Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСОтраслово счетоводствоСчетоводство

Отчитане на разходите за разрушаване на сгради/ постройки и съоръжения

Коментарът е взет от печатното издание на експерт Евгени Рангелов "Сделки с недвижими имоти на строителното предприятиe". Повече за книгата може да научите тук >>
Стопанските и нестопанските предприятия, както и държавата и общините, изграждат много сгради с различно предназначение.

Същевременно обективните обстоятелства налагат да се разрушават определени сгради. Понякога това е дълъг и труден процес, с получаване на много и различни разрешителни и решения, водене на съдебни процеси по отчуждаване и обезщетения, привеждане на освободения терен в съответствие с одобрения ПУП (подробен устройствен план) и пр. За успешно изпълнение на тези дейности предприятията - собственици на съответните сгради и съоръжения, трябва да имат специалисти, които познават правните, финансовите, териториално-устройствените и данъчните закони. Сгради се разрушават, най-общо казано, при следните случаи:
а/ премахване на незаконни строежи по решение на компетентните органи; 
б/ премахване на сгради, постройки и съоръжения, които са повредени от времето и други външни условия до такава степен, че застрашават околната среда с опасност от срутване. За такива обекти се дават предписания от компетентните органи за възстановяване или разрушаване, ако представляват опасност за населението и околните сгради; 
в/ покупка на терен /УПИ/, застроен със сграда/ постройка и трайни насаждения, които обикновено не са големи и скъпи, а са амортизирани в голяма степен. Целта е те да бъдат разруше¬ни, теренът да се разчисти и пригоди за строителство на нова/ нови сграда/ сгради. Този подход се прилага най-често от строител¬ни предприятия и предприемачи, но може да се приложи и от предприятия, с цел да разширят производствената си база, респ. търговската площ; 
 
Разрушаване на сгради/ постройки и съоръжения: Счетоводно отчитане
 
Съобразно решението на ръководителя при утвърждаване на Акта за бракуване на активите от терена, за уреждане на ликвидацията след бракуването, се извършват разходи и се съставят следните записвания: 
Д-т с/ка 201 Амортизации на ДМА 
Д-т с/ка 609 Други разходи
К-т с/ка 203 Сгради и конструкции
- за извършените разходи по разрушаване на сградата: 
Д-т с/ка от група 50 Разходи по икономически елементи 
К-т с/ки за парични средства, доставчици, ресурси 
- разходите се приключват: 
Д-т с/ка 616 Разходи за ликвидация на дълготрайни материални активи 
К-т с/ки от група 60 Разходи по икономически елементи
или К-т с/ка 612 Разходи за спомагателни дейности
/когато са ползвани материали и услуги на спомагателните стопанства при разрушаването/
или К-т с/ки за външни услуги, когато разходите са ползвани пряко по дебита на с/ка 616 
- при завършване на ликвидацията набраните разходи се приключват. Ако не е приключила, се отписва част от разходите, до размер на евентуалните приходи от нея: 
Д-т с/ка 709 Други приходи от дейността
К-т с/ка 616 Разходи за ликвидация на дълготрайни материални активи 
- получените годни материали при разрушаване на сгра¬дите/ постройките се заприходяват по цена „втора употреба“ съгласно протокол на комисия: 
Д-т с/ка 302 Материали
К-т с/ка 709 Други приходи от дейността 
- за продадени части, материали и отделни активи навън по пазарни цени: 
Д-т с/ка от група 50 Парични средства
К-т с/ка 709 Други приходи от дейността 
К-т с/ка 4532 Начислен данък за продажбите
 
Ако сградите/ постройките не са "нови", не следва да се начислява ДДС , но следва да се направи корекция не ползвания данъчен кредит, ако не са изтекли 20 години от ползването на данъчния кредит /чл. 80, ал. 1, т. 3 и 4 от З ДДС /. Корекцията се прави по реда на чл. 79, ал. 1 и 2, с формулите по ал. 3. Доставчикът (строителното предприятие) може да избере да приложи разпоредбата по чл. 45, ал. 7 и да направи доставката облагаема. Тогава няма да прави корекция. Корекция не се прави и в случаите, посо¬чени в чл. 80, ал. 2 от З ДДС . Корекцията се оформя с Протокол с реквизитите по чл. 66, ал. 3 от ППЗ ДДС
 
За получени отпадъци при разрушаването, които могат да бъдат предадени на предприятия, които изкупуват отпадъци, след предаването им и определяне на цената, строителното пред¬приятие издава фактура без ДДС и като основание в нея отбелязва „чл. 163а, ал. 2 от З ДДС ”. Данъкът се начислява от получателя - предприятието, което изкупува отпадъците /Глава ХІХа от З ДДС /. 
Д-т с/ка от група 50 Парични средства
К-т с/ка 709 Други приходи от дейността
 
Счетоводните разходи от корекцията на ползвания данъчен кредит по чл. 79, ал. 1 нямат данъчно третиране съгласно чл. 26, т. 4 от ЗКПО. 
 
По третираните въпроси читателите могат да ползват указанията на НАП, както следва: 
- писмо № 91-00-261/ 04.09.2007 г. по отношение доставките със земи и сгради; 
- Разяснение № 3-19-07 от 22.04.2009 г. на МФ и НАП относно данъчно третиране и бракуване на разрушени сгради относно ДДС .

източник: "Сделки с недвижими имоти на строителното предприятиe"
 

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Нашите експерти

Счетоводството е наука и изкуство! Над 28 години обслужваме с традиция и стил - Счетоводство и одит; Данъци и данъчна защита; Обработка на заплати; Бизнес консултиране; Правни услуги; Административни услуги. Счетоводна къща Дал Сиат АД
Специалисти с над 30 г. опит, гаранция за най-качественото счетоводно обслужване! СК Земела