Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Предоставяне на ваучери за храна на персонала в бюджетните организации


Ваучерите за храна, съгласно дефиницията, дадена в § 1, т. 36 от Допълнителната разпоредба на ЗКПО, представляват „вид книжа за замяна, предоставени чрез работодателя на работниците и служителите, включително на тези по договори за управление, които се използват като разплащателно средство в ресторанти, заведения за бързо обслужване и обекти за търговия с храни съгласно сключен договор за обслужване с оператор“. В указание на МФ, изх. № УК – 3/21.03.2005 г. – Указание за счетоводно отчитане, представяне и данъчно третиране на механизма на предоставяне на ваучерите за храна са посочени следните етапи на счетоводно отчитане, представяне и данъчно третиране на получените ваучери за храна при работодателите: 

Първи етап: Паричен превод в размер на номиналната стойност на договорените ваучери.
 
Счетоводното отчитане на стопанската операция, касаеща заплащането на номиналната стойност на договорените ваучери, е свързано с представяне на възникване на вземане от оператора на ваучери за храна и намаление на паричните средства на работодателя, в размер на номиналната стойност на договорените ваучери и възнаграждението на оператора. 
 
Втори етап: Ефективно предоставяне на ваучерите под формата на книжа.
 
В счетоводен аспект получаването на ваучерите от работодателите следва да бъде представено като: увеличение на паричните средства, получени под формата на ваучери и намаление на вземането от оператора. Договореното възнаграждение, което е заплатено авансово от работодателя на оператора за отпечатването на ваучерите, в счетоводен аспект представлява текущ разход, който намира отражение в отчета за приходите и разходите (отчета за доходите) на предприятието на работодателя. Документирането е чрез получаването на данъчен документ при спазване изискванията на чл. 93 от ЗДДС и чл. 6 и 7, ал. 1 от Закона за счетоводството.
 
Трети етап: Предоставяне на ваучерите на работниците.
 
С разпределението на ваучерите, преди тяхното предоставяне на работниците (ползватели), при работодателя възниква задължение да включи тяхната номинална стойност към размера на социалните плащания за съответния месец. В счетоводен аспект същите следва да бъдат представени като увеличение на текущите социални разходи, подлежащи на изплащане към работниците и служителите и увеличение на задълженията към персонала. Конкретното разпределение на предоставените ваучери за потребление на персонала е възможно да бъде регламентирано чрез индивидуално организиран вътрешен ред, отразяващ спецификата в дейността на всяко предприятие. 
 
Четвърти етап: Изплащане на начислените ваучери в полза на работника 
 
Изплащането на начислените за съответния месец ваучери се осъществява чрез стандартна счетоводна статия, отчитаща намалението на задълженията към персонала и намалението на паричните средства по сметката, която отчита номиналната стойност на ваучерите.
 
Предоставените ваучери за храна на персонала на бюджетните организации се отчитат по реда на т. 60.3.1., и т.т. 2.10 и 19.3 от ДДС № 20/2004 г. Съставя се статията:
Д-т с/ка 6049 „Разходи за възнаграждения на персонал в натура”
К-т с/ка 5013 „Текущи банкови сметки в левове“
 
На касова основа:
разходен §§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение”/
§§ 95-07 „Наличност в левове по сметки в края на периода (+)
 
Съгласно изискванията на чл. 24, ал. 2, т. 1, буква „е“ от ЗДДФЛ стойността на ваучерите за храна, в размер до 60 лв. месечно, не се облага с ДДФЛ при спазване на условията, посочени в чл. 209, ал. 1 от ЗКПО, а именно:
- договореното основно месечно възнаграждение на лицето в месеца на предоставяне на ваучерите е не по-малко от средномесечното договорено основно възнаграждение на лицето за предходните три месеца;
- данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на предоставяне на ваучерите;
- ваучерите са предоставени на данъчно задълженото лице от лице, получило разрешение за осъществяване на дейност като оператор от министъра на финансите въз основа на конкурс.
 
Съгласно чл. 2 ал. 3 от Наредбата за елементите на възнагражденията и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, върху стойността на ваучерите за храна не се внасят осигурителни вноски, също до 60 лв.

източник: "Счетоводни аспекти на разчетите в бюджетните организации - вземания и задължения"

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679