Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Освободени доставки, свързани със земя

В настоящия материал ще разгледаме освобождаванията от облагане с ДДС на различни доставки, свързани с поземлени имоти и ограничени вещни права върху такива имоти. На първо място следва да отбележим, че освобождаването от облагане съгласно българския ЗДДС е в сила само за доставки, свързани с поземлени имоти, които се намират на територията на България, независимо от мястото, на което е установен доставчикът или получателят. Съгласно чл. 17, ал. 1 от закона, в случай на доставка на стока или съгласно чл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС, когато се касае за доставка на услуга, мястото на изпълнение е там, където се намира недвижимият имот.

Когато имотът се намира извън територията на страната, доставката е извън обхвата на ЗДДС и български данък за тези доставки не се начислява на основание чл. 86, ал. 3 от ЗДДС. Съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗДДС освободена доставка е прехвърлянето на правото на собственост върху земя, учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя, както и отдаването ѝ под наем или аренда.
Това правило предвижда освобождаване от облагане с данък на доставки, свързани с поземлени имоти, които нямат статута на урегулиран поземлен имот (УПИ), т.е. това са доставките, свързани основно със земеделски земи и земи от горския фонд. Съгласно § 5, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията „поземлен имот“ е част от територията, включително и тази, която трайно е покрита с вода, определена с граници съобразно правото на собственост.

Определение за „земеделски земи“ се съдържа в чл. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и това са земи, които са предназначени за земеделско производство и:

- не се намират в границите на урбанизираните територии (населени места и селищни образувания), определени с подробен устройствен план или с околовръстен полигон; R не са включени в горския фонд;
- не са застроени със сгради на: промишлени или други стопански предприятия, почивни или здравни заведения, религиозни общности или други обществени организации, нито представляват дворове или складови помещения към такива сгради;
- не са заети от открити мини и кариери, от енергийни, напоителни, транспортни или други съоръжения за общо ползване, нито представляват прилежащи части към такива съоръжения. Определение за „гора“ и „горска територия“ се съдържат в чл. 2 от Закона за горите.
 
На основание чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС не е освободена доставка прехвърлянето на право на собственост върху урегулиран поземлен имот по смисъла на Закона за устройство на територията, с изключение на прилежащия терен към сгради, които не са нови.

Съгласно § 5, т. 11 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията „урегулиран поземлен имот“ или „урегулиран имот“ е поземлен имот, за който с подробен устройствен план са определени граници, достъп от улица, път или алея, конкретно предназначение и режим на устройство. С тази разпоредба се синхронизира българското данъчно законодателство с текста на чл. 135, параграф 1, буква „к“ от Директива 2006/112/ЕС, съгласно който държавите членки освобождават доставките на незастроена земя, с изключение на доставката на земя за строеж. „Земя за строеж“ е всяка необлагородена или облагородена земя, определена като такава от държавите членки (чл. 12, § 1, буква „б“ и § 3 от директивата).

В българското законодателство такова дефиниране на земята като земя за строеж се извършва със Закона за устройство на територията. Съгласно трайната практика на Съда на Европейския съюз формулировките, използвани за определяне на случаите на освобождаване, посочени в чл. 135 от Директива 2006/112/ЕО, подлежат на ограничително (стриктно) тълкуване, като се има предвид, че тези случаи на освобождаване са изключение от общия принцип, според който всяка доставка на стоки и услуги, извършена възмездно от данъчно задължено лице, се облага с ДДС. Все пак правилото за ограничително тълкуване не означава, че формулировките, използвани в посочения чл. 135 за определяне на случаите на освобождаване, трябва да бъдат тълкувани по начин, който би ги лишил от тяхното действие.
 
Във всички случаи тълкуването на разпоредбите следва да бъде съобразено с преследваните с освобождаването цели и да зачита присъщия на общата система на ДДС принцип за данъчен неутралитет, който не допуска различно данъчно третиране на сходни доставки или различно третиране на икономически оператори, извършващи едни и същи сделки.
 
Целия анализ прочетете в списанието тук >>

 

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679