Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Представяне на информацията в раздели, групи и статии в ГФО

Всяка една информация, която се докладва в ГФО следва да бъде съобразена с принципните постановки за оценка, признаване, последващо отчитане и оповестяване, регламентирана в конкретните СС. В следващите редове, обхождайки НСС, ще се опитаме да дадем насоки как всеки един елемент на финансовият отчет следва да бъде коректно представен в ГФО
  • Собствен капитал.
            Съгласно примерната схема на счетоводният баланс дадена в Приложение № 1 към СС 1, собственият капитал може да се представя в следните 6 групи:
  1. Записан капитал
  2. Премии от емисии
  3. Резерв от последващи оценки
  4. Резерви
  5. Натрупана печалба (загуба) от минали години
  6. Текуща печалба (загуба).
   Записаният капитал на предприятието е онзи, чийто размер е вписан в Търговският регистър и регистъра на ЮЛНЦ при учредяване на дружеството. Той се формира от записаните дялове или акции на съдружниците (акционерите) и неговият размер е сравнително постоянна величина. Промяната му, както в увеличение, така и в намаление следва да се извършва по правилата на Търговския закон за съответния вид търговско дружество и следва винаги да се впише в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, за да има правна сила. Онези търговци, за които Българското законодателство не изисква вписване на капитал, като Едноличните търговци, кооперациите или неперсонифицираните дружества, също могат да формират подобен капитал, без същият да подлежи на някаква законово регламентирана регистрация.
            ■ Формираните резерви от предприятието могат да възникнат по силата на закон (законови резерви), по силата на приложимите счетоводни стандарти (премиен или преоценъчен резерв) или по волята на притежателите на инструментите на собствения капитал (резерви, допълнителни резерви). Създаването на резерви може да е регламентирано с устав или със закон с цел осигуряване на предприятието и на неговите кредитори на допълнителна мярка за защита от ефектите на загубите. Наличието и размерът на резервите е информация, която може да е уместна за вземане на решения от ползвателите. Създаването на резерви представлява заделяне на неразпределената печалба, поради което тяхното формиране не изисква признаването на счетоводни разходи.
            ■ Финансовите резултати са категорията, в която намират отражение текущата печалба / загуба на предприятието, както и непокритите загуби и неразпределени печалби от минали години. Елементите, пряко свързани с печалбата, са приходите и разходите. Признаването и оценяването на приходите и разходите, и оттук – и на печалбата, зависи както от конкретните приложими НСС, така и от концепцията за приходи и разходи, залегнала в Общите разпоредби към НСС. Приход е увеличението на икономическите изгоди през отчетния период под формата на входящи потоци или увеличение на активи, или намаление на пасиви, които водят до увеличение на собствения капитал, което не е свързано с вноски в капитала. От своя страна разход е намалението на икономическите изгоди през отчетния период под формата на изходящи потоци или намаление на активи, или увеличение на пасиви, което води до намаление на собствения капитал и не е свързано с разпределения между собствениците на капитала.
 
 
Целия анализ можете да прочетете в електронното издание „Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО 2022“ от експерт Христо Досев. Вземете го тук >>

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679