Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
Имейл RSS Facebook
x Влез в clubschetovodstvo.bg

Годишен финансов отчетДанъчно облагане и таксиДДСЗДДФЛЗКПООтраслово счетоводствоРегистриране на фирмиСчетоводство

Счетоводно отчитане на дружествата, обявени в ликвидация

Съгласно изричната разпоредба на чл. 35, ал. 1 от Закона за счетоводството годишните финансови отчети на предприятията в производство по ликвидация се съставят на база на национален счетоводен стандарт. Това е СС 13 – „Отчитане при ликвидация и несъстоятелност”. Той следва да се прилага от всички дружества, обявени в ликвидация, независимо от това коя счетоводна база са прилагали преди това (НСС или МСФО).
 
Посоченият стандарт изисква към датата на обявяване на търговското дружество в ликвидация (вписване на обстоятелството в Търговския регистър) да се извърши счетоводно приключване по реда, предвиден в счетоводното законодателство за отчетен период. При приключването следва да се изготви счетоводен баланс, отчет за паричния поток, отчет за приходите и разходите и отчет за собствения капитал към датата на обявяване на дружеството в ликвидация.

Така съставения баланс се трансформира в „Начален баланс при ликвидация”, като при съставянето му следва да се спазят следните изисквания на СС 13:
* Следва да се направи инвентаризация на активите и пасивите на дружеството;
* Всички разчети в чуждестранна валута трябва да се трансформират в левове по централния курс на БНБ към датата на вписване на обявяване на дружеството в ликвидация;
* Всички финансови резултати до ликвидацията и всички останали видове резерви се обединяват и се отчитат като други резерви.
 
След спазване на тези изисквания се съставя Начален баланс при ликвидация (Приложение № 1 към СС 13), в който колоната Предходна година не се попълва, като към заглавната страница на всички елементи на финансовия отчет към името на предприятието се добавя „в ликвидация”.
 
Съгласно разпоредбите на СС 13 след обявяване на дружеството в ликвидация се преустановява и начисляването на амортизации на дълготрайните активи, освен в случаите, когато с тях се извършва стопанска дейност. Стандартът допуска наличието на стопанска дейност ако се извършва производствена дейност по приключване на поръчки или договорни взаимоотношения, поети преди обявяване на дружеството в ликвидация или ако се извършва производствена дейност по приключване на незавършено производство, налично към датата на обявяване на дружеството в ликвидация, както и ако в процеса на ликвидацията част от активите, които все още не са осребрени, се отдават под наем. В този случай параграф 4.5 от СС 13 изисква финансовият резултат от стопанската дейност да се отчита по отделни счетоводни сметки с оглед разграничаването му от резултата от ликвидацията.
 
В случай че към края на отчетния период (31 декември на съответната година) производството по ликвидация не е приключило, дружеството, обявено в ликвидация, следва да изготви годишен финансов отчет, който се състои от:
- Счетоводен баланс съгласно приложение № 1 към СС 13;
- Отчет за приходите и разходите съгласно приложение № 2 към СС 13;
- Отчет за приходите и разходите съгласно СС 1 – „Представяне на финансовите отчети”, в случай че в периода на ликвидацията има осъществявана стопанска дейност – в него се посочва финансовият резултат от осъществяваната стопанска дейност;
- Отчет за паричния поток съгласно приложение № 3 към СС 13;
- Приложение съгласно СС 1 – „Представяне на финансовите отчети” – в него освен изискванията на СС 1 се оповестяват и сумите на задълженията към кредиторите, които са получили и които не са получили своите вземания през отчетния период.
 
В колоната за предходен отчетен период на изброените по-горе елементи на годишния финансов отчет се посочват данни само ако и в предходния период предприятието е било в производство по ликвидация.
 
При текущото отчитане на предприятията в ликвидация следва да се използват специално създадени счетоводни сметки, а именно:
- сметка Разходи при ликвидация, в която следва да се натрупват всички разходи по икономически елементи, които са свързани с дейностите по ликвидация;
- сметка Приходи при ликвидация, която се използва за отчитане на продажбите (осребряване) на активи в процеса на ликвидация на дружеството; и
- сметка Финансов резултат при ликвидация
 
Счетоводната сметка за финансовия резултат при ликвидация служи за отчитане на резултата от ликвидацията и в началото на всеки отчетен период се приключва в ликвидационния капитал – т.е. по сметка Други резерви.
 
След приключването на процеса по удовлетворяване на кредиторите на дружеството се съставя краен ликвидационен баланс, в който се посочва имуществото, което остава за разпределение между съдружниците. Към крайния ликвидационен баланс се прилагат документи, които доказват, че е извършено разпределение на ликвидационен дял между съдружниците. Ако при съставянето на крайния ликвидационен баланс активите не са били достатъчни, за да се удовлетворят кредиторите, разликата се посочва в баланса като задължение и като загуба. 
 
Не на последно място параграф 5.3 от СС 13 изисква при заличаване на предприятието в ликвидация ликвидаторите да предадат в държавния архив счетоводните документи, които подлежат на съхранение.
 
Текстът е част от статията на Христо Досев "Ликвидация на ООД - правни и данъчно-счетоводни апсекти". За да се запознаете с пълния текст на разработката, вземете "Книга за счеоводителя" тук >>

Абонамент за newsletter

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

Коментари

0 Коментари

Внимание: За да публикувате коментар, моля, отговорете правилно на въпроса!

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за Newsletter clubschetovodstvo.bg

за да получавате най-новата информация и анализи по темите, които Ви интересуват!

Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679