Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Промени в Наредба 6 за предоставяне на финансова помощ на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 година

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. (oбн., ДВ, бр. 93 от 2018 г.; изм., бр. 8, 39, 53, 69 и 74 от 2019 г., бр. 4, 24, 45, 56, 63, 85 и 101 от 2020 г. и бр. 16 и 33 от 2021 г.)

§ 1. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „за плащане на“ се заличават;
б) точки 1 и 2 се заличават.
 

2. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „към инвестиционния проект“ се заменят с „предоставена
по реда на чл. 12, ал. 2, т. 1“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. приемно-предавателни протоколи с изпълнителите за извършените
дейности по операции и материали по проекта, от който да е видна датата,
на която е извършена всяка операция по дейности и/или на която са
доставени материалите;“.

3. В ал. 10 се създава изречение трето: „За дейността по чл. 5, ал. 1, т. 3,
буква „в“ не се изплаща частта от разходите за елементи, които не са
включени в приложение № 1.“

§ 2. В приложение № 1, част „Пределни цени за дейност „Изграждане на
автоматизирани системи
за капково напояване“ се изменя така:
„Пределни цени за дейност „Изграждане на автоматизирани системи
за капково напояване“
Пределната цена е сума от два компонента: компонент с променлив
характер и компонент с постоянен характер според площта на лозовото
насаждение, както следва:

 
Пределна цена на основно оборудване за автоматизирани системи за
капково напояване 

Компонент с променлив характер
Операции и материали
Включва елементи
Цена за площи:
до 10 ха вкл.
над 10 до 50 ха вкл.
над 50 ха
Водовземане
Резервоар или лагуна
Резервоар/лагуна;
Доставка и подвързване на сглобяем резервоар на предварително подготвена площадка
     
Напорна помпа при водоизточник за захранване на резервоар с вода
Напорна помпа с параметри, съобразени с вида и капацитета на водоизточника
     
Филтърен възел с окомплектовка
Филтър хидроциклон, кран, възвратен клапан, удароубивател, фитинги за подвързване
     
Основа помпен възел
 
     
Основа на резервоар
Изгребване на хумус, доставка и разстилане на трошен камък, уплътняване с ръчна трамбовка и разстилане на пясък за подравняване
     
Специализиран монтаж
Поставяне, позициониране и сглобяване на резервоар/лагуна – специализиран труд – човекоден
     
Общо лв.
14 884
31 094
51 074
Помпена станция
Ел. помпа, моторна помпа/помпи
     
 
Генератор за електричество
При използване на моторна помпа цената за нея не надвишава сумата от цените на ел. помпа и генератор
     
Ел. табло
При генератор, захранващ до две електрически помпи
     
Контейнер, обезопасяване
Контейнер;
Доставка и монтаж на контейнер за помпен възел и филтърна група
     
Окомплектовка
Кран сферичен и възвратен клапан
     
Честотно управление на помпения агрегат
 
     
Подготовка на площадка за разполагане на помпената станция
Зачистване и уплътняване на терен, доставка, разстилане и уплътняване на чакъл
     
Доставка и монтаж на оборудването, подвързване
На база човекоден
     
Общо лв.
21 143
24 163
29 078
Филтърна група
Филтри
Пясъчен и дисков филтър
     
Окомплектовка
Кран сферичен и колена
     
Водомер
 
     
 
Защитна арматура
Възвратен клапан, клапан за предналягане, обезвъздушител, регулатор налягане
     
 
Монтаж на филтърна
група
На база човекоден
     
Общо лв.
7 346
8 452
21 178
Устройство за прецизно торовнасяне
Устройство за торовнасяне
1. Инжектор с бустер помпа (изключва обемен дозатор и дозираща помпа)
до 1 бр.
до 2 бр.
до 3 бр.
     
2. Обемен дозатор с хидравлична дозаторна помпа (изключва инжектор с бустер помпа и дозираща помпа)
до 1 бр.
до 2 бр.
до 3 бр.
     
3. Ел. дозаторна помпа (изключва инжектор с бустер помпа и обемен дозатор)
до 1 бр.
до 2 бр.
до 3 бр.
     
Съд за торовнасяне
 
     
Окомплектовка и защитна арматура
Кранове, клапани, фитинги за подвързване
     
Монтаж на устройство за торовнасяне
На база човекоден
     
Общо лв.
1. при използване на инжектор с бустер помпа
2 034
4 068
6 102
2. при използване на обемен дозатор
3 069
6 138
9 207
3. при използване на ел. дозаторна помпа
4 022
8 044
12 066
Главни (магистрални) и захранващи тръбопроводи
Тръбопроводи
Тръби
     
Фитинги
Муфи, колена, тройници, тапи, кранове възли, арматура
     
Защитна арматура за тръбопроводи и разпределителни възли
Обезвъздушител; шахта изпразнител, шахта разпределител, регулатор налягане, удароубивател
     
Монтаж на магистрални тръбопроводи
Разнасяне, разпъване и полагане на тръбопровод, монтаж на фитинги за подвързване
     
Земни работи
Трасиране, изкоп и насип
     
Общо лв.
25 070
51 189
152 613
Автоматизация
Автоматизация
С програматор на батерия
до 10 бр.
до 50 бр.
до 100 бр.
     
С централизирано управление чрез радио или кодиране (изключва вариант с програматори на батерия)
     
Н/П
   
Климатична станция
 
1 бр.
1 бр.
1 бр.
     
