Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Счетоводно отчитане и особености на данъчното облагане на договорите за спонсорство

Често срещана практика за финансиране дейността на ЮЛНЦ, особено на спортни клубове, културни сдружения и подобни, е спонсорството. По същество спонсорството представлява ангажимент на едно лице – спонсор, да предоставя финансова подкрепа за дейността на нестопанската организация, в замяна на което организацията популяризира името и дейността му.

За цели експертни анализи по ключови теми, свързани със счетоводното отчитане и данъчно третиране на ЮЛНЦ, вземе е-ръководството "Счетоводни и данъчни аспекти на дейността на ЮЛНЦ" тук >>

Именно от електронното ръководство е извадката на настоящия анализ:

В българското законодателство липсва изрична правна уредба на спонсорството. Най-общо то би могло да се определи като договор, по силата на който спонсорираното лице получава икономическа помощ от спонсора за реализиране на спортна, културна, научна или друг вид дейност, срещу което се задължава да рекламира спонсора, като популяризира неговото име, търговска марка, дейността и/или продуктите му. Страните по договора за спонсорство сами определят своите права и задължения, доколкото не противоречат на повелителните норми на закона и на добрите нрави. При договора за спонсорство винаги се уговаря размер на насрещна престация, която го отличава от дарението, при което винаги е налице безвъзмездност. Насрещната престация, която дължи спонсорираното лице, може да е имуществено нееквивалентна или еквивалентна на предоставената от спонсора икономическа помощ. Когато по договора за спонсорство са предвидени нееквивалентни насрещни престации той се третира като дарение. Когато насрещните престации са еквивалентни споразумението се определя като договор за реклама.

Договор за спонсорство с нееквивалентни насрещни престации

Това са хипотезите, в които стойността на имуществената подкрепа, която ЮЛНЦ получава, многократно надхвърля стойността на ангажиментите на организацията към спонсора. Тези договори се отчитат като дарения и представляват нестопанска дейност за ЮЛНЦ.
За счетоводни цели този вид спонсорство се отчита като дарение с условие, когато се предоставя по конкретен повод – например за организация на дадено събитие, на което ще бъде представен спонсорът.
  • При получаване на сумата от спонсора тя се отчита като финансиране:
Дт с/ка гр. Парични средства или друга сметка в зависимост от полученото имущество
Кт с/ка Финансиране
  • Признава се като текущ приход от спонсорство в периода, през който са извършени разходите (в горния пример, при реализация на събитието)
  • Дт с/ка Финансиране
  • Кт с/ка Приходи от спонсорство
Когато подкрепата от спонсора се предоставя текущо и/или без конкретен повод, като съответно и ангажиментите за популяризиране на спонсора са свързани с различни текущи прояви на организацията, спонсорството се отчита като дарение без условие и се признава като текущ приход в периода на получаването му:
Дт с/ка гр. Парични средства или друга сметка в зависимост от полученото имущество
Кт с/ка Приходи от спонсорство
За целите на ЗКПО спонсорските договори с нееквивалентни насрещни престации не попадат в обхвата на стопанската дейност на ЮЛНЦ и не формират задължения за облагане с корпоративен данък. При спонсора разходите по договора за спонсорство се признават по реда на чл. 31 от ЗКПО като разходи за дарения.
По аргумент от противното на чл. 2 от ЗДДС безвъзмездните доставки са извън обхвата на закона, освен ако изрично не са приравнени на възмездни. Съгласно определението в §1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС „безвъзмездна" е доставката, при която няма възнаграждение или стойността на даденото многократно надхвърля полученото. Следователно договорите за спонсорство, при които стойността на получената от ЮЛНЦ спонсорска помощ многократно надхвърля стойността на извършваната доставка на рекламна услуга, представляват безвъзмездни доставки и са извън обхвата на закона.

Договор за спонсорство с еквивалентни насрещни престации

Това са хипотезите, в които предоставяната от ЮЛНЦ рекламна услуга е еквивалентна като стойност на получаваната подкрепа от спонсора. Те се третират като рекламна услуга и представляват стопанска дейност за ЮЛНЦ.
Счетоводното отчитане на тези договорни взаимоотношения е същото, както при извършването на всяка друга рекламна услуга. Ако престацията от спонсора предхожда извършването на рекламната услуга, при получаването й тя се отчита като аванс и се усвоява при извършване на рекламната услуга и отчитане на прихода от нея.
За целите на ЗКПО спонсорските договори с еквивалентни престации се третират като стопанска дейност. Такива сделки се квалифицират като търговски по смисъла на чл. 1 и чл.286 от ТЗ и приходът, като част от общия счетоводен финансов резултат, реализиран от стопанската дейност на ЮЛНЦ, подлежи на облагане с корпоративен данък по общия ред на ЗКПО. Данъчната основа за облагане с данък се определя от общия счетоводен финансов резултат от стопанската дейност на организацията, който се преобразува по реда на ЗКПО, като при ЮЛНЦ се признава за данъчни цели част от неразпределяемите разходи, определена по реда на чл. 30 от закона.
При спонсора предоставените средства по договор с еквивалентни насрещни престации представляват разходи за реклама, когато отговарят на определението в §1, т. 33 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО. Тези разходи са данъчно признати по общия ред на ЗКПО.
За целите на ЗДДС спонсорският договор с еквивалентни насрещни престации представлява доставка на рекламна услуга, която е облагаема, когато е с място на изпълнение на територията на страната. Тези услуги формират оборот за задължителна регистрация по чл. 96 от ЗДДС.
Мястото на изпълнение на рекламната услуга се определя по общия ред на чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС и ако спонсорът е данъчно задължено лице, което е установено на територията на друга държава членка, за ЮЛНЦ ще възникне задължение за регистрация по чл. 97а, ал. 2 от закона. Задължението за подаване на заявление за регистрация на това основание възниква не по-късно от 7 дни преди получаване на престацията от спонсора.

Източник: 
"Счетоводни и данъчни аспекти на дейността на ЮЛНЦ" тук >>

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679