Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Счетоводни записи при удължаване на срок на договор за оперативен лизинг

Въпрос: Дружеството ни прилага международните стандарти за финансово отчитане и въпросът е свързан с прилагането на МСФО 16. По силата на дългогодишен договор за оперативен лизинг ползваме сграда, машини и съоръжения, който договор изтича през месец март 2022. С анекс се предвижда неговото удължаване за нов 5-годишен срок без промяна в цената. Какви счетоводни записи следва да се вземат - балансовата стойност на актив с право на ползване ще е 0 в края на дългогодишния договор? Какво отражение ще има това удължаване на срока на договора в годишния отчет за 2021 година? Какво би се променило, ако ведно с удължаване срока на ползване се договори друга наемна цена? Забележка: счетоводни сметки за удобство – актив 208, пасив 159, лихви 621, наемна цена 20000 лв на месец.
Отговор на въпроса даде експерт Силвия Динова:
 
Казус и решение от книгата „Счетоводители в действие“. Вижте всички решения, които включва книгата тук >>
 
През месец март 2022 г. балансовата стойност на актива право на ползване по договор за наем на сграда ще бъде нула. Считано от март 2022 г. ще влезе в сила анекс за удължаване на срока на наема, при същата цена или с промяна на цената.
 
Към 31.12.2021 г. предприятието не е необходимо да прави никакви счетоводни записи във връзка със съществуващия договор. Анексът също не е влязъл в сила към 31.12.2021 г. и няма да бъде отразен в счетоводните регистри на дружеството към тази дата.
 
През март 2022 г. предприятието ще осчетоводи увеличаване на пасива по сметка 159, а от там и увеличаване на актива с право на ползване по сметка 208 с условията по анекса, независимо дали на същата цена или на друга наемна цена.
 
Какво отражение ще има това удължаване срока на договора в годишния отчет за 2021 година?
 
Няма да има отражение към 31.12.2021 г.
 
Увеличението на пасива по лизингови договори, а оттам и на актива с право на ползване, ще настъпи на датата на анекса - март 2022 г.
Какво би се променило ако ведно с удължаване срока на ползване се договори друга наемна цена?
 
На датата на анекса през март 2022 г. предприятието лизингополучател ще изчисли какво увеличение на пасива по лизингови договори в сметка 159 да направи на базата на условията от анекса, т.е. използвайки новата (или старата) цена, умножена по периода за 5 години и дисконтирана с новия лихвен процент за 5 години.
 
Предприятието ще направи преоценка на пасива по лизингов договор съгласно параграфи 36, буква (в) и 45 от МСФО 16 „Лизинг“. След това, с увеличената сума на пасива по лизинговия договор ще бъде увеличена и сумата на актива с право на ползване съгласно параграфи 39 и 46 от МСФО 16 „Лизинг“.
 
Източник: МСФО 16, параграфи 36, буква (в), 39, 40, 45 и 46: Последващи оценка на пасива по лизинга
 
36. След началната дата лизингополучателят оценява пасива по лизинга като:
а) увеличава балансовата стойност, за да отрази лихвата по пасива по лизинга;
б) намалява балансовата стойност, за да отрази извършените лизингови плащания; и
в) преоценява балансовата стойност, за да отрази преоценките или измененията на лизинговия договор, посочени в параграфи 39 - 46, или да отрази коригираните фиксирани по същество лизингови плащания (вж. параграф Б42).
 
39. След началната дата лизингополучателят прилага параграфи
40 - 43, когато преоценява пасива по лизинга, за да отрази промените в лизинговите плащания. Лизингополучателят признава сумата на преоценката на пасива по лизинга като корекция па актива с право на ползване. Ако обаче балансовата стойност на актива с право на ползване е намалена до нула и има по-нататъшно намаляване в оценката на пасива по лизинга, лизингополучателят признава остатъчна сума на преоценката в печалбата или загубата.
 
40. Лизингополучателят преоценява пасива по лизинга, като дисконтира коригираните лизингови плащания с коригиран дисконтов процент, ако:
а) има промяна в срока на лизинговия договор, както е описано в параграфи 20 - 21. Лизингополучателят определя коригираните лизингови плащания въз основа на коригирания срок на лизинговия договор; или.
………..
 
 
45. Ако изменение в лизинговия договор не е отчетено като отделен лизинг към датата на влизане в сила на изменението, лизингополучателят:
а) разпределя възнаграждението на променения договор, като прилага Параграфи 13 - 16;
б) определя срока на изменения лизингов договор, като прилага параграфи 18 - 19; и
в) преоценява пасива по лизинга, като дисконтира коригираните лизингови плащания с коригиран дисконтов процент. Коригираният дисконтов процент се определя като лихвения процент, заложен в лизинговия договор за остатъка от срока на този договор, ако този процент може да бъде непосредствено определен, или като диференциалния лихвен процент на лизингополучателя към датата на влизане в сила на изменението, ако лихвеният процент, заложен в лизинговия договор, не може да бъде непосредствено определен.
 
46. Ако изменение в лизингов договор не е отчетено като отделен лизинг, лизингополучателят отчита преоценката на пасива на лизинга като:
а) намалява балансовата стойност на актива с право на ползване, за да отрази частичното или пълно прекратяване на лизинговия договор, за изменения на лизинговия договор, намаляващи неговия обхват. Лизингополучателят признава в печалбата или загубата всички доходи или загуби, свързани с частичното или пълното прекратяване на лизинговия договор;
б) извършва съответните корекции на актива с право на ползване за всички други изменения на лизинговия договор.
 
Източник: „Счетоводители в действие“. Вземете книгата тук >>

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679