Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Отчитане на нетекущи биологични активи

Нетекущите биологични активи са живи животни и растения. Те се характеризират като процес на растеж, разпадане, производство и възстановяване, които процеси предизвикват качествени и количествени изменения в тях. Този процес е известен и като биологична трансформация, а резултатът от нея е реколтата. Реколтата представлява отделянето на продукция от биологичния актив или прекратяване на жизнените процеси в този актив.

Анализ от проф. д-р Стоян Дурин и новата му книга „Счетоводство на предприятието със земеделска дейност“. Вземете книгата тук >>
 
 
Нетекущите биологични активи са такива активи, при които биологичната трансформация се извършва през няколко отчетни периода. Такива са горите, трайните насаждения, едрите и средните продуктивни животни.
 
Основните икономически изгоди се получават многократно през полезния биологичен живот в продължение на няколко години.
 
Нетекущите биологични активи се оценяват при придобиването им по справедлива цена, намалена с предварително оценените разходи по продажбата /комисиони на брокери и дилъри, такси за агенции и стокови борси, данъци и мита по прехвърлянето и други подобни/.
 
Когато по преценка на предприятието със земеделска дейност не съществуват пазарно определени цени и стойности, то нетекущите биологични активи се оценяват по цена на придобиване /себестойност/. Начинът на тяхното отчитане не се различава от посоченото за дълготрайните материални активи, поради което няма да се спираме на този подход. Ще разглеждаме отчитането на нетекущите биологични активи само по справедливи стойности.
 
В годишните финансови отчети нетекущите биологични активи се представят /записват/ по справедлива стойност /цена/, намалена с предварително определените разходи по продажбата.
 
Нетекущите биологични активи се отчитат чрез с/ка 205 Растения носители /плододаващи трайни насаждения/ и сметките от група 27 Нетекущи биологични активи – 270 Гори, 272 Неплододаващи трайни насаждения, 273 Млади трайни насаждения, 274 Животни в основните стада и 279 Други нетекущи биологични активи.
 
При придобиването им нетекущите биологични активи се оценяват по справедливи стойности. Приема се, че тяхната покупна стойност е равна на тяхната справедлива стойност. Създадените в предприятието със земеделска дейност нетекущи биологични активи се оценяват по себестойност, която се третира като справедлива стойност.
 
Закупените в предприятието със земеделие гори и трайни насаждения се осчетоводяват по следния начин:
Д с/ка 205 Растения носители /плододаващи трайни насаждения/
Д с/ка 270 Гори
Д с/ка 272 Неплододаващи трайни насаждения
Д с/ка 4531 Начислен данък за покупките
 К с/ка 400 Доставчици
Създадените в предприятието със земеделска дейност гори и трайни насаждения се осчетоводяват последния начин:
Д с/ка 205 Растения носители /плододаващи трайни насаждения/
Д с/ка 270 Гори
Д с/ка 272 Неплододаващи трайни насаждения
 К с/ка 273 Млади трайни насаждения
При продажба на гори и трайни насаждения се съставят счетоводните статии:
а/ с продажната стойност на продадените гори и трайни насаждения:
Д с/ка 410 Клиенти
 К с/ка 703 Приходи от продажба на нетекущи активи
 К с/ка 4532 Начислен данък за продажбите
б/ с балансовата стойност на създадените гори и трайни насаждения:
Д с/ка 273 Приходи от продажби на нетекущи активи
 К с/ка 205 Растения носители /плододаващи трайни насаждения/
 К с/ка 270 Гори
К с/ка 272 Неплододаващи трайни насаждения
 
В годишните финансови отчети горите и трайните насаждения се посочват по справедливи стойности, т.е. извършена им е преоценка. Съставят се счетоводните статии:
а/ когато справедливите стойности са по-високи от балансовите им стойности:
Д с/ка 205 Растения носители /плододаващи трайни насаждения/
Д с/ка 270 Гори
Д с/ка 272 Неплододаващи трайни насаждения
 К с/ка 734 Приходи от преоценки на нетекущи биологични активи
б/ когато справедливите стойности са по-ниски от балансовите им стойности:
Д с/ка 634 Разходи от преоценки на нетекущи биологични активи
 К с/ка 205 Растения носители /плододаващи трайни насаждения/
 К с/ка 270 Гори
 К с/ка 272 Неплододаващи трайни насаждения
 
В групата на нетекущите биологични активи се включват и продуктивни животни – говеда, биволи, свине, овце и кози. При тяхното отглеждане се получават различни продукти – приплоди, мляко, вълна, тор и други. Сметката, чрез която се отчитат тези продуктивни животни, е 274 Животни в основните стада. Първоначалното оценяване на придобитите животни от основните стада се извършва по справедливи стойности. Последващото оценяване на тези животни обикновено се извършва в края на отчетния период – също по справедливи стойности.
 
Придобиването на животните от основните стада се извършва чрез покупка или зачисляване на млади животни в групата на продуктивните животни.
При закупуване на животни от основните стада се съставя счетоводната статия:
Д с/ка 274 Животни в основните стада
Д с/ка 4531 Начислен данък за покупките
 К с/ка 400 Доставчици
При зачисляване на млади животни в групата на животните от основните стада се съставя счетоводната статия:
Д с/ка 274 Животни в основните стада
 К с/ка 313 Млади животни
При преоценка на животните от основните стада те се записват по справедливи стойности. Съставят се следните счетоводни статии:
а/ когато справедливата стойност е по-висока от балансовата им стойност:
Д с/ка 274 Животни в основните стада
 К с/ка 734 Приходи от преоценки на нетекущи биологични активи
б/ когато справедливата стойност е по-ниска от балансовата им стойност:
Д с/ка 634 Разходи от преоценки на нетекущи биологични активи
 К с/ка 274 Животни в основните стада
При намаление на животните от основните стада с/ка
274 Животни в основните стада се кредитира и в зависимост от начина на това намаление се съставят следните счетоводни статии:
а/ при продажба на животни с продажната им стойност:
Д с/ка 410 клиенти
 К с/ка 703 Приходи от продажби на нетекущи активи
 К с/ка 4532 Начислен данък за продажбите
б/ с балансовата стойност на продадените животни:
Д с/ка 703 Приходи от продажби на нетекущи активи
 К с/ка 274 Животни в основните стада
в/ при зачисляване на животни от основните стада в групата на животните за угояване:
Д с/ка 314 Животни за угояване
 К с/ка 274 Животни в основните стада
г/ при предаване на животни от основните стада за изколване в предприятието със земеделие:
Д с/ка 618 Разходи за нестопанска дейност
Ан. с/ка Разходи по изколване на животни
 К с/ка 274 Животни в основните стада
д/ погинали животни без вина на длъжностни лица:
Д с/ка 609 Други разходи
 К с/ка 274 Животни в основните стада
е/ погинали животни по вина на длъжностни лица:
Д с/ка 441 Вземания по липси и начети
 К с/ка 274 Животни в основните стада
 К с/ка 442 Ценови разлики по липси и начети
 К с/ка 4532 Начислен данък за продажбите
 
 
Източник: „Счетоводство на предприятието със земеделска дейност“. Вземете книгата тук >>

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679