Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Счетоводни записвания при получаване на ИКТ ваучер Тип 2

Въпрос: Какви счетоводни записвания и нови сметки трябва да се открият от фирмата, получател на ИКТ ваучер Тип 2? Още нямаме фактура от фирмата доставчик на ИКТ услуги. Тя не е регистрирана по ДДС и, предполагам, трябва да издаде опростена фактура. Проектът е готов. Това е софтуер. Ние, предполагам, трябва да го заприходим във фирмата като дълготраен нематериален актив. Искат ми следните неща:
1. Прикачване/ подаване на сканиран индивидуален сметкоплан по проекта за ваучерната схема.
2. Прикачване/ подаване на сканирана оборотна ведомост.
3. Прикачване/ подаване на документи, в които да се вижда, че е осчетоводен ваучера пример: хронология на сметки при осчетоводяване.
4. Прикачване/ подаване на сканирана инвентарна книга – заверена от лицето изготвило документи и управителя.
Ние за момента имаме само един ваучер за 20000 лв. Не сме откривали нови сметки и не сме правили счетоводни записвания, защото няма какво да отразяваме.

Експертно решение от книгата „Двойно ръководство: ТРЗ и счетоводство“. Вземете книгата тук >>
 
Отговор на въпроса даде експерт Христо Досев:
 
Доколкото разбираме от изложението във Вашия въпрос, Вашето предприятие получава правителствено дарение (финансиране) под формата на ваучери, свързано със създаването на дълготраен нематериален актив. При това положение стопанските операции следва да бъдат представени, в контекста на приложимия за целта СС № 20 - Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ. Обръщаме внимание все пак, че НСС е счетоводна база за съставяне на финансови отчети, а не на текущо счетоводно записване, поради което отразяването на всяка стопанска операция в хронологичните счетоводни регистри е функция от изградената Ви счетоводна политика, счетоводна система и индивидуален сметкоплан, утвърдени от ръководителя на конкретното предприятие.
 
Предоставянето на средства от правителството на дадено предприятие като компенсация за спазване от негова страна в миналото или в бъдеще на определени условия, отнасящи се до текущата дейност на предприятието, по смисъла на СС № 20 се определя като правителствено дарение. Такива дарения, при които главното условие е получаващото ги предприятие да закупи, създаде или придобие по друг начин дълготраен материален или нематериален актив, представляват обвързани с активи дарения, чието представяне е подчинено на правилата на точка 3.2, буква „а” от СС № 20.
 
Общото изискване за отчитане на правителствените дарения, регламентирано в точка 3.1 от СС № 20 гласи, че правителствените дарения се се отчитат при наличие на достатъчно сигурност, че предприятието получател ще спазва съпътстващите ги условия и даренията ще бъдат получени. Фактът, че Вашето предприятие вече е получило правителственото дарение под формата на ваучер и съответно е спазило условието по дарението, изискващо създаването на дълготраен нематериален актив, означава, че правителственото дарение следва да бъде признато като финансиране. В този смисъл за получаване на ваучерите Вашето предприятие може да състави в своите хронологични счетоводни регистри следното счетоводно записване:
Дебит сметка Парични еквиваленти                       20 000 лева.
Аналитична подсметка – ваучери за ИКТ тип 2
Кредит сметка Финансиране за ДНМА                             20 000 лева.
 
От своя страна създаването на информационните и комуникационни технологии под формата на софтуер, който отговаря на условията да бъде признат като нематериален актив, съгласно изискванията на приложимия за целта СС № 38 – Нематериални активи, изисква Вашето предприятие да отрази възникналата стопанска операция, посредством създаването на следното счетоводно записване в хронологичните счетоводни регистри на предприятието:
Дебит сметка Дълготраен нематериален актив (ДНМА) - цена на придобиване.
Аналитична подсметка – съответният софтуер                 
Кредит сметка Доставчици - цена на придобиване.
 
Във Вашето запитване не е дадена цената на придобиване на ДНМА, но съгласно изискванията на точка 4 от СС № 38, същата следва да бъде покупната цена (включително мита и невъзстановими данъци) и всички преки разходи за подготовка на актива за използването му по предназначение. Съгласно точка 4.1 от СС № 38, преките разходи, свързани с придобиването на нематериален актив, са:
а) разходи за подготовка на обекта (мястото, където ще се използва активът);
б) разходи, свързани с доставката;
в) разходи за инсталиране;
г) разходи за хонорари на програмисти, консултанти, икономисти и т.н., свързани с проекта, икономическата обосновка, поръчката и/или създаването, доставката, инсталирането, параметризирането и др. на нематериалния актив;
д) разходи, произтичащи от непризнат данъчен кредит, свързан с изброените преки разходи.
 
При плащане на задължението към доставчика, който Ви е създал конкретният ДНМА (софтуер) посредством използването на ваучери, Вашето предприятие следва да направи следното счетоводно записване:
Дебит сметка Доставчици                             20 000 лева.
Кредит сметка Парични еквиваленти                               20 000 лева.
Аналитична подсметка – ваучери за ИКТ тип 2
 
Съгласно изискванията на точка 3.2, буква „а” от СС № 20, финансиранията, свързани с амортизируеми активи, следва да се признават като текущ счетоводен приход пропорционално на начислените за съответния период амортизации на актива, придобити в резултат на дарението. Тоест ако предположим, че софтуерът, признат като ДНМА, е с определен срок на годност в рамките на 2 години и 8 месеца (тоест 32 месеца), то тогава ежемесечно Вашето предприятие следва да начислява 1/32 част от финансирането в размер на 20 000 лева като текущ счетоводен приход или сума в размер на 625 лева, тъй като 20 000 лева/ 32 месеца – 625 лева месечно. В този случай в рамките на определения полезен срок на годност на софтуера (32 месеца), всеки месец Вашето предприятие следва да прави следното счетоводно записване:
Дебит сметка Финансиране за ДНМА           625 лева.
                Кредит сметка Други приходи                                    625 лева.
                Аналитична подсметка – приходи от финансиране на ДНМА.
 
 
Източник: „Двойно ръководство: ТРЗ и счетоводство“. Вземете книгата тук >>

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679