наказателно производство, а образуваното се прекратява, когато не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако са изтекли две години от извършване на нарушението.
 
Когато е установено повторно нарушение на изискването за обявяване на ГФО в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ в съответните срокове, имуществената санкция се налага в двоен размер, тоест в размер от 0,2 до 1,0 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 400 лева.
 
Според счетоводното законодателство (§ 1, т. 16 от ДР на ЗСч) „повторно“ е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.
 
Давностните срокове са регламентирани в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН)

Чл. 34. (1) Не се образува административно наказателно производство, а образуваното се прекратява, когато:
а) нарушителят е починал;
б) нарушителят е изпаднал в постоянно разстройство на съзнанието;
в) това е предвидено в закон или указ.

Не се образува административно наказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението, а за митнически, данъчни, банкови, екологични и валутни нарушения, както и по Изборния кодекс, Закона за политическите партии, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, част втора, част втора “а” и част трета от Кодекса за социално осигуряване, Кодекса за застраховането и на нормативните актове по прилагането им и по Закона за регистър БУЛСТАТ – две години.

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

3 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

ErrogeNes 22 Ноем. 2023
Block Reference 84eb87c0 3244 11ed b97b 786c75635a73 VID IP 37 prix levitra casablanca
ErrogeNes 24 Юни. 2023
Fast forward to the afternoon of 9DPO and I took my first pregnancy test and it was POSITIVE do you need a prescription for viagra at walmart 33 After twenty years on the market David J
ErrogeNes 17 Юни. 2023
Mild cases may warrant conservative therapy, which includes nonpharmacologic measures to minimize symptoms and watchful waiting can i take cbd oil with viagra As the son of a white English mother and a Pakistani father, he neatly embodied the ethnic mix in the school which, according to Mitchell, had in 15 years gone from 99 per cent white British to being as near as dammit, 50 per cent white British, 50 per cent Asian
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679