Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Очакват се промени в данъчното законодателство на 7 държави от 1.01.2024 г.

Преглед на очакваните промени в данъчното законодателство на Австрия, Германия, Израел, Ирландия, Испания, Италия и Украйна от 1.01.2024 г. – анализ от проф. д-р Любка Ценова.
Австрия  - промени в данъчните ставки
Австрия публикува наредба за инфлация, коригираща данъчните групи.
Таблицата с данък върху дохода  за 2024 г. предвижда следните данъчни ставки:
Облагаем доход (евро)
от  12 465 -  данъчна ставка „0%“
до 20,937   - данъчна ставка „20%“
до 34,192  -  данъчна ставка „35%“
до 66,178   -  данъчна ставка „40%“
до 99,266  -    данъчна ставка „48%“
до 99,266  -    данъчна ставка „48%“
до 1 000 000    -    данъчна ставка „50%“
Над 1 000 000   -   данъчна ставка – 55%
 
Германия  - промени в данъчното облагане на преките данъци
В Германия се предвижда  следните промени в данъчното облагане на преките данъци:
1/ Ограничаване на безвъзмездната помощ от 15 %, която не  зависи от печалбата на фирмата и  да се влага за  инвестиции в областта на опазването на климата и повишаването на енергийната ефективност. Тази помощ се намалява  само за  инвестиции на стойност най-малко 5 000 EUR. Безвъзмездната помощ няма да се прилага за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, централно отопление и/или централно охлаждане и енергийни инсталации, използващи изкопаеми горива, включително природен газ. Максималният размер на безвъзмездните средства е  30 млн. евро и ще се прилага за инвестиции между 31 декември 2023 г. или датата на обявяване на законопроекта и 31 декември 2029 г. Предвиждат се, че данъкоплатците ще могат да подадат до четири заявления през този период за ползване на безвъзмездна помощ. Предвижда се получената общата сума за помощи да не  надвишава 30 млн. евро. За инвестиционната премия е необходима минимална данъчна основа в размер на 10 000 евро. Данъкоплатците трябва да намалят амортизационната база на инвестицията със стойността на безвъзмездната помощ; превишаването на остатъчната стойност ще се прибавя към облагаемата печалба. Германия очаква разрешение от Комисията на ЕС за безвъзмездната помощ съгласно правилата за държавната помощ.
2/ Приспадане на лихви: Понастоящем в  ЗДДФЛ и  ЗКПО   на Германия се предвижда, че лихвите могат да се приспадат без ограничение, ако дружеството не принадлежи към група от свързани дружества или принадлежи към такава група само частично.  Предвижда се  от 2024 г.  ограниченията за свързаните дружества да отпаднат.  Също така ще се намали максималното приспадане на лихви по трансгранични заеми от  3,62 % на 2 % над основната лихва.
3/ Удължава се срокът за пренасяне на загуби от 2 на 3 години и се въвеждат  постоянни увеличени граници за използване на загубите от 10 и 20 млн. евро (за семейни двойки). Понастоящем пренасянето на загуби за една година е неограничено до 1 млн. евро или 2 млн. евро (за семейни двойки). Превишението  за  пренасяне на загубите е ограничено до 60% от общия размер на доходите през годината, в която е поискано облекчение на загубите. Този праг от 60 % за пренасяне на загуби временно ще се увеличи на 80 % за 4 години от 2024 г. Това увеличение ще се прилага и за общинския данък върху стопанската дейност.
4/ Всички партньорства  ще имат право да изберат корпоративно данъчно облагане, като контролиращите съдружници ще бъдат облагани с данък върху капиталовите печалби само след разпределяне на печалбата.
5/ Ще се увеличи максималната сума, която може да бъде отписана в годината на закупуване на активи с ниска стойност от 800 EUR на 1000 EUR. Сега данъкоплатците могат да създават колективна позиция за движими дълготрайни активи, ако разходите за тяхното придобиване или производство надвишават 250 EUR, но не повече от 1000 EUR. Максималният лимит ще се увеличи от 1 000 EUR на 5 000 EUR, а периодът на прекратяване ще се съкрати от 5 на 3 години.
6/ Ще бъде завишена специалната амортизация за инвестиционни разходи от 20% на 50% за дружества с печалба, която не надвишава 200 000 EUR в годината преди инвестицията. 
7/  Ще се запази временното повторно въвеждане на намаляващо салдо за движими дълготрайни активи, както и за активи, закупени или произведени от 30 септември 2023 г. до 1 януари 2025 г. За да смекчи икономическото въздействие на пандемията COVID-19  временно ще се  въведе отново метода на намаляващото салдо за придобити или произведени движими дълготрайни активи от 1 януари 2020 г. до 31 декември 2022 г. Досега годишната норма на амортизация беше ограничена до два и половина пъти  от допустимата линейна норма, като общият максимум беше 25%.
8/ Ще се  увеличи  лимитът за освобождаване от данък при източника от 5000 EUR на 10 000 EUR, считано от 1 януари 2024 г. Това включва  платена сума плюс данъка.
9/ Текущото обезщетение в натура за електрически автомобили се определя на 25% от каталожната цена на търговеца, ако цената не надвишава 60 000 EUR. Този праг ще бъде увеличен на 80 000 EUR.
10/ Ще се разрешава и на чуждестранни организации с нестопанска цел, установени в ЕС и ЕИП да искат възстановяване на данъка върху капиталовите печалби.
11/  Ще се увеличи прагът на оборота за водене на счетоводни книги от 600 000 EUR на 800 000 EUR и на прага на печалбата от 60 000 EUR на 80 000 EUR.
Германия -  промени  в областта на косвените данъци   
Предвижда се намалена данъчна ставка за предприятия със специална цел единствено  и  само за услугите им за нестопански, благотворителни или църковни цели; прилагане на механизма за обратно начисляване на данъка върху сертификатите за емисии;  въвеждане на система за електронно фактуриране на сделки между предприятия от 1 януари 2025 г. и временно разрешаване на фактури на хартиен носител или в друг формат до 2025 г; увеличаване  от 600 0000 EUR на 800 000 EUR на максималния оборот за прилагане на принципа на касовата наличност (при който дължимият ДДС ще се изчислява въз основа на касовите постъпления);    данъчно задължените лица няма  да подават авансови декларации за ДДС, ако дължимият ДДС през предходната година не надвишава 2 000 EUR. Сега този  праг 1 000 EUR.
 
