Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Годишно коригиране на данъчен кредит по чл. 73 от ЗДДС

Въпрос: Фирмата ни има основна дейност транспорт на товари на територията на ЕС и в страната. Заедно с това сме и застрахователни агенти от няколко месеца. До този момент не сме извършвали начисляване на частичен данъчен кредит.

В месеците, когато сме осъществявали освободената доставка по чл. 47, коефициентът ни е 0,99. Може ли да извършим годишно коригиране по чл. 73 от ЗДДС? Фирмата ни е предоставила заем на друго дружеството за период от 180 дни, считано от 16.10.2017 г. Условие по договора е заемателят да върне заеманата сума по реда на договора, като заплати и лихва в 3% от заемната сума годишно. Трябва ли дружеството на признае приходи от лихви към 31.12.2017 г.?
 
Плащане по заема не е имало и, ако отговорът е да - да бъдат ли включени при изчисляването на коефициента по чл. 73 от ЗДДС и трябва ли да се покажат в дневниците за продажби? Дружеството прилага Международни стандарти за счетоводно отчитане.
 
Експертното решение е публикувано в специализираното издание с над 680 страници с готови отговори на казуси, анализи + нормативна уредба - “Пътеводител в транспорта: Данъци и счетоводство, труд и осигуряване”. Вижте книгата и нейното съдържание тук >>
 
Отговор на въпроса даде експерт Елена Илиева:
 
По първата част от въпроса:
 
Съгласно разпоредбата на чл. 47 от ЗДДС извършването на услуги при условията и по реда на Кодекса за застраховането от застрахователни агенти е освободена доставка и съответно за получените доставки на стоки или услуги, предназначени за извършване на тези освободени доставки, не е налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 1, т. 1 от
ЗДДС. Тази разпоредба касае само получените стоки и услуги, които изцяло са предназначени за извършване на освободени доставки. На основание чл. 73, ал. 1 от ЗДДС всяко регистрирано
лице има право на приспадане на частичен данъчен кредит по отношение на данъка за стоки или услуги, които се използват както за извършване на доставки, за които лицето има право на
приспадане на данъчен кредит, така и за доставки и дейности, за които лицето няма такова право. Следователно право на частичен данъчен кредит, съответно и задължение за извършване на годишна корекция на частичния данъчен кредит, възниква само при условие че данъчно задълженото лице е получило стоки или услуги със смесено предназначение – за извършване едновременно както на облагаеми, така и на освободени доставки. В случаи, подобни на този в запитването, доставки с право на частичен данъчен кредит биха могли да бъдат например наем на офис и консумативни разходи (ток, вода, отопление, телефони, Интернет достъп), ако двете дейности се извършват в един и същ офис и от едни и същи служители.
 
Размерът на частичния данъчен кредит се определя, като сумата на данъчния кредит се умножи по коефициент, изчислен с точност до втория знак след десетичната запетая, получен като отношение между оборота, отнасящ се за доставките, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, и оборота, отнасящ се за всички, извършвани от същото лице доставки и дейности (чл. 73, ал. 2 от ЗДДС). Коефициентът се изчислява на базата на оборотите по чл. 73, ал. 3 и 4 за цялата предходна календарна година, а когато такива обороти за предходната календарна година липсват - на базата на оборотите по ал. 3 и 4 за данъчния период, през който възниква правото на приспадане на данъчен кредит. В последния данъчен период на текущата календарна година се извършва преизчисление на размера на частичния данъчен кредит на базата на показателите по ал. 3 и 4 за текущата календарна година.
 
На база описаното във въпроса можем да предположим, че предприятието е извършвало дейност, т.е. реализирало е обороти през предходната календарна година, като е извършвало само облагаеми доставки и доставки с право на пълен данъчен кредит.
 
В този случай коефициентът по чл. 73, ал. 2 от ЗДДС в течение на годината ще бъде 1 и съответно годишната корекция на ползвания частичен данъчен кредит за 2017 г. ще бъде в намаление.
 
От въпроса не става ясно защо в течение на годината не е ползван частичен данъчен кредит. В случай че са получени доставки на стоки и услуги, за които е налице право на частичен данъчен
кредит, но тези доставки са посочени в дневника за покупките в колоната с право на пълен данъчен кредит, грешката формално би следвало да се коригира по реда на чл. 126, ал. 3, т. 2 от ЗДДС.
 
Предвид факта, че коефициентът за определяне размера на частичния данъчен кредит в течение на годината най-вероятно е равен на 1, тази грешка не дава като резултат грешка в общото данъчно задължение за въпросните данъчни периоди и считаме, че бихте могли да предприемете само годишната корекция по  чл. 73, ал. 6 от ЗДДС.
 
Напомняме, че ако за извършване на освободените доставки са използвани стоки и услуги, които са дълготрайни активи по смисъла на § 1, т. 83 от ДР на ЗДДС, за които в предходна година е ползван пълен данъчен кредит, следва да направите задължителна годишна корекция на ползвания данъчен кредит по реда на чл. 79а и 79б от ЗДДС.
 
По втората част на въпроса:… За да видите останалата част от решението на казуса, поръчайте книгата тук >>
 

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679