Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Специфични изисквания при съставянето на отчета за приходите и разходите на ЮЛНЦ

За представянето на отчета за приходите и разходите на ЮЛНЦ, в СС 9 е предвидена специална форма, която следва да бъде използвана при съставянето на ГФО Същата може да бъде:
 
  • Двустранна, съгласно Приложение № 2 към СС 9;
Наименование на
разходите
Сума в хил. лв. Наименование на
приходите
Сума в хил. лв.
Текуща година предходна
година
Текуща година предходна
година
А 1 2 а 1 2
I. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА     I. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА    
А. Разходи за регламентирана дейност     А. Приходи от регламентирана дейност    
1. Дарения     1. Приходи от дарения под условие    
2. Други разходи     2. Приходи от дарения  без условие    
Всичко А:     3. Членски внос    
Б. Административни разходи     4. Други приходи    
Общо I:     Общо I:    
II. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ     II. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ    
3. Разходи за лихви     5. Приходи от лихви    
4. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти     6. Приходи от съучастия    
7. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
5. Отрицателни разлики от промяна на валутни  курсове     8. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
6. Други разходи по финансови операции     9. Други приходи от финансови операции    
Общо II:     Общо II:    
III.ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ     III. ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ    
IV. ЗАГУБА ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ     IV. ПЕЧАЛБА ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ    
V. ОБЩО РАЗХОДИ     V. ОБЩО ПРИХОДИ    
VI. РЕЗУЛТАТ     VI. РЕЗУЛТАТ    
Всичко (V+VI)     Всичко (V + VI)    
 
  • Едностранна, съгласно приложение № 3 към СС 9
Наименование на приходите и разходите в хил. лева Текуща година Предходна година
1. Приходи от дейността    
2. Разходи за дейността    
Резултат (1 – 2)    
3. Финансови приходи    
4. Финансови разходи    
5. Извънредни приходи[1] Не се представят Не се представят
6. Извънредни разходи Не се представят Не се представят
7. Печалба (загуба) от стопанска дейност    
Резултат (1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + (–) 7)    
            Следва да се има предвид, че и двете форми на представяне на отчета за приходите и разходите са съобразени с особената функция на ЮЛНЦ.
            Между двете възможни форми на представяне има съществена и концептуална разлика. Докато в примерната двустранна форма на отчета за приходите и разходите, съгласно Приложение № 2 към СС 9 разходите и приходите от дейността следва да се представят в по-подробен вид (като се посочат разходите и приходите от регламентирана дейност – дарения, други разходи, приходи от дарения под условия, приходи от дарения без условия, членски внос и други приходи), то в примерната форма на отчета съгласно Приложение № 3 към СС 9, приходите и респективно разходите от дейността се посочват само на един ред (приходи от дейността и разходи за дейността). Независимо от възприетата форма на представяне на резултатите от нестопанската си дейност (Приложение № 2 или Приложение № 3 към СС 9), която изрично следва да бъде приета в счетоводната политика и да се ползва последователно в бъдещите отчетни периоди.
              В случай че ЮЛНЦ през текущата финансова година не са извършвали стопанска дейност, те следва да оповестят този факт в счетоводната си политика и по този начин да регламентират, че изготвят и представят отчет за приходите и разходите съгласно СС 9.
            Когато ЮЛНЦ все пак осъществява стопанска дейност, освен отчет за приходите и разходите съгласно СС 9, в който се представят само приходите и разходите, свързани с нестопанската дейност, предприятието трябва за стопанската си дейност, да изготви отчет за приходите и разходите, съгласно изискванията на СС 1. В този случай, нашият професионален съвет към счетоводителите и съставители на финансови отчети е предприятието от чисто практическа гледна точка, първо да пристъпи към изготвянето на отчета за приходите и разходите за стопанската си дейност, тъй като резултата (печалба или загуба) нето от данъци, следва да се присъедини[2] и включи в отчета за приходите и разходите съгласно примерната форма, регламентирана в СС 9 както следва:
  • В раздел IV от двустранната форма; или
  • В статия 7 от едностранната форма.
            Разделянето на приходите и разходите от стопанска и нестопанска дейност изисква добре разписана счетоводна политика и организация на счетоводната система. В същото време за коректното отчитане на общите административни разходи по двете дейности – стопанска и нестопанска, както и за признаването на приспадащата им се част за стопанската дейност за данъчни цели по реда на ЗКПО, ЮЛНЦ следва да се съобразят с изискванията на чл. 30, ал. 1 и ал. 2 от ЗКПО. Това означава, че общите неразпределяеми административни разходи следва да се представят като счетоводни разходи за стопанската дейност, на база пропорцията на приходите от стопанска дейност, спрямо общо отчетените приходи от предприятието. По този начин предприятието ще оцени и частта от общите административни разходи, които ще се признаят като присъщи за данъчни цели за стопанската дейност на ЮЛНЦ[3].
 

[1] Зачертаните статии в момента съществуват в примерната форма на отчета, но противоречат на изискванията в НСС да не се представят статии от извънреден характер.
[2] В съответствие с изискванията на точка 5.3 от СС 9, при извършване на стопанска дейност от предприятия с нестопанска дейност в отчета за приходите и разходите на отделен ред се отразява печалбата или загубата от тази дейност.
[3] Чл. 30 (2) от ЗКПО - За данъчни цели се признава частта от неразпределяемите разходи, определена, като общият размер на неразпределяемите разходи се умножи по съотношението между приходите от дейността, подлежаща на облагане с корпоративен данък, и всички приходи на юридическото лице с нестопанска цел.


Източник: „Счетоводни и данъчни аспекти на дейността на ЮЛНЦ“. Вземете го от тук >>

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679