Израел  - нови процедурни правила
Данъчната администрация на Израел  е публикувала  нови процедурни правила  за   постигане на взаимни споразумения  при облагане с данък върху доходите в СИДДО. В тях се предвижда, че всеки  данъкоплатец, който смята, че има разпоредба в  СИДДО между Израел и друга държава, които могат да доведат до облагането му с данък в противоречие с разпоредбите на данъчната спогодба, може да поиска от компетентния орган на договарящата държава, на която е местно лице, да започне процедура по взаимно споразумение. Компетентният орган в Израел е Отделът за международно данъчно облагане към Професионалния отдел на данъчната администрация на Израел, който е независим орган.
Процедурата за постигане на взаимно споразумение се прилага при спорове относно приложимите разпоредби за трансферно ценообразуване и начина, по който трябва да се разпределят приходите между двете договарящи се държави; при наличие на място на стопанска дейност и разпределение на приходите и разходите от това мястото на стопанска дейност; при спорове и решения относно местожителството в случаите, когато данъкоплатецът е определен като местно лице на двете договарящи се държави;  при различни класификации на доходите в договарящите се държави; при двойно данъчно облагане в резултат на прилагането на разпоредбите в СИДДО за данъчно облагане при напускане.
Процедурата за постигане на взаимно споразумение предвижда,  данъкоплатецът да подаде заявление, в което да посочи желанието си за започване на процедура за постигане на взаимно споразумение  най-късно 3 години от възникване на  основание за очакван проблем с двойно данъчно облагане. Подробно са посочени документите, които трябва да бъдат представени заедно със заявлението за започване на процедурата за постигане на взаимно споразумение. Езикът на заявлението е иврит и английски. Тази процедура може да започне едновременно с други процедури, като  процедури за оценка, административни обжалвания или съдебни обжалвания. Според ЗДДФЛ  на Израел подаването на молба за започване на процедурата за постигане на взаимно споразумение не  оказва влияе върху  законоустановения давностен срок. За това в  СИДДО на Израел  винаги  има  текст, който посочва че решението на компетентния орган в процедурата за постигане на взаимно споразумение има предимство пред давностния срок в националното данъчно законодателство.
Важно! Процедура за постигане на взаимно споразумение не се провежда едновременно с активна съдебна жалба. В някои случаи компетентният орган ще препоръча спиране на производството по обжалване пред съда. Израелският компетентен орган няма право да се отклонява от решенията на израелския съд по делото, ако такива решения са били постановени.
 
Вижте промените за: Италия, Ирландия, Испания и Украйна в продължението на статията тук >>

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679