Монтаж на автоматизация и климатична станция
На база човекоден
     
Общо лв.
при използване на автоматизация с програматор
11 974
38 069
77 402
при използване на автоматизация с централизирано управление
Н/П
51 206
101 245

 

* Пределната цена за всеки компонент с постоянен характер е по категории в зависимост от размера на площта. Например пределната цена 38 069 лв. за компонент „автоматизация“ при използване на автоматизация с програматор е една и съща за площи с размер над 10 ха до 50 ха вкл.
Пределна цена на вътремрежово оборудване (надземно) за доставка на вода за 1 хектар

 

Компонент с постоянен характер
Операции и материали
Включва
Цена
Вътремрежово оборудване – надземно по дължина на редовете
Поливни маркучи с вградени капкообразуватели
Поливни маркучи с вградени капкообразуватели (изключва поливни маркучи с външни капкообразуватели)
 
Поливни маркучи с външни капкообразуватели
Поливни маркучи с външни капкообразуватели (изключва поливни маркучи с вградени капкообразуватели)
 
Фитинги
Куки, крайни скоби, снадки, окачващи елементи, тел или корда (тел при подпорна конструкция от метални, дървени или бетонови колове, корда само при подпорната конструкция от дървени колове)
 
Разпределителни тръбопроводи
Тръби
 
Фитинги за подвързване на разпределителни тръбопроводи
Муфи, колена, тройници, тапи, водовземни възли, адаптори, тръби
 
Земни работи
 
 
Монтаж
 
 
Общо лв. за вътремрежово оборудване с вграден капкообр.
4 006
Общо лв. за вътремрежово оборудване без вграден капкообр.
4 046

 

* Примери за изчисляване на пределната цена за дейност „Автоматизирани системи за капково напояване“:
– За лозово насаждение с площ от 7,4 ха пределната цена за изграждане на автоматизирана система за капково напояване се изчислява:
(водовземане)14 884+(помпена станция)21 143+(филтърна група)7346+(торовнасяне)4022+(тръбопроводи)25 070+(автоматизация)11 974=84 439 лв. за компонентите с променлив характер
4046*7,4=29 940,4 лв. за компонента с постоянен характер
84 439+29 940,4=114 379,4 лв. общо за цялата площ от 7,4 ха.
– За лозово насаждение с площ от 17 ха пределната цена за изграждане на автоматизирана система за капково напояване се изчислява:
(водовземане)31 094+(помпена станция)24 163+(филтърна група)8452+(торовнасяне)8044+(тръбопроводи)51 189+(автоматизация)51 206=174 148 лв. за компонентите с променлив характер
4046*17=68 782 лв. за компонента с постоянен характер
174 148+68 782=242 930 лв. общо за цялата площ от 17 ха.
– За лозово насаждение с площ от 60 ха пределната цена за изграждане на автоматизирана система за капково напояване се изчислява:
(водовземане)51 074+(помпена станция)29 078+(филтърна група)21 178+(торовнасяне)12 066+(тръбопроводи)152 613+(автоматизация)101 245=367 254 лв. за компонентите с променлив характер
4046*60=242 760 лв. за компонента с постоянен характер
367 254+242 760=610 014 лв. общо за цялата площ от 60 ха.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Срокът по чл. 61, ал. 3 за финансовата 2021 г. е 24 септември 2021 г.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Христо Бозуков
3646
 

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

9 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

bropeldep 19 Юни. 2024
48 P View details for DOI 10 cialis from india Large vacuoles may coalesce and produce fatty cysts which are irreversible lesions
enjoype 17 Юни. 2024
avapro prilosec dosage gastritis The ECB will reinforce its dovish message because sincelast month, short term rates have edged up, as has the euro, said Beat Siegenthaler, currency strategist at UBS cialis professional
enjoype 16 Юни. 2024
The use of AAS has been found to be as high as 3 million amongst American men 3 and have a life time of prevalence use of 3 cialis online ordering Congestive heart failure in dogs is a condition that refers to the inadequate function of the heart
Queella 14 Юни. 2024
best cialis online To accurately acquire the three dimensional image, each final image was composed of ten serial z plane images by Zeiss confocal system
affinojef 28 Май. 2024
Except for the fact that Anavar is helping you to get rid of the extra body fat, there are benefits which cannot be overlooked big increases in endurance levels and recovery efficiency cialis for sale in usa
thactiolo 25 Май. 2024
123987DS1 The day after isolation and plating, О±SMA mean cellular intensity was similar in all 3 cultures, while heart fibroblasts showed a lower number of О±SMA cells than skin and lung fibroblasts Supplemental Figure 2, A C cialis online cheap
affinojef 25 Май. 2024
Roskin says buy cialis online prescription
affinojef 24 Май. 2024
Last Update July 31, 2021 cialis online reviews com 20 E2 AD 90 20Viagra 20Forums 20 20Superdrug 20Viagra 20Connect superdrug viagra connect They may launch the initial public offering within the next couple of weeks, while continuing to talk to possible buyers to retain competitive tension in the sales process and reap the highest possible price, two of the sources said
Chimigo 13 Юни. 2023
Surgery should be reserved for emergent situations, such as impending rupture of ALA into the pericardium or peritoneum order priligy As the cholesterol concentration in the niosomal formulations increased, the cumulative drug amount permeated per unit area of skin, flux, and ER decreased
Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679