Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Отчитане на разходите за автомобилен транспорт

Разходите за автомобилен транспорт представляват пренесени и създадени стойности по експлоатацията на автомобилите в предприятието. Може да се приеме, че пренесените стойности са израз на материалните разходи, а създадените стойности – на трудовите разходи.

Автор на експертния анализ: проф. д-р Стоян Дурин. Анализът е част от изданието „Пътеводител на транспортните фирми: данъци и счетоводство, труд и осигуряване“. Вижте какви готови анализи и решения още включва книгата, като кликнете тук >>
 
Разходите по експлоатацията на автомобилите ще се третират, при условие че те са извършват в отделно предприятие за автомобилни превози. Този подход може да се използва, и когато тази дейност е част от общата дейност на дадено предприятие.
 
Принципът за отчитане на разходите следва отчитането им веднъж като разходи по икономически елементи и втори път - като разходи за дейността. В статията обект на внимание ще бъдат само тези разходи.
 
Освен посочените разходи, в предприятието могат да се извършват и финансови разходи, разходи по преоценки на активи и пасиви, разходи (и приходи) по данъци и разходи за бъдещи периоди. В предприятието може да се извършват и разходи по програми и фондове на ЕС. Отчитането на такива разходи ще бъде обект на отделни статии.
 
Извършените разходи по експлоатацията на автомобилите ще бъдат отразени първо като разходи по икономически елементи. Ще се дебитират сметките от група 60 Разходи по икономически елементи или по-конкретно по дебита на сметки:
600 Разходи за материали
601 Разходи за външни услуги
602 Разходи за амортизация
603 Разходи за заплати (възнаграждения)
604 Разходи за осигуровки
605 Разходи за алтернативни и местни данъци и такси
606 Разходи за провизии
609 Други разходи
 
При дебитирането на тези сметки ще бъдат кредитирани сметки за отчитане на активи и пасиви в зависимост от конкретното съдържание на съответните разходи.
 
В състава на разходите за материали се включват изразходваните суровини и материали; спомагателни материали; горива, енергия, пара, вода и други, които се използват като двигателна енергия, за отопление, осветление и пр.; резервни части за ремонт на автомобилите; консумативни материали за управлението.
 
В състава на разходите за външни услуги се включват разходите за извършени услуги от трети лица като: реклами, обяви, съобщения; пощенски услуги; телефонни и Интернет такси; застраховки; наеми; ремонт на собствени и наети дълготрайни материални активи.
 
В състава на разходите за амортизация се включват начислените амортизации на притежаваните дълготрайни материални активи, нематериални активи, както и на инвестиционни имоти при определените за това условия.
 
В състава на разходите за заплати (възнаграждения) се включват  всички възнаграждения на персонала, начислени съобразно законодателството. Начисляваните възнаграждения обикновено се разделят на две групи: трудови и допълнителни възнаграждения и обезщетения. Трудовите възнаграждения се определят съгласно трудовия договор. Освен това могат да се начисляват суми за допълнителни възнаграждения като за вътрешно заместване, външно съвместителство, нощен труд, извънреден труд и други. В групата на обезщетенията се включват: обезщетения за трудови злополуки, при напускане на работа, отстраняване от работа, командировки, преместване, уволнение, неизползван платен годишен отпуск. По дебита на тази сметка е редно да се отчитат и възнагражденията по облигационните договори.
 
В състава на разходите за осигуровки се включват начисляваните суми за социално и здравно осигуряване, които обикновено са в процент към начисляваното трудово възнаграждение. По тази сметка се отчитат и начисляваните социални надбавки съгласно социалното законодателство.
 
В състава на разходите за алтернативни и местни данъци и такси се включват: данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане – данъци върху представителни разходи, по експлоатацията на леки автомобили, когато с тях не се осъществява дейност по занятие и други подобни. С тези начислени данъци не се преобразува счетоводната печалба/ загуба за данъчни цели. Местните данъци включват данъците върху недвижимите имоти, данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин, данък върху превозните средства и други местни данъци, определени със закон. В групата на местните такси се включват таксите за битови отпадъци както и други подобни, определени със закон. В тази група разходи се включват и концесионните такси.
 
В състава на разходите за провизии се включват начисляваните суми за очакване на възникване на задължения, които могат да бъдат правни или конструктивни. Задължения могат да възникват и при клаузи на обременяващи договори. Не трябва да се допуска начисляването на провизии, чрез които се резервират разходи.
 
В състава на другите разходи се включват разходи за служебни пътувания и командировки, изложби и панаири, обезщетения и други.
 
Всички извършвани разходи по икономически елементи следва да се отчитат и по функционално предназначение като конкретни разходи за дейността на предприятието за автомобилни превози. В случая се кредитират сметките за отчитане на разходите по икономически елементи и се дебитират сметките от група 61 Разходи за дейността. Или чрез сметките от тази група се отчитат разходите по експлоатация на автомобилите, разходите за спомагателните дейности и административните разходи на предприятието. Може да се приеме, че тук се отчитат основните производствени разходи по експлоатацията на автомобилите, които формират фактическата себестойност на превозите на база на тези разходи. Трябва да се има предвид, че е налице възможност да се изчислява и търговската себестойност на превозите, както и пълната себестойност на превозите.
 
Разходите за дейността ще се отчита чрез сметките:
610 Разходи за автомобилен транспорт
611 Разходи за спомагателна дейност
615 Административни разходи
 
Към сметка 610 Разходи за автомобилен транспорт е редно да се открият сметки за отчитане експлоатацията на автомобилите по видове и групи превозни средства. А е възможно тези аналитични сметки да бъдат и отделни синтетични сметки, както това е посочено в статията „Организация на отчитането на дейността на предприятията в автомобилния транспорт“.
 
Експертният анализ включва още и счетоводно отчитане на:
Разходите по експлоатация на автомобилите;
Производствени разходи по експлоатацията на автомобилите;
Разходите за спомагателните дейности;
Допълнителни разходи в автомобилното предприятие.
 
Целия анализ на проф. д-р Стоян Дурин можете да прочетете в изданието „Пътеводител на транспортните фирми: данъци и счетоводство, труд и осигуряване“. В изданието ще намерите десетки експертни анализи и готови решения във връзка с осчетоводяване, данъчни регулации, трудови правоотношения, обезщетения и др. – всичко за Вашата спокойна и сигурна работа с транспортните фирми! Поръчайте изданието тук >>

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

3 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

affinojef 28 Май. 2024
89 98 bound to plasma protein cheap cialis no prescription
CYaQfdBb 13 Ноем. 2023
Stupor or Coma viagra drink The change in the abundance of this protein after diuretic administration is unique, because the B1 protein level was not increased after oral acid loading 7
Chimigo 02 Юли. 2023
In the INTACT study, only one third of the patients had prior AMI, diagnosed by ECG abnormalities, and two thirds had mild effort angina cialis otc Comparative studies that address the optimal duration of antibiotics for uncomplicated and complicated AHO due to S
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679