Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Процедура за подаване на годишна данъчна декларация по ЗКПО

17 Юни. 2021 ClubSchetovodstvo.bg
ЗКПО
Процедура за подаване на годишна данъчна декларация по ЗКПО
Етикети: гдд, зкпо, зддс
30-ти юни е крайният срок за подаване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО.

(Настоящата статия е взета от последния брой на списанието, включен в абонамента за Съвтник: Данъци и такси на моята фирма). Какво още включва броят вижте тук >> 

Новини, промени по ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, ДОПК + експертни анализи и съвети за Вашата спокойна и сигурна практика, можете да си осигурите с Абонамент за Съветник: Данъци и такси на моята фирма. Включва: право на 12 експертни консултации (по имейл или телефон) по Ваш счетоводен, ДДС или данъчен въпрос;   4 броя печатни списания с последни новини на всеки 3 месеца – БЕЗПЛАТНО доставени до адрес; книга с над 1000 страници САМО С АКТУАЛНИ теми, съвети и анализи!

Научете повече тук >>
Автор: експерт Елена Илиева

От кого се подава декларацията?

Годишната данъчна декларация по чл. 92, ал. 1 от ЗКПО се подава от:

-местните юридически лица, които са търговски дружества и подлежат на облагане с корпоративен данък и/или с данък върху разходите;
-местните юридически лица, които не са търговци – само в случаите, когато осъществяват търговски сделки съгласно чл. 1 от Търговския закон и/или отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество и/или са данъчно задължени за данък върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗКПО.

Неперсонифицираните дружества и осигурителните каси, създадени на основание чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване, се приравняват на юридически лица (чл. 2, ал. 2 от ЗКПО).

-чуждестранните юридически лица, когато осъществяват стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност.

Местните търговски дружества и местните неперсонифицирани дружества попълват и подават годишна данъчна декларация, само ако през данъчната година са били икономически активни и са извършвали стопанска дейност, като подават формуляр образец 1010.

Освободени от задължението за подаване на годишна данъчна декларация са данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството.

Определението за "предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период" се съдържа в т. 30, § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството (нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г.) и това са предприятия, за които са изпълнени едновременно следните условия:

-през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;
-през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
-не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;
-не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.

Разпоредбата има за цел да дефинира понятието „предприятие без дейност” и по този начин да запълни една законова празнота, в резултат на която практически недействащи предприятия формално попадат в обхвата на икономически активните лица, когато отчитат минимални по размер текущи административни разходи като например такси за поддръжка на банкова сметка.

С въвеждането на дефиницията проблемът е решен отчасти, макар все още да съществуват спорни моменти. Някои банки начисляват минимални по размер лихви за паричните наличности по разплащателни сметки, които на годишна база възлизат на няколко стотинки. Тези лихви са основание за признаване на приход съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, СС18 Приходи, съответно МСС 18 Приходи.

Пример: Неработещо търговско дружество поддържа банкова сметка, по която движенията са само банкови такси и начислена лихва за годината от 0,01 лв.

На основание т. 30, буква „б”, §1 от ДР на ЗСч предприятието попада извън обхвата на предприятията без дейност и следва да подаде пълния формуляр на данъчната декларация (1010).

С промени в закона в сила от 01.01.2019 г. разпоредбата на чл. 92, ал. 4 от ЗКПО беше прецизирана и когато за данъчния период, през който не е осъществявана дейност по смисъла на Закона за счетоводството, възникне задължение за корпоративен данък или данък върху разходите, подаването на годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО е задължително. Това най-често са случаите, в които през данъчната година са настъпили обстоятелства, които са основание за преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели.

Пример: През календарната 2019 г. предприятие не е осъществявало стопанска дейност и не е отчело счетоводни приходи и разходи. Предприятието има старо непогасено задължение с 5-годишен давностен срок по ЗЗД, който изтича през 2019 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 46 от ЗКПО при определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се увеличава със сумата на задълженията на данъчно задълженото лице в годината, в която изтекат 5 години от момента, в който задължението е станало изискуемо (за задълженията с петгодишен давностен срок). Тъй като през 2019 г. не са отчетени счетоводни приходи и разходи, на това основание предприятието реализира данъчна печалба, която подлежи на облагане с корпоративен данък и следва да подаде декларация по чл. 92 от ЗКПО.

Законът допуска възможността да се подаде годишна данъчна декларация и когато данъчно задължено лице желае да декларира данни и обстоятелства, предвидени в образеца на декларацията.

Юридическите лица с нестопанска цел, които са извършвали само нестопанска дейност през годината и не са данъчно задължени за данък върху разходите за социалните разходи, предоставени в натура (чл. 204, ал. 1, т. 2 от ЗКПО) или за разходите в натура, по повод предоставени активи и персонал за лично ползване (чл. 204, ал. 1, т. 4 от ЗКПО) не подават годишна данъчна декларация.

 
Цялата статия + съвети и анализи по промените в ЗДДС от 1-ви юли, ще намерите тук >>
 

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679