Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Последици от неподаване на заявление за регистрация по ЗДДС

Данъчните проверки поставят под стрес не само работодателите, но най-вече и счетоводителите във фирмата. Една от често срещаните проверки е тази при регистрация по ЗДДС. Особено с настоящите промени при облагане на дистанционни продажби, проверките зачестяват.

 
Как да бъдете спокойни по време на проверка? Как да се предпазите от евентуални глоби и санкции? Конкретни методи за предпазване от глоби и същност на различните видове данъчни проверки ще намерите в най-новото експертно издание – „Как да избегнете санкция при проверка? Наръчник за данъкоплатци“. Вземете го тук >>

Внимание! Можете да получите книгата като подарък, напълно безплатно, само до 01.08.2021 г.! Вижте как, като кликнете тук >>


 
А ето и част от една от темите, изложени подробно в ръководството от експерт Бойчо Момчилов – „Процедура за регистрация по ЗДДС. Последици от неподаване на заявление за регистрация по ЗДДС“:
 
 
Проверката за установяване на наличие или липса на основание за регистрация по ЗДДС може да започне по инициатива на данъчно задълженото лице при подаване на заявление за регистрация по ЗДДС или по инициатива на орган по приходите.
 
Процедурата за регистрация по ЗДДС е регламентирана в разпоредбите на чл. 101 – 104 от ЗДДС.
 
Съгласно чл. 101, ал. 1 от ЗДДС регистрацията се извършва, като лицето, което е длъжно или има право да се регистрира, подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) заявление за регистрация по образец или на основание чл. 100, ал. 5 заявява регистрация по избор пред Агенцията по вписванията.
 
По силата на чл. 101, ал. 5 от ЗДДС, в случай че лицето не е заявило за вписване електронен адрес за кореспонденция пред Агенцията по вписванията, към заявлението по ал. 1 задължително заявява такъв адрес. При промяна на електронния адрес лицето в 7-дневен срок уведомява приходната администрация, освен ако промяната е направена чрез заявяване за вписване в Агенцията по вписванията. Заявените електронни адреси за кореспонденция се считат за електронен адрес за получаване на съобщения съгласно чл. 28, ал. 2 от ДОПК.
 
В срок от 7 дни от подаване на заявлението или от получаване на информацията за вписването и за упражнено право по чл. 100, ал. 5 в компетентната ТД на НАП от Агенцията по вписванията органът по приходите извършва проверка на основанието за регистрация и в срок 7 дни от приключване на проверката издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши регистрацията (чл. 101, ал. 6 и ал. 7 от ЗДДС).
 
За дата на регистрация по ЗДДС се смята датата на връчването на акта за регистрация, съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗДДС.
 
Първият данъчен период след датата на регистрацията обхваща времето от датата на регистрацията до последния ден, включително на календарния месец, през който е извършена регистрацията по този Закон, освен в случаите по глава осемнадесета, съответно последният данъчен период обхваща времето от началото на данъчния период до датата на дерегистрацията включително (чл. 87, ал. 3 и ал. 4 от ЗДДС).
 
С връчването на акт за регистрация по ЗДДС лицето придобива статут на регистрирано лице по този Закон от тази дата и неговият първи данъчен период обхваща времето от датата на регистрацията, включително до последния ден на календарния месец, през който е извършена регистрацията по този Закон. Логическото тълкуване на текста сочи, че уточнението „включително“ се отнася и за двете дати, началната и крайната, ограничаващи този първи данъчен период, особено предвид обстоятелството, че по отношение на крайната дата – последния ден на календарния месец, не би възникнало никакво съмнение относно включването й в периода.
 
Нормата на чл. 102 от ЗДДС разглежда случаите на регистрация по ЗДДС по инициатива на органа по приходите.
 
Така съгласно ал. 1, когато орган по приходите установи, че лице не е изпълнило в срок задължението си за подаване на заявление за регистрация, той го регистрира с издаване на акт за регистрация, ако условията за регистрация са налице.
 
Важно е да се знае обаче, че в този случаи в Закона има предвидени неблагоприятни последици за лицата, неподали в срок заявление за регистрация по ЗДДС. Първата неблагоприятна последица е предвидената ал. 3 възможност да им се вменяват данъчни задължения по ЗДДС за периода от изтичането на срока, в който е следвало да бъде издаден актът за регистрация, ако лицето е подало заявлението за регистрация в срок, до датата, на която е регистрирано от органа по приходите.
 
Съгласно ал. 5 тези задължения се определят с ревизионен акт по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
 
Вменяването на задълженията по ЗДДС обаче, не е единствената неблагоприятна последица за лицата, неподали в срок заявление за регистрация по ЗДДС.
 
Така съгласно чл. 180, ал. 2 от ЗДДС, когато лицето не е начислило данък, тъй като не е подало заявление за регистрация и не се е регистрирало по този закон в срок, му се налага глоба или имуществена санкция в размер на неначисления данък, но не по- малко от 500 лв. При повторно нарушение размерът на глобата или имуществената санкция е в двоен размер на неначисления данък, но не по-малко от 1000 лв.
 
Подобна санкция е предвидена и в разпоредбата на чл. 178, ал. 1 от ЗДДС, съгласно която  данъчно задължено по този Закон лице, което е длъжно, но не подаде заявление за регистрация или заявление за прекратяване на регистрация в установените по този Закон срокове, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 5000 лв.
 
В практиката на основание чл. 180, ал. 2 от ЗДДС, във връзка с чл. 102, ал. 3, т. 1 с чл. 96, ал. 1 от ЗДДС се издават наказателни постановления за това ,че задължените лица не са изпълнили задължението си да начислят ДДС по облагаеми доставки, като не са се регистрирали в законоустановения срок, след като е достигнат облагаемият оборот за задължителна регистрация.
 
Съгласно чл. 96, ал. 1 от ЗДДС срокът за подаване на заявлението за задължителна регистрация по ЗДДС е 7-дневен.
 
Източник: „Как да избегнете санкция при проверка? Наръчник за данъкоплатци“ – Автор на книгата – експерт Бойчо Момчилов. Вижте я тук >>

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

2 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

icfGCtU 30 Окт. 2023
Saginaw, Shelby, AL 35137 Alabaster, Shelby, AL 35007 Montevallo, Bibb, AL 35115 Montevallo, Chilton, AL 35115 Montevallo, Shelby, AL 35115 free samples of viagra or cialis
ErrogeNes 02 Юли. 2023
As you masturbate, testosterone levels go up buy real cialis online
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679