Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Данъчни аспекти при прекратяване на ликвидацията на търговски дружества

На данъчното регулиране при прекратяване с ликвидация на търговско дружество е посветена глава 21 от ЗКПО. В нея бяха направени съществени изменения и допълнения /обн.ДВ бр.98/ 2018 г. в сила от 01.01.2019 г./, с които значително се облекчи работата на предприятията в ликвидация за периода от обявяване на лик¬видацията до заличаване на дружеството от търговския регистър.

Експертният анализ е част от специалното издание „Преобразуване и ликвидация на търговски дружества“, където експерт Евгени Рангелов дава ценни съвети и анализи относно механизмите за преобразуване и ликвидация на дружеството в 3 направления: правен режим, счетоводно отчитане и данъчни регулации. Вижте изданието и неговото съдържание тук >>
 
А ето и продължението на настоящия експертен анализ във връзка с данъчни аспекти при прекратяване на ликвидацията на търговски дружества:
 
Данъчните норми, които третират въпроса за регулиране при прекратяване на дружество с ликвидация, обхващат от чл. 158 до чл. 165 на въпросната глава двайсет и първа от ЗКПО.
 
Общи положения
 
С чл. 158, ал. 1 е дадена общата постановка след промените, която гласи, че при прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност за периода до заличаването му данъчно задълженото лице изпълнява задълженията си по общия ред на ЗКПО и при спазване изискванията на Глава 21 от закона.
 
Целта на промените, от една страна, е облекчаване на процеса по деклариране и внасяне на корпоративния данък за последния данъчен период при заличаване/ прекратяване на данъчно задължено лице /ДЗЛ/ по ЗКПО, а от друга страна - въвеждане на ред за деклариране и внасяне на другите видове данъци по ЗКПО в тези случаи на прекратяване/ заличаване.
 
До 2018 г. ЗКПО регламентираше деклариране и внасяне на дължимите данъци към момента на прекратяване с ликвидация. Освен това законът предвиждаше, че до заличаване на ДЗЛ то изпълняваше задълженията си като действащо предприятие, вкл. деклариране и внасяне на дължимия корпоративен данък. Не беше ясен смисълът на деклариране и внасяне на извънредна вноска към момента на прекратяване, която след това се приспадаше от годишната при подаване на годишна декларация, годишен отчет за дейността и пр.
 
Чрез направените промени се регламентира датата за подаване на декларация и внасяне на данъка за последния данъчен период на ДЗЛ, който обхваща времето от 1 януари на годината, в която е извършено заличаването, до датата на заличаването.
 
С промените в глава 21 са регламентирани нови правила:
- за времевия обхват на последния данъчен период;
- за лицето, което се задължава да декларира и внесе да¬нъка за последния данъчен период;
- за деклариране и внасяне на данъка за последния данъчен период;
- за подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на годишния корпоративен данък за предходната година, когато датата на заличаването е преди 31 март на текущата година.
 
С разпоредбата на чл. 161, ал. 7 от закона е дадено задължение на представляващия ДЗЛ през последния данъчен период, ликвидатор или синдик, да декларира и внася удържания от имуществото на ДЗЛ данък за този период. По този начин последният представляващ на ДЗЛ става отговорен за внасяне на дължимия данък, тъй като ДЗЛ вече е заличено.
 
ВНИМАНИЕ!! Във връзка с тези отговорности, дадени на представляващия ДЗЛ в последния данъчен период, в ЗКПО са направени и следните промени:
- чл. 264, ал. 1 - синхронизиране на разпоредбата и промяна на досегашния размер на санкцията;
- чл. 276 - разпоредбата е променена, тъй като годишен отчет за дейността вече не се дава заедно с последния данъчен период. Дава се само годишна данъчна декларация.
 
Редът за деклариране и внасяне на данъка е регламентиран в чл. 162 и чл. 163 от закона. Определеният срок за деклариране и внасяне на данъка е 30 дни след датата на заличаването.
 
ВАЖНО!! Следва да се има предвид, че на основание чл. 158, ал. 2 от закона по отношение на данъчните декларации по глава 21 се прилага чл. 92, ал. 4 от ЗКПО, когато през данъчния период не е осъществявана дейност по смисъла на Закона за счетоводството.
 
Относно понятието „не е осъществявана дейност през отчетния период“ следва да се има предвид определението на същото по § 1, т. 30 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството. За да е налице това понятие, трябва да са налични едновременно посочените във въпросната т. 30 4 условия. По въпроса има писмено тълкуване на МФ.
 
И така, когато през данъчния период не е осъществявана дейност по смисъла на Закона за счетоводството, при подаване на данъчни декларации за този период следва да се има предвид разпоредбата на чл. 92, ал. 4 от ЗКПО, а тя гласи:
- годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността не подават ДЗЛ, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството;
- годишна данъчна декларация се подава, когато за данъчния период, през който не е осъществявана дейност по смисъла на Закона за счетоводството, възникне задължение за корпоративен данък или данък върху разходите, както и когато ДЗЛ желае да декларира други данни и обстоятелства, предвидени в образеца на декларацията.
 
Съгласно чл. 162, ал. 5 от ЗКПО, когато датата на заличаване при ликвидация е преди изтичане срока за подаване на годишната данъчна декларация за предходната година и същата не е подадена, тя се подава в 30-дневен срок от датата на заличаване, когато той изтича преди 31 март.
 
Същото изискване е предвидено и в чл. 163, ал. 2 във връзка с внасянето на дължимия данък (годишния корпоративен данък за предходната година).

 
Източник: Експертно ръководство „Преобразуване и ликвидация на търговски дружества“. Вземете я тук >>

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679