Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Данъчни аспекти при прекратяване на ликвидацията на търговски дружества

На данъчното регулиране при прекратяване с ликвидация на търговско дружество е посветена глава 21 от ЗКПО. В нея бяха направени съществени изменения и допълнения /обн.ДВ бр.98/ 2018 г. в сила от 01.01.2019 г./, с които значително се облекчи работата на предприятията в ликвидация за периода от обявяване на лик¬видацията до заличаване на дружеството от търговския регистър.

Експертният анализ е част от специалното издание „Преобразуване и ликвидация на търговски дружества“, където експерт Евгени Рангелов дава ценни съвети и анализи относно механизмите за преобразуване и ликвидация на дружеството в 3 направления: правен режим, счетоводно отчитане и данъчни регулации. Вижте изданието и неговото съдържание тук >>
 
А ето и продължението на настоящия експертен анализ във връзка с данъчни аспекти при прекратяване на ликвидацията на търговски дружества:
 
Данъчните норми, които третират въпроса за регулиране при прекратяване на дружество с ликвидация, обхващат от чл. 158 до чл. 165 на въпросната глава двайсет и първа от ЗКПО.
 
Общи положения
 
С чл. 158, ал. 1 е дадена общата постановка след промените, която гласи, че при прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност за периода до заличаването му данъчно задълженото лице изпълнява задълженията си по общия ред на ЗКПО и при спазване изискванията на Глава 21 от закона.
 
Целта на промените, от една страна, е облекчаване на процеса по деклариране и внасяне на корпоративния данък за последния данъчен период при заличаване/ прекратяване на данъчно задължено лице /ДЗЛ/ по ЗКПО, а от друга страна - въвеждане на ред за деклариране и внасяне на другите видове данъци по ЗКПО в тези случаи на прекратяване/ заличаване.
 
До 2018 г. ЗКПО регламентираше деклариране и внасяне на дължимите данъци към момента на прекратяване с ликвидация. Освен това законът предвиждаше, че до заличаване на ДЗЛ то изпълняваше задълженията си като действащо предприятие, вкл. деклариране и внасяне на дължимия корпоративен данък. Не беше ясен смисълът на деклариране и внасяне на извънредна вноска към момента на прекратяване, която след това се приспадаше от годишната при подаване на годишна декларация, годишен отчет за дейността и пр.
 
Чрез направените промени се регламентира датата за подаване на декларация и внасяне на данъка за последния данъчен период на ДЗЛ, който обхваща времето от 1 януари на годината, в която е извършено заличаването, до датата на заличаването.
 
С промените в глава 21 са регламентирани нови правила:
- за времевия обхват на последния данъчен период;
- за лицето, което се задължава да декларира и внесе да¬нъка за последния данъчен период;
- за деклариране и внасяне на данъка за последния данъчен период;
- за подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на годишния корпоративен данък за предходната година, когато датата на заличаването е преди 31 март на текущата година.
 
С разпоредбата на чл. 161, ал. 7 от закона е дадено задължение на представляващия ДЗЛ през последния данъчен период, ликвидатор или синдик, да декларира и внася удържания от имуществото на ДЗЛ данък за този период. По този начин последният представляващ на ДЗЛ става отговорен за внасяне на дължимия данък, тъй като ДЗЛ вече е заличено.
 
ВНИМАНИЕ!! Във връзка с тези отговорности, дадени на представляващия ДЗЛ в последния данъчен период, в ЗКПО са направени и следните промени:
- чл. 264, ал. 1 - синхронизиране на разпоредбата и промяна на досегашния размер на санкцията;
- чл. 276 - разпоредбата е променена, тъй като годишен отчет за дейността вече не се дава заедно с последния данъчен период. Дава се само годишна данъчна декларация.
 
Редът за деклариране и внасяне на данъка е регламентиран в чл. 162 и чл. 163 от закона. Определеният срок за деклариране и внасяне на данъка е 30 дни след датата на заличаването.
 
ВАЖНО!! Следва да се има предвид, че на основание чл. 158, ал. 2 от закона по отношение на данъчните декларации по глава 21 се прилага чл. 92, ал. 4 от ЗКПО, когато през данъчния период не е осъществявана дейност по смисъла на Закона за счетоводството.
 
Относно понятието „не е осъществявана дейност през отчетния период“ следва да се има предвид определението на същото по § 1, т. 30 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството. За да е налице това понятие, трябва да са налични едновременно посочените във въпросната т. 30 4 условия. По въпроса има писмено тълкуване на МФ.
 
И така, когато през данъчния период не е осъществявана дейност по смисъла на Закона за счетоводството, при подаване на данъчни декларации за този период следва да се има предвид разпоредбата на чл. 92, ал. 4 от ЗКПО, а тя гласи:
- годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността не подават ДЗЛ, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството;
- годишна данъчна декларация се подава, когато за данъчния период, през който не е осъществявана дейност по смисъла на Закона за счетоводството, възникне задължение за корпоративен данък или данък върху разходите, както и когато ДЗЛ желае да декларира други данни и обстоятелства, предвидени в образеца на декларацията.
 
Съгласно чл. 162, ал. 5 от ЗКПО, когато датата на заличаване при ликвидация е преди изтичане срока за подаване на годишната данъчна декларация за предходната година и същата не е подадена, тя се подава в 30-дневен срок от датата на заличаване, когато той изтича преди 31 март.
 
Същото изискване е предвидено и в чл. 163, ал. 2 във връзка с внасянето на дължимия данък (годишния корпоративен данък за предходната година).

 
Източник: Експертно ръководство „Преобразуване и ликвидация на търговски дружества“. Вземете я тук >>

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

1 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Amespopsy 11 Юни. 2023
The book looks to the past, to the current moment, and to the future, tracing the trajectory of the firm from its early days through to recently completed major commissions and competition submittals cialis 5 mg
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679