Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Счетoводна грешка, свързана с разходна сметка

Въпрос: Как се поправя счетоводна грешка, направена през изминала година, която е открита сега и е свързана с разходна сметка и ще промени резултата за изминалата година? Какви ще бъдат последствията, ако се уведоми НАП за тази грешка? Как се процедира в този случай?

 
Отговор на въпроса даде експерт Елена Илиева:
 
За още готови експертни счетоводни и данъчни решения от 2023 година, вземете сборник с решени казуси „Счетоводно отчитане и данъчно облагане“ от тук >>
 
На първо място следва да установите дали грешката е съществена (фундаментална). Съгласно определенията в СС 8 „Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика“ фундаментални са грешки, които са от такова значение, че финансовият отчет за един или повече предходни периоди вече не може да се счита за достоверен към датата на неговото публикуване.
Несъществените грешки се коригират текущо в периода, в който са открити, т.е. в текущия период се вземат коригиращи операции такива, каквито биха били, ако грешката е допусната сега.

Ако грешката е фундаментална, СС 8 предписва два възможни подхода – препоръчителен и допустим алтернативен подход.

Съгласно т. 7.1. от стандарта при препоръчителния подход фундаментална грешка, която е свързана с предходни периоди, се отчита през текущия период чрез увеличаване или намаляване на салдото на неразпределената печалба от минали години. Сравнителната информация от предходния отчетен период следва да се преизчисли. Когато намалението на неразпределената печалба е по-голямо от салдото на неразпределената печалба преди намалението, разликата се отчита като непокрита загуба от минали години. Оповестяванията са посочени в т. 7.1.3 от стандарта. Съгласно т. 7.2. от СС 8 при допустимия алтернативен подход фундаментална грешка, която е свързана с предходни периоди, се
Счетоводно отчитане и данъчно облагане: сборник с решени казуси включва в другите приходи или разходи при определянето на печалбата или загубата за текущия период. Изготвят се проформа отчет за приходите и разходите, счетоводен баланс, отчет за паричния поток и отчет за собствения капитал, в които позициите от предходния и текущия период се посочват във вид, сякаш фундаменталната грешка е била коригирана през периода, през който е направена. Тези отчети се прилагат към годишния финансов отчет като елемент от приложението. Оповестяванията в този случай са описани в т. 7.2.3 от стандарта.

За данъчни цели ЗКПО не прави разлика между съществени и несъществени грешки. Съгласно чл. 75, ал. 7 от закона всички счетоводни приходи и разходи, отчетени през текущата година във връзка с открита счетоводна грешка от минали години, не се признават за данъчни цели. Следователно, при прилагане на допустимия алтернативен подход, както и при текущо коригиране на несъществена счетоводна грешка с отчетените приходи и разходи във всички случаи следва да се преобразува счетоводният финансов резултат за данъчни цели, независимо от това дали се предприема корекция за годината, в която е допусната грешката или не.

Съгласно чл. 75, ал. 1 от ЗКПО при откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с минали години, данъчните финансови резултати за съответните минали години се коригират съгласно изискванията на действащите през съответните минали години закони така, че все едно грешката не е била допусната.

Съгласно ал. 3, изречение последно от същата разпоредба при откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с предходната година, данъчно задълженото лице уведомява писмено компетентния орган по приходите, който в 30-дневен срок от получаване на уведомлението предприема действия за промяна на данъчния финансов резултат и на задължението за съответния данъчен период. След уведомяването НАП във всички случаи правят вътрешна проверка, а обхватът на по-нататъшните контролни действия зависи от профила на фирмата, размера и естеството на грешката.

Източник: "Счетоводно отчитане и данъчно облагане: сборник с решени казуси". Вземете го тук >>

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679