Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Корекции в справки-декларации по ОSS

Справка-декларацията за ДДС може да бъде коригирана по всяко време, преди да бъде подадена.

Ако справка-декларация за ДДС вече е подадена, корекциите в справки-декларации за ДДС за данъчни периоди, започващи на 01 юли 2021 г., трябва да бъдат направени в следваща справка-декларация за ДДС.

Цели експертни решения и анализи относно: регистрация и подаване на декларации по OSS, режим внос и износ, ВОД и ВОП, данъчен кредит, протокол по чл. 117, ЗДДС и начисляване по ДДС, можете да получите в експертното издание „ДДС наръчник 2021“, от където е и настоящият анализ. Поръчайте го от тук >>

Корекциите в справки-декларации за ДДС, отнасящи се за данъчни периоди до 30 юни 2021 г. включително, трябва да бъдат направени чрез корекция на първоначалната справка-декларация за ДДС. Това е от значение само за справки-декларации, подавани по режима MOSS (съкратено обслужване на едно гише), т.е. за доставки на електронни услуги на данъчно незадължени лица (режим извън Съюза и режим в Съюза).
 
Държавата членка по идентификация дава възможност на данъчно задължените лица/ посредниците да правят корекции в справки-декларациите за ДДС по режима за обслужване на едно гише по електронен път в срок от три години от датата, на която е трябвало да бъде подадена първоначалната справка-декларация. Всяко допълнително задължение към държавата членка или държавите членки по потребление се заплаща от данъчно задълженото лице в полза на държавата членка по идентификация, която от своя страна го разпределя. Въпреки това държавата членка по потребление може да приеме корекциите и след изтичане на този тригодишен срок в съответствие със своите национални правила, като в такъв случай данъчно задълженото лице ще трябва да се свърже направо с държавата членка по потребление. Тези корекции не са част от режима за обслужване на едно гише.
 
Редът за извършване на корекции на справка-декларация за прилагане на режим извън Съюза и режим в Съюза е регламентиран в чл. 159д от ЗДДС. Допуснати грешки (неотразени и/или неправилно отразени стойности) в подадена справка-декларация за прилагане на специален режим от регистрирано на основание чл. 154 или чл. 156 от Закона лице се поправят, като лицето извърши необходимите корекции в следваща справка-декларация  (Чл. 159д от ЗДДС). Корекции се извършват до три години от изтичането на срока за подаване на справка-декларацията.
 
Когато страната е държава членка по потребление, след изтичането на три години от законоустановения срок по законодателството на държавата членка по идентификация, неподадена в срок справка-декларация за прилагане на режим извън Съюза или на режим в Съюза, или за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, се изготвя и подава, съответно корекции в подадена справка-декларация се извършват, по реда на чл. 119, съгласно чл. 97, ал. 2 от ППЗДДС. В справка-декларацията се посочват само доставки с място на изпълнение на територията на страната. Справка-декларация не се подава за период, през който не са извършвани доставки с място на изпълнение на територията на страната.
 
Когато страната е държава членка по потребление, до изтичането на три години от законоустановения срок по законодателството на държавата членка по идентификация, неподадена в срок справка-декларация се подава, съответно се извършват корекции в подадена справка-декларация, в тази държава членка, а след този срок справка-декларацията се подава, съответно корекции се извършват в подадената справка-декларация, по ред, определен с правилника за прилагане на закона, съгласно чл. 159ж, ал. 5 от Закона. За целта в тези случаи разпоредбата на чл. 119, ал. 5 от ППЗДДС предвижда лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза, което извършва доставки, попадащи в обхвата на режима, с място на изпълнение на територията на страната, да подава справка-декларация по образец - приложение № 33. Съответно лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим в Съюза, което няма постоянен обект на територията на страната и извършва доставки, попадащи в обхвата на режима, с място на изпълнение на територията на страната, в случаите по чл. 159ж, ал. 5 от закона подава справка-декларация по образец - приложение № 34 - чл. 119, ал. 6 от ППЗДДС. Справка-декларацията в тези случаи се подава по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на ДОПК до териториалната дирекция на НАП - София.
 
Лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим за внос, което извършва доставки, попадащи в обхвата на режима, с място на изпълнение на територията на страната, в случаите по чл. 159ж, ал. 5 от Закона, подава справка-декларация по образец - приложение № 47 - чл. 119, ал. 7 от ППЗДДС. Чл. 159ж, ал. 5 от ЗДДС регламентира случая, в който страната е държава членка по потребление, до изтичането на три години от законоустановения срок по законодателството на държавата членка по идентификация, неподадена в срок справка-декларация да се подава, съответно да се извършват корекции в подадена справка-декларация, в тази държава членка, а след този срок справка-декларацията да се подава, съответно корекции да се извършват в подадената справка-декларация, по ред, определен с правилника за прилагане на закона. В тази справка се посочват идентификационният номер на лицето за целите на прилагане на този режим, приложимите данъчни ставки, общият размер на данъчните основи на извършените доставки, за които се прилага режимът и за които данъкът върху добавената стойност по съответните ставки е станал изискуем, общият размер на дължимия данък по съответните ставки, общият размер на дължимия данък върху добавената стойност за страната като държава членка по потребление за съответния данъчен период (чл. 119, ал. 12 от ППЗДДС).
 
Стойностите в коригираната справка-декларация се посочват в евро, като за доставки в други валути се използва обменният курс в последния ден от данъчния период, като се прилага обменният курс, публикуван от Европейската централна банка за този ден, или ако няма публикуван такъв за този ден, публикуваният на следващия ден (чл. 119, ал. 13 от ППЗДДС).
 
Когато данъчно задължено лице не е извършвало доставки по режима за обслужване на едно гише в определена държава членка по потребление през периода за деклариране, не е необходимо същото да вписва въпросната държава членка по потребление в своята справка-декларация за ДДС по режима, независимо дали преди това е извършвало доставки в тази държава членка по потребление. Лицето може да включи тази държава членка в частта с корекциите.
 
Пример: През първото тримесечие данъчно задължено лице, което е установено в България, извършва доставки на услуги в Румъния и Гърция и попълва два пъти част 2а от справка-декларацията за ДДС (режим в Съюза) - веднъж за доставките в Румъния и веднъж за доставките в Гърция. През следващото тримесечие същото данъчно задължено лице извършва доставки само в Румъния. В такъв случай данъчно задълженото лице трябва да попълни част 2а от справка-декларацията за ДДС (режим в Съюза) само веднъж - за доставките в Румъния. Не е необходимо да се попълва част 2а от справка-декларацията с вписване на „нулеви“ доставки в Гърция.
 
Когато в последващ месец/ последващо тримесечие бъде издадено кредитно известие, същото следва да бъде отразено посредством корекция в справка-декларацията за ДДС по режима за обслужване на едно гише за периода, през който е била декларирана доставката.
 
Издадено кредитно и/или дебитно известие за доставка, извършена през предходен период, се отразява по реда за корекции на справка-декларация за прилагане на режим извън Съюза и режим в Съюза, предвиден с чл. 159д  от ЗДДС в следваща справка-декларация. Корекции се извършват до три години от изтичането на срока за подаване на справка-декларацията за прилагане на съответния режим, включително след прекратяване на прилагането му. След този срок корекции в подадена справка-декларация се извършват съгласно законодателството на съответната държава членка по потребление.
 
В ЗДДС с чл. 159а, ал. 9 е предвидено корекции на допуснати грешки в подадена справка-декларация за режим при внос се поправят до три години от изтичането на срока за подаване на първоначалната справка-декларация, включително след прилагането на този режим се извършват в следваща справка-декларация, включително за издадени кредитни и/или дебитни известия за доставка, извършена през предходен период, като се посочват съответната държава членка по потребление, данъчният период и размерът на данъка, във връзка с който се налагат корекции. След този срок корекции в подадена справка-декларация се извършват съгласно законодателството на съответната държава членка по потребление. Когато страната е държава членка по потребление, корекциите се извършват по ред, определен с правилника за прилагане на Закона.
 
Източник: „ДДС наръчник 2021“. Поръчайте го от тук >>

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679