Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Сметкопланът на Вашата фирма - съставен от проф. Дурин

Доказало полезността си издание от доказал името си експерт.
Това получавате със CD Сметкоплан на МСП - практическо ръководство.

Запознайте се с групите счетоводни сметки, как се изготвя индивидуален сметкоплан, синтетични и аналитични сметки и още какво - вижте тук >>

Ето и първите 3 групи счетоводни сметки:


Раздел  1 Сметки за капитали
 
Група 10 Капитал
100 Основен капитал
101 Капитал при несъстоятелност и ликвидация
102 Капитал на предприятия с нестопанска дейност
 
Група 11 Капиталови резерви 
110 Общи резерви
111 Резерви от преоценки на дълготрайни материални активи
112 Резерви от преоценки на нематериални активи
113 Резерви от преоценки на финансови инструменти
114 Резерв от емисия на акции
119 Други резерви
 
Група 12 Финансови резултати 
120 Загуби от минали години
121 Печалби от минали години
122 Печалби и загуби от текущата година
123 Резултат при несъстоятелност и ликвидация
124 Резултат при дейност с нестопанска цел
125 Печалби и загуби от инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал
 
Група 15 Получени заеми
150 Получени краткосрочни заеми
151 Получени дългосрочни заеми
152 Издадени дългови инструменти
153 Задължения по лизинг
159 Други заеми и дългове
 
Група 18 Привлечени средства по сметки на участници в осигурителни фондове
180 Сметки на участници в пенсионното осигуряване
181 Сметки на участници в здравното осигуряване
189 Сметки на участници в други осигурителни фондове
 
Група 19 Премии и сконто по финансови инструменти
190 Премии по финансови инструменти
191 Сконто по финансови инструменти
 
Раздел  2 Сметки за дълготрайни активи
 
Група 20 Дълготрайни материални активи
200 Земи/терени
201 Подобрения върху земите/терените
202 Сгради
203 Машини
204 Съоръжения
205 Оборудване
206 Транспортни средства
207 Компютърна техника
208 Обзавеждане и трайни активи
209 Други дълготрайни материални активи
 
Група 21 Нематериални активи
210 Права върху интелектуална собственост
211 Права върху индустриална собственост
212 Компютърни програми
213 Продукти от развойна дейност
214 Интернет-сайтове
215 Ограничени вещни права
219 Други дълготрайни материални активи
 
Група 22 Дългосрочни инвестиции
220 Инвестиции в дъщерни предприятия
221 Инвестиции в асоциирани предприятия
222 Инвестиции в съвместни предприятия
223 Инвестиционни имоти
229 Други дългосрочни инвестиции
 
Група 23 Дългосрочни финансови активи
230 Финансови активи, държани до падеж
231 Финансови активи, обявени за продажба
232 Държавни ценни книжа
233 Финансови активи, заложени за обезпечение
234 Облигации, държани до падеж
235 Деривативи
239  Други дългосрочни финансови активи
 
Група 24 Амортизации
240 Амортизация на дълготрайни материални активи
241 Амортизации за нематериални активи
242 Амортизация на инвестиционни имоти
243 Амортизация на дълготрайни биологични активи
 
Група 25 Обезценки на активи и пасиви
250 Обезценки на дълготрайни материални активи
251 Обезценки на нематериални активи
252 Обезценки на дългосрочни инвестиции
253 Обезценки на инвестиционни имоти
254 Обезценки на дълготрайни биологични активи
255 Обезценки на финансови инструменти
256 Обезценки на материални запаси
259 Обезценки на други активи и пасиви
 
Група 26 Предоставени нетекущи заеми
260 Предоставени нетекущи заеми
261 Просрочени нетекущи заеми
262 Предоставени нетекущи заеми, заложени за обезпечение
263 Дългосрочни вземания по лизинг
 
Група 27 Дълготрайни биологични активи
270 Гори
271 Трайни насаждения – плододаващи
272 Трайни насаждения – неплододоващи
273 Млади трайни насаждения
274 Животни в основните стада
279 Други дълготрайни биологични активи
 
Група 28 Активи и пасиви по отсрочени данъци
280 Активи по отсрочени данъци
281 Пасиви по отсрочени данъци
282 Активи и пасиви по отсрочени данъци
 
Група 29 Репутация
290 Репутация
 
Раздел 3 Сметки за краткотрайни материални активи
 
Група 30 Материални запаси
300 Доставки
301 Материали
302 Продукция
303 Стоки
309 Други материални запаси
 
Група 31 Краткотрайни биологични активи
310 Дребни продуктивни животни
311 Пици – основни стада
312 Пчелни семейства
313 Млади животни
314 Животни за угояване
315 Животни за експериментални цели
319 Други краткотрайни биологични активи
 
Група 32 Нетекущи активи, държани за продажба
320 Нетекущи активи, държани за продажба

Останалите - вижте тук >>

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

1 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Chimigo 30 Юни. 2023
Duramed Pharmaceuticals, Inc buy priligy cheap
